BLOG

  • Wszystkie
  • Aktualności
  • Kredyty pseudofrankowe
  • Odszkodowanie
  • Prawo
  • Rolnictwo
  • Rzeczowe szkody majątkowe
  • Wypadki Komunikacyjne

LICZBA SPRAW SĄDOWYCH PRZECIWKO MBANK ROŚNIE

Liczba spraw sądowych wytoczonych przez klientów mBanku dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich wzrosła do 15 959 na koniec czerwca, wobec 13 373 na koniec ubiegłego roku.

UPAŁ A PRACA – OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Kilka z działań, które pracodawca powinien podjąć w czasie upałów, aby poprawić warunki pracy to: skrócenie czasu pracy, wprowadzenie dodatkowych przerw, napoje dla pracowników.

SN ODDALIŁ SKARGI NADZWYCZAJNE RPO

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oddalił skargi nadzwyczajne Rzecznika Praw Obywatelskich wywiedzione względem wyroków oddalających powództwa kredytobiorców w sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych.

BIEGŁY SĄDOWY – KIM JEST I JAKIE MA OBOWIĄZKI

Zapewne większość osób spotkała się z pojęciem biegły sądowy, ale kim on jest i jakie obowiązki posiada? Kto powołuje biegłego sądowego i jak dużą wagę ma jego orzeczenie?

WZROST RAT KREDYTU WE FRANKACH SZWAJCARSKICH

Frankowicze powinni szykować się na znaczący wzrost raty kredytu – ostrzega Marek Rogalski, analityk walutowy DM BOŚ. Możliwe, że kurs franka wkrótce przebiję barierę 5 zł.

KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY ŁOWIECKIE I WYPŁACA ODSZKODOWANIA?

Szkody łowieckie to inaczej  szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, daniele, jelenie i sarny oraz szkody powstałe przy polowaniach. Kto więc ponosi za nie odpowiedzialność?

UMOWY FRANKOWE Z RAŻĄCYM NARUSZENIEM KONSTYTUCJI

Umowy kredytowe we frankach z rażącym naruszeniem Konstytucji.

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ PO WYPADKU DROGOWYM

W 2021 r. na polskich drogach doszło do niemal 23 tys. wypadków. Kodeks cywilny gwarantuje prawo do świadczenia odszkodowawczego od ubezpieczyciela sprawcy szkody, każdej poszkodowanej osobie.

PODWYŻKA STÓP PROCENTOWYCH NBP TO SZANSA DLA FRANKOWICZÓW?

Aktualnie, odsetki wynoszą 10%, natomiast wraz ze wzrostem stóp procentowych te odsetki również wzrastają. Podwyżka stóp procentowych NBP to szansa dla frankowiczów?

CZYM JEST WSKAŹNIK KOSZTU FINANSOWANIA?

Rząd zapowiedział likwidację WIBORU i zastąpienie go inną stawką referencyjną. Potencjalną alternatywą może być Wskaźnik Kosztu Finansowania.

UTRATA RYNKOWEJ WARTOŚCI POJAZDU

Po stłuczce lub wypadku samochodowym każdemu kierowcy przysługuje wypłata odszkodowania w ramach ubezpieczenia OC. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że poza odszkodowaniem może również ubiegać się o rekompensatę utraty wartości powypadkowego samochodu.

SĄD NAJWYŻSZY POPARŁ UNIEWAŻNIENIE UMÓW FRANKOWYCH

Trójkowy skład, pod przewodnictwem Małgorzaty Manowskiej, pierwszej prezes Sądu Najwyższego, w pełni poparł unieważnienie umów frankowych.

SĄDY W SPRAWACH FRANKOWYCH NA BAKIER Z UNIJNYM PRAWEM

Część wyroków wydawanych przez polskie sądy nie uwzględnia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Ostatnio w tym kontekście najgłośniej jest o wyroku z Łodzi.

NOWE ZASADY BIEGU PRZEDAWNIENIA

NOWE ZASADY BIEGU PRZEDAWNIENIA! Od 30 czerwca 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego z 2 grudnia 2021 r.

WYGRANA Z BANKIEM – CHF

Wygrana z bankiem! Kolejny korzystny wyrok dla naszych klientów. Unieważnienie kredytu frankowego, wyrok sądu.

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE – WYPADEK PODCZAS WYKONYWANIA PRACY

Jeśli przydarzył Ci się wypadek podczas wykonywania pracy, ważne jest, aby w sposób przepisowy przebiegło postępowanie powypadkowe, a dokumentacja została sporządzona rzetelnie.

NIEDOPUSZCZALNE ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ

Każda czynność powzięta przed sądem lub innym organem powołanym do rozpatrywania spraw danego rodzaju przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia – powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia.

LOS BANKÓW W RĘKACH TSUE

Trybunał ma do rozstrzygnięcia 10 spraw frankowych. W tym trzy o fundamentalnym znaczeniu. Jedna z nich zaczyna się dzisiaj – czytamy w czwartkowym “Pulsie Biznesu”.

UGLA PODATKOWA PRZEDŁUŻONA O ROK

Ulga podatkowa dla frankowiczów przedłużona na kolejny rok – poinformował w piątek wiceminister finansów Artur Soboń.

WYSOKIE RATY FRANKOWICZÓW

Kurs szwajcarskiej waluty szybuje. Frankowicze zapłacą rekordowo wysokie raty! W ostatnich dniach kurs franka szwajcarskiego wobec złotego dotarł w okolice 4,8 zł.

DOTACJE DLA ROLNIKÓW NA ODBUDOWY PO WICHURACH

W ostatnich miesiącach, przez Polskę przetoczyły się spore wichury, które zniszczyły wiele nieruchomości, w tym budynki gospodarcze, tunele foliowe czy sady. Czy rolnik może otrzymać dotację na odbudowę gospodarstwa?

70 TYS. POZWÓW W SĄDACH

W sądach pierwszej instancji jest ok. 70 tys. pozwów w sprawach frankowych, w drugiej instancji – ok. 4 tys. – podał we wtorek Rzecznik Finansowy.

CZY ODSZKODOWANIE PODLEGA OPODATKOWANIU?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie ma za zadane zrekompensować szkody materialne i moralne powstałe w wyniku doznanej szkody. Czy od sumy uzyskanego odszkodowania należy zapłacić podatek?

PEKAO BH ZWIĘKSZYŁ REZERWY

Pekao Bank Hipoteczny (Pekao BH) zwiększył rezerwę na ryzyko prawne związane z posiadanym portfelem kredytów hipotecznych denominowanych do franka szwajcarskiego o 92,5 mln zł. Rezerwa obciąży wyniki banku za 2021 r.

ULGA DLA FRANKOWICZÓW

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, finalizowane są prace nad projektem rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

ODSZKODOWANIE Z OC SPRAWCY ZA POTRĄCENIE NA PASACH

Jako piesi jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo w tym samym stopniu co kierowcy. Na co dzień warto więc pamiętać o podstawowych obowiązkach pieszego i kierowcy na przejściu dla pieszych. Są one wymienione w ustawie z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

FRANKOWICZE NIE CHCĄ IŚĆ NA UGODĘ

Jak czytamy, z nieoficjalnych informacji wynika, że frankowicze będący w sporze sądowym z PKO BP w bardzo niewielkim stopniu są skłonni do zawierania porozumień. Z danych na koniec września wynika, że przeciw PKO BP toczy się 10,8 tys. spraw frankowych.

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Doznałeś szkody w tramwaju lub autobusie miejskim? Możesz domagać się odszkodowania! Przedsiębiorstwo komunikacyjne ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

MILLENIUM WYSYŁA WEZWANIA KLIENTOM

Osoby spłacające kredyty frankowe w Millennium, które procesują się z bankiem, otrzymują od niego wezwania do zwrotu kapitału i tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

GNB Z OBNIŻONYM BUFOREM KAPITALOWYM

KNF zaleciła Getin Noble Bankowi utrzymywanie na poziomie grupy funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych w wysokości 1,34 pkt. proc., dla łącznego współczynnika kapitałowego – podał bank w komunikacie.

SARON ZASTĄPI LIBOR

Stopa SARON od przyszłego roku ma zastąpić w każdej umowie i instrumencie finansowym na terenie Unii Europejskiej stopę LIBOR. Skargę na rozporządzenie Komisji Europejskiej w tej sprawie złożyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) frankowiczka z Polski.

NIEZNANY SPRAWCA WYPADKU, A ODSZKODOWANIE

Przydarzył Ci się wypadek, ale sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia? Takie sytuacje niestety się zdarzają, ale nie zawsze oznacza to, że nie uda nam się odzyskać należnego odszkodowania.

ODSZKODOWANIE ZA POŻAR NIERUCHOMOŚCI

Ubezpieczalnie uwzględniają pożar jako zdarzenie, kwalifikujące do wypłaty odszkodowania, jednak trzeba zwrócić uwagę na zapisy w umowie, w których podane są konkretne przyczyny pożaru.

BANK MILLENIUM UTWORZY REZERWY

Bank Millennium utworzy 451,8 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi. Oznacza to, że w trzecim kwartale 2021 roku Bank Millennium zanotuje stratę netto.

PKO BP STARTUJE Z UGODAMI

W poniedziałek bank złoży frankowiczom ofertę przewalutowania kredytów. Prawdopodobnie inni pójdą w jego ślady.

BANK MILLENIUM – UGODY NA GORSZYCH WARUNKACH

Model przewalutowania kredytu przez KNF różni się od tego, który proponują banki. Różnica działa na niekorzyść klientów. Kolejna instytucja da  możliwość ugody osobom, które mają zobowiązania we frankach szwajcarskich. Tym razem będzie to Bank Millenium. Nie jest to jednak bank, który pójdzie klientom na rękę.

DZIURAWA NAWIERZCHNIA, A ODSZKODOWANIE

Jeżdżąc po drogach, często napotykamy nierówną, dziurawą nawierzchnie. Czasami niezauważone dziury mogą uszkodzić nasz samochód. Od kogo możemy domagać się odszkodowania i w jakiej wysokości?

GETIN NOBLE BANK OCENIA POZIOM REZERW

Getin Noble Bank ocenia, że obecny poziom rezerw portfelowych na ryzyko prawne kredytów we frankach szwajcarskich jest „adekwatny”, poinformował prezes Artur Klimczak. Bank nadal czeka na zatwierdzenie przez nadzór aktualizacji planu naprawczego. 

JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje osobie ubezpieczonej, która wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

FRANKOWICZE – PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Rzecznik Finansowy złożył wniosek o uchwałę Sądu Najwyższego ws. terminu przedawniania się roszczeń o zapłatę rat kredytu wymagalnych przed wypowiedzeniem umowy – poinformowało w środę biuro rzecznika. Dodano, że RF zaobserwował istotną rozbieżność w orzecznictwie w tym zakresie.

ROSZCZENIA BANKÓW WS. KREDYTÓW FRANKOWYCH

Rzecznik Praw Obywatelskich na wniosek konsumentów przystąpił do spraw, w których banki wystąpiły z roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego. RPO chce, by sądy zadały TSUE pytania o dopuszczalność takich roszczeń – podało Biuro Rzecznika.

WYPADEK ZA GRANICĄ

Nieznajomość języka, odległość od domu czy przerwany urlop mogą wywołać dodatkowy stres. Choć z większości opresji wybroni nas obowiązkowe ubezpieczenie OC, warto przed wyjazdem zainteresować się dodatkowymi pakietami ubezpieczyciela, które mogą w takiej sytuacji okazać się zbawienne.

WSTRZYMANIE SPŁATY RAT DLA FRANKOWICZÓW

Nowy sąd frankowy (XXVIII Wydział SO w Warszawie) ogłosił we wtorek, jak będą orzekać w sprawach frankowych jego sędziowie.

POMOC DLA PSZCZELARZY I PRODUCENTÓW ROLNYCH

20 maja 2021 r. została wprowadzona nowelizacja rozporządzenia w zakresie nowych form pomocy finansowej dla pszczelarzy i producentów rolnych. Wnioski można składać do końca czerwca, natomiast w kolejnych latach wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

ZA CO MOŻEMY UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE?

W 2020 roku w wypadkach drogowych poszkodowane zostały 28 954 osoby, w tym śmierć poniosło 2 491 osób, a 26 463 zostały ranne (w tym 8 805 ciężko). Towarzystwa ubezpieczeniowe w 2019 roku wypłaciły łącznie niemal 42 mld złotych odszkodowań. Od kilku lat systematycznie rośnie wysokość wypłat odszkodowań komunikacyjnych.

SZKODA OSOBOWA

Szkoda osobowa jest szkodą, która powstała w wyniku pogorszenia się stanu zdrowia, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy poniesionych obrażeń, a także cierpienia fizycznego i psychicznego lub śmierci osoby w wypadku. Szkoda osobowa obejmuje również utracone korzyści, które osoba mogłaby otrzymać, gdyby nie została ofiarą wypadku.

KIEDY MOŻNA UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE ZA USZKODZONY DACH?

Nieruchomości zdecydowanie warto ubezpieczać. Od pożaru, zalania czy zniszczenia dachu, którego najczęstszą przyczyną jest huragan lub gradobicie. Jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzony dach?

WYPADEK MOTOCYKLOWY – JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE?

Sezon motocyklowy został rozpoczęty, a kolejne ciepłe dni będą sprzyjały przejażdżkom. Wypadki motocyklowe, chociaż zdarzają się zdecydowanie rzadziej niż samochodowe, stanowią o wiele większe niebezpieczeństwo dla kierowcy jednośladu.

KOLEJNY BANK TWORZY REZERWY

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydował o utworzeniu rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi denominowanymi do waluty obcej na łączną kwotę 399 mln zł!

PKO UTWORZYŁO FUNDUSZ NA UGODY FRANKOWE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP zdecydowało o utworzeniu funduszu na pokrycie strat związanych z ugodami w sprawie kredytów walutowych; jego wartość to 6,7 mld zł .

TSUE WYDA KOLEJNE ORZECZENIE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 29 kwietnia wyda orzeczenie w sprawie kredytów frankowych. Będzie ono dotyczyć pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

UGODY FRANKOWE – BANK ING GOTOWY

ING Bank Śląski jest już gotowy do zawierania ugód z klientami posiadającymi kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz.

POSIEDZENIE SN PONOWNIE PRZEŁOŻONE!

Termin posiedzenia całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie przedstawionych przez I prezes SN Małgorzatę Manowską zagadnień prawnych dotyczących kredytów walutowych został zmieniony z 13 kwietnia na 11 maja br. – poinformował w piątek zespół prasowy SN.

WIOSENNE PRZYMROZKI W SADZIE

Przymrozek pojawia się, kiedy średnia temperatura dobowa jest dodatnia, jednak temperatura minimalna spadła poniżej 0°C (najczęściej w nocy lub nad ranem). Każdego roku w Polsce ryzyko wystąpienia przymrozku jest najwyższe na wiosnę i w jesieni, czyli na początku i końcu okresu wegetacyjnego. Czy wiesz jak zapobiegać uszkodzeniu roślin sadowniczych przez przymrozek?

PKO BP PRZYGOTOWUJE UGODY

PKO BP przygotowuje się na masowe porozumienia z frankowiczami oraz na przewalutowanie kredytów bez wsparcia NBP – informuje “Rzeczpospolita”. Nadzwyczajne zgromadzenie w tej sprawie ma się odbyć 23 kwietnia.

SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY – SĄD ORZEKŁ

Jest wyrok w jednej z pierwszych spraw frankowych. Po sześciu latach sąd unieważnił umowę i zasądził zwrot frankowiczom wpłaconych do banku rat. Biegły potwierdził, że kredyt we frankach to w rzeczywistości swap walutowo-procentowy.

UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA

Ryzyko ujemnych skutków przezimowania zostało następująco zdefiniowane w ustawie: Ujemne skutki przezimowania oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.

KNF PROPONUJE NOWE ZASADY WYLICZANIA WAG RYZYKA

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego proponuje nowe zasady wyliczania tzw. wag ryzyka dla kredytów walutowych na czas przeprowadzania ugód z frankowiczami. Zgodnie z prawem, każdy bank musi mieć odpowiednio duży kapitał na wypadek, gdyby portfele kredytów zaczęły się psuć.

PRZEZIMOWANIE – OCEŃ STAN ZBÓŻ OZIMYCH

W czasie zimy i niedługo po, przymrozki to normalna rzecz. Wielu rolników po tym okresie zastanawia się czy ich plantacje dobrze przezimowały. Czy powinno się je nawozić, jak je chronić i co zrobić jeśli uprawy źle przezimowały.

ORZECZENIA TSUE Z 2020 R. POD LUPĄ RZECZNIKA FINANSOWEGO

Dwa kluczowe zagadnienia, którymi w 2020 r. zajmował się TSUE, to klauzule niedozwolone w umowach oraz koszty kredytu ponoszone przez konsumenta. Według komunikatu Rzecznik Finansowy, dostrzegając istotność dla spraw klientów podmiotów rynku finansowego, dokonał analizy orzeczeń TSUE zapadłych w 2020 r.

POSIEDZENIE IZBY CYWILNEJ SN W SPRAWIE KREDYTÓW FRANKOWYCH PRZENIESIONE

Z powodu choroby prezes Małgorzaty Manowskiej zaplanowana na 25 marca rozprawa Izby Cywilnej SN ws. kredytów frankowych została odwołana i przeniesiona na inny termin.

JAK LIKWIDOWAĆ SZKODY W ROLNICTWIE?

Odpowiadając  na zapytania wielu naszych klientów – rolników, gospodarzy, producentów rolnych w temacie jak skutecznie likwidować szkody w uprawach na samym początku należy zaznaczyć, że jest to proces nieco skomplikowany, na pewno wymagający fachowej wiedzy.

KONIEC LIBOR

Z końcem 2021 r. brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) przestanie publikować LIBOR dla kredytów udzielanych przez lata we frankach szwajcarskich, choć dotyczy to również kredytów walutowych w innych walutach, jak euro czy w funtach brytyjskich.

RZECZNIK FINANSOWY W SPRAWIE DZIUBAKÓW

Rzecznik Finansowy przystąpił do sprawy sądowej, w której państwo Dziubakowie będą bronili się przed roszczeniem banku Raiffeisen o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w związku z kredytem frankowym.

SZKODA I JEJ RODZAJE

Pojęcie szkody w prawie cywilnym nie zostało ustawowo zdefiniowane. Szkoda uznawana jest za podstawową przesłankę odpowiedzialności. Dlatego też, posługując się poglądami nauki prawa cywilnego, stwierdzić można, iż określenie to odnosi się do wszelkich uszczerbków w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew swej woli.

KNF O WYNIKACH PRZEPROWADZONEJ ANALIZY

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił wynik analizy potencjalnego wpływu na banki zmian otoczenia prawnego na portfel mieszkaniowych kredytów walutowych związanych z kursem franka szwajcarskiego.

SPRAWY FRANKOWE ZALEGAJĄ W SĄDACH

W styczniu tego roku do Sądu Okręgowego w Warszawie, który rozpatruje większość spraw frankowych, wpłynęło dwukrotnie więcej pozwów w porównaniu ze styczniem 2020 roku. W całym ubiegłym roku było ich około 16 tys., czyli czterokrotnie więcej niż rok wcześniej, więc czas trwania postępowań znacznie się wydłużył.

KRUS – JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W ROLNICTWIE

Prawo do otrzymania z KRUS jednorazowego odszkodowania przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi lub domownikowi, jeżeli wskutek wypadku przy pracy w rolnictwie czy też zawodowej choroby rolniczej, doszło u poszkodowanego do długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu.

ILE MOŻE STRACIĆ FRANKOWICZ PODPISUJĄC UGODĘ Z BANKIEM?

Frankowicz który podpisze ugodę, zyska niewielką korzyść w porównaniu do tego co mógłby zyskać unieważniając umowę kredytu frankowego w drodze postępowania sądowego.

RZECZNIK FINANSOWY ZALECA FRANKOWICZOM ZACZEKAĆ NA OFERTY BANKÓW

Zdaniem Rzecznika Finansowego, frankowicze powinni poznać stanowisko Sądu Najwyższego w kwestii przewalutowania kredytów. Będzie ono kluczowe dla sektora bankowego.

SĄD NAJWYŻSZY PO STRONIE FRANKOWICZÓW

16 lutego Sąd Najwyższy zajmował się jednym z kluczowych aspektów spraw wytaczanych bankom przez spłacających kredyty walutowe.

BRAK OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ROLNICZEGO – POZNAJ KONSEKWENCJE

Obowiązkowe ubezpieczenie – każdy kto prowadzi działalność rolniczą musi liczyć się z wydatkami z tego tytułu. Rodzaj ubezpieczenia zależy od wielkości rolnictwa, posiadanego sprzętu, nieruchomości oraz rodzaju upraw.

NBP ROZWAŻA ZAANGAŻOWANIE W PROCES PRZEWALUTOWANIA KREDYTÓW

Zarząd NBP rozważy ewentualne zaangażowanie w proces przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych na złote, na zasadach i według kursów rynkowych, przy spełnieniu przez banki następujących warunków brzegowych:

JAK WYBRAĆ KANCELARIĘ, KTÓRA POMOŻE NAM ODZYSKAĆ NALEŻNE ODSZKODOWANIE?

Staranie się o należne odszkodowanie, po tym jak ubezpieczyciel zaniżył je lub całkowicie odmówił wypłaty to niełatwa droga. Szczególnie kiedy do odzyskania są bardzo wysokie kwoty, warto podjąć współpracę z doświadczoną kancelarią. Rzetelne firmy z doświadczeniem i odpowiednim zespołem, mają o wiele większe szanse na skuteczne dochodzenie kwot.

SKARGI NADZWYCZAJNE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO

Frankowicze nie byli w stanie spłacać rat, Prokurator Generalny wnosi skargi nadzwyczajne. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował na Twitterze, że skierował dwie skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów. Prokurator generalny zwrócił również uwagę na postawę sądu.

CZYM SĄ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU)?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to kluczowy element każdej zawieranej umowy ubezpieczenia, niezależnie od tego czy wybieramy ubezpieczenie samochodu, domu czy polisy na życie. OWU najczęściej pojawia się jako załącznik umowy. Bardzo ważne jest, aby zapoznać się z jego treścią przed podpisaniem umowy, określa on bowiem najistotniejsze regulacje dotyczące zawartego stosunku prawnego.

RZECZNIK FINANSOWY WYSTĘPUJE W OBRONIE STATUSU KONSUMENTA

Rzecznik Finansowy po raz pierwszy przedstawił swoje stanowisko w odniesieniu do pytań prejudycjalnych skierowanych przez polski sąd do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Sprawa dotyczy fundamentalnej kwestii, m.in. dla rozstrzygania sporów frankowych, a dokładnie definicji konsumenta i zakresu przyznawanej mu ochrony.

BANKI PROSZĄ NBP O POMOC

Na biurko prezesa NBP trafił list, w którym bankowcy pracujący nad stworzeniem ugód z frankowiczami proszą o wsparcie w przeprowadzeniu operacji przewalutowania umów. Zależy im, by NBP nabył franki poza rynkiem, a następnie je odsprzedał!

PROJEKT WS. FRANKOWICZÓW CORAZ BLIŻEJ

Trwają prace nad propozycją KNF, która dotyczy ugód zawieranych przez banki z kredytobiorcami. Frankowiczom zostaną przedstawione ankiety, później projekt ma wejść  w fazę pilotażu.

ZANIŻONE ODSZKODOWANIE – JAK ODWOŁAĆ SIĘ OD DECYZJI UBEZPIECZYCIELA?

Otrzymałeś odmowę wypłaty lub wypłacone odszkodowanie zostało zaniżone? Jest to częsta praktyka zakładów ubezpieczeniowych, które nierzadko zaniżają stawki w swoich kosztorysach.   Niskie odszkodowanie lub jego brak, powoduje że nie starcza na naprawę szkody. Pamiętaj! Masz możliwość odwołania się od  decyzji ubezpieczyciela!   W JAKIM CZASIE MOŻEMY ODWOŁAĆ SIĘ OD

BĘDZIE PRZEŁOM W SPRAWACH FRANKOWYCH?

„Rzeczpospolita” podała informacje, z których wynika, że jeszcze w tym tygodniu pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska ma skierować do całej Izby Cywilnej SN kilka pytań prawnych o rozstrzygnięcie spornych kwestii w sprawach o kredyty frankowe.

BANKI ZWIĘKSZAJĄ REZERWY

Banki w Polsce biorą pod uwagę potencjalne przegrane w procesach z frankowiczami i wypłaty sporych sum swoim klientom. Efektem jest zwiększanie rezerw finansowych, związanych głównie z ryzykiem prawnym.

PANDEMIA GORSZA NIŻ CZARNY CZWARTEK

Czarny czwartek – 15 stycznia 2015 roku, dzień w którym frank szwajcarski względem innych walut silnie się umocnił. Nagła zmiana kursów wymiany została wywołana przez decyzję Szwajcarskiego Banku Narodowego, który ogłosił porzucenie polityki obrony minimalnego kursu wymiany euro na franka szwajcarskiego.

ODSZKODOWANIE ZA UPADEK NA LODZIE

Zima może zaskoczyć nie tylko kierowców! Termometry w wielu miejscach wskazują ujemne temperatury, a wydeptany na chodnikach śnieg zamienia się w niebezpieczny dla pieszych lód. Nietrudno jest poślizgnąć się na takiej nawierzchni, zapewne większość z nas tego doświadczyła. Czy za upadek na oblodzonym chodniku możemy dochodzić odszkodowania? Kto jest odpowiedzialny za oblodzenie?

LIKWIDACJA SZKODY W ROLNICTWIE

Ochrona ubezpieczeniowa od szkód powstałych w wyniku gradu, powodzi, przymrozków wiosennych i suszy przewiduje 14-dniowy okres karencji, czyli odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego rozpoczyna się z 15-tym dniem od zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku szkód Od ognia, które dotknęły plonów tytoniu, ziół czy chmielu, odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego uzależniona jest od chwili rozpoczęcia technologicznego procesu suszenia tych plonów, natomiast w plonach zbóż, kukurydzy na ziarno czy roślin oleistych – od okresu dojrzałości.

SPADEK KURSU FRANKA

Najnowsze dane giełdowe zaprezentowane przez Business Insider pokazują, że kurs franka szwajcarskiego spadł poniżej 4,2 zł.

BNP PARIBAS ZWIĘKSZA REZERWY NA KREDYTY FRANKOWE!

BNP Paribas Bank Polska zwiększy rezerwę na kredyty frankowe o 101,7 mln zł! Bank  zdecydował o zwiększeniu rezerwy na kredyty mieszkaniowe w CHF o 101,7 mln zł, do 200,3 mln zł. Wzrost rezerwy obciąży wynik czwartego kwartału 2020 r. – podał bank w komunikacie.

WARSZAWSKI SĄD ZALANY POZWAMI FRANKOWYMI

To właśnie do SO w  Warszawie trafia najwięcej spraw frankowiczów. W tej chwili obciążenie sędziów przekracza fizycznie ich możliwości. Przeciętnie każdy z sędziów w wydziale cywilnym zajmuje się sprawami, których akta zajmują ponad 400 tys. stron.

FRANCUSCY FRANKOWICZE OTRZYMALI ODSZKODOWANIE

2,3 tys. francuskich frankowiczów otrzymało łącznie 150 milionów euro odszkodowania. W odszkodowanie wliczono także straty moralne! Kwoty za nie sięgały od 10 do 20 tys. euro na głowę! Frankowicze otrzymali też zwrot kosztów poniesionych na prawnika.

ZANIŻONE ODSZKODOWANIA ZA BUDYNKI ROLNE

Do Rzecznika Finansowego trafia rocznie ponad 300 wniosków o interwencję, dotyczących ubezpieczeń rolników. Prawie każdego dnia instytucja otrzymuje skargę, która dotyczy nieprawidłowości w wypłacaniu odszkodowań za uprawy czy budynki rolne.

FRANKOWICZE POZWĄ BANKI O WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU?

Szykują się powództwa kredytobiorców o wynagrodzenie za korzystanie przez banki z ich kapitału w zawyżonej części lub całości raty, gdy umowa była nieważna – zapowiada Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu.

MNIEJSZE OPŁATY ZA WNIOSKI

W sprawie wysokich opłat pobieranych przez banki, za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu, interweniował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niektóre z banków, próbowały chronić się przed potencjalnymi procesami sądowymi w sprawie kredytów frankowych, poprzez bardzo wysokie opłaty za otrzymanie stosownych dokumentów.

BANKOWCY O UGODACH

W Polsce kredyty frankowe zaciągnęło około 400 tysięcy osób. KNF oraz NBP apelują, by banki wychodziły do swoich klientów z propozycjami zawierania ugód pozasądowych. Ugody miałyby polegać na uznaniu, że kredyt zaciągnięty był od początku w złotych i rozliczony zgodnie z historycznym poziomem stawki WIBOR.

KWARANTANNA, A PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego są jasne. Rolnik, który znajduje się na kwarantannie jest osobą zdrową, która miała potencjalny kontakt z osobą chorą. Jeśli nie występują u niego objawy zakażenia, może wykonywać prace na terenie gospodarstwa rolnego.

NA UGODZIE ZYSKAJĄ BANKI?

Kończący się rok był specyficzny, jednak dla frankowiczów przyniósł wiele dobrego. Po zeszłorocznym wyroku TSUE zaczęli wygrywać z bankami na drodze sądowej. Według różnych źródeł wygrane frankowiczów obecnie szacuje się na 90-95%.

CO Z TĄ UGODĄ?

Rozwiązanie zaproponowane przez szefa KNF zakłada, że banki przygotują projekt ugody dla kredytobiorców, którzy zaciągali kredyty hipoteczne w szwajcarskiej walucie. Oznacza to pozasądowe porozumienia, które byłyby alternatywą wchodzenia na ścieżkę sądową.

JAK POSTĘPOWAĆ PO WICHURZE?

Wichura może wystąpić o każdej porze roku — w okresie letnim, na przełomie roku, jednak najgroźniejsza formę przyjmują one w okresie wiosennym i jesiennym. Charakteryzuje się występowaniem silnych wiatrów spowodowanych najczęściej szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Może jej towarzyszyć nawalny deszcz i wyładowania atmosferyczne.

ULTIMATUM DLA BANKÓW

Przewodniczący KNF proponuje, żeby kredyty frankowe traktować jak złotowe, co równa się zastosowaniu wszystkich parametrów jakie obowiązywały w momencie zaciągania kredytu – WIBOR plus marża.

BANKI OBAWIAJĄ SIĘ KWESTIONOWANIA UMÓW PO UGODACH

Banki martwią się ewentualnymi przyszłymi roszczeniami frankowiczów. Prezes mBanku – Cezary Stypułkowski nie jest przekonany, że uda się powstrzymać klientów przed kwestionowaniem umów czy ugód w przyszłości.

CO ROBIĆ PODCZAS POŻARU?  

Kiedy w miejscu, w którym się znajdujemy wybuchnie pożar wiemy, że pierwszą z rzeczy, które powinniśmy zrobić to wykonać telefon pod numer alarmowy 998 (straż pożarna). Są jednak takie sytuacje, kiedy pożar nabiera sił, a sam telefon do straży nie wystarczy. Co wtedy robić?

KNF PODZIELA PROPOZYCJĘ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Komisja Nadzoru Finansowego proponuje bankom, by wychodziły z ofertami pozasądowych ugód z kredytobiorcami frankowymi – poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

NBP RADZI BANKOM UGODY

NBP w najnowszym raporcie o stabilności systemu finansowego, sugeruje, że banki i kredytobiorcy powinni dążyć do pozasądowego rozwiązywania sporów. Sprawa kredytów mieszkaniowych opartych na walutach obcych po raz pierwszy jest jednym z najważniejszych wątków omawianych w publikowanym regularnie dokumencie.

FRANKOWICZE POCZUJĄ ULGĘ

Pod koniec października kurs franka sięgał 4,35 zł. Znalazł się tym samym na najwyższym poziomie od maja. W środę przed południem waluta ta była już po 4,11 zł, a więc ponad 20 groszy mniej. Tylko z perspektywy zmiany kursu wymiany wysokość miesięcznej raty kredytu zaciągniętego w szwajcarskiej walucie w miesiąc spadła około 5,5 proc.

OGROMNE KOSZTY BANKÓW

Analitycy mówią, że kredyty frankowe będą kosztować banki dziesiątki miliardów złotych. To więcej niż dotychczasowe rezerwy! Szacowane jest, że koszty jakie poniesie bank aby zamknąć sprawy kredytów frankowych to około 40-46 mld zł. To czterokrotność rocznego zysku całego sektora.

NIEDOZWOLONE KLAUZULE W UMOWACH KREDYTÓW WALUTOWYCH – AKTUALIZACJA

Rzecznik Finansowy zaktualizował „Mapę klauzul” – zestawienie postanowień niedozwolonych stosowanych przez banki w umowach kredytów „walutowych”. Jest to efekt kolejnych zgłoszeń klientów, którzy do tej pory nie podjęli żadnych działań związanych ze swoją umową kredytową.

JAK POSTĘPOWAĆ PO POWODZI?

Większość uszkodzeń pojawia się od razu po ustąpieniu wody. Jednak niektóre skutki wynikające z naruszenia fundamentów (osiadanie budynku) czy zawilgocenia (grzyb, wypaczenie stolarki) są rozłożone w czasie i niewidoczne od razu. Jak zatem postępować po powodzi?

BANKI W SĄDACH

Pojawiły się już raporty okresowe za III kwartał 2020 r. W dokumentach znajduje się wiele informacji dotyczących frankowych spraw sądowych. Ze statystyk Bankier.pl wynika, że w ciągu zakończonego kwartału liczba sporów wzrosła o 30%. Została również wskazana rosnąca relacja pomiędzy wartością portfela kredytów CHF i łączną wartością przedmiotów indywidualnych sporów sądowych.

ZWROT PROWIZJI

Zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK z dnia 16 maja 2016 roku, „Konsument,  który dokonał wcześniejszej spłaty zobowiązania kredytowego (również poprzez konsolidację lub refinansowanie) ma prawo do proporcjonalnego zwrotu prowizji.”   Mając na uwadze stale rosnącą liczbę wniosków o interwencje Rzecznika Finansowego, w sprawach, w których podmioty rynku finansowego odmawiają

PIERWSZY PRAWOMOCNY WYROK W SZCZECINIE

Pierwsza taka decyzja SA w Szczecinie. Prawomocny wyrok, który rozwiązał niekorzystną umowę kredytową we frankach szwajcarskich. Sam proces trwał około 4 lat, ale szczecińska rodzina odetchnęła z ulgą.

KLIENCI MBANK SKARŻĄ SIĘ NA UTRUDNIENIA

Klienci mBank twierdzą, że bank utrudnia wyegzekwowanie prawomocnych wyroków sądowych w sprawach frankowych. Sprawie ma przyjrzeć się UOKiK. Zdarza się, że bank nie chce wykreślić hipoteki, a w przypadku wyroków „odfrankowienia” nie chce wydać nowego harmonogramy spłaty – czytamy w Rzeczpospolita. Bank oczywiście zaprzecza oskarżeniom.

FRANKOWICZE W SĄDACH

Notowane na warszawskiej giełdzie banki mają w portfelach łącznie ponad 80 mld zł kredytów hipotecznych opartych na frankach szwajcarskich, wynika z analizy Bankier.pl. Na koniec września wartość umów objętych sporami sądowymi wyniosła już 5 mld zł.

KONIEC ROZBIEŻNOŚCI W WYROKACH SĄDOWYCH?

Z początkiem listopada Rzecznik Finansowy wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej zmniejszyć rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych. Pomimo znacznych wygranych frankowiczów, które sięgają nawet 90% spraw, największą rozbieżność da się zauważyć w zakresie rozliczeń z bankiem po unieważnieniu umowy. „Takie zapytanie to jedno z uprawnień RF

SĄD PISZE DO TSUE

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia pod koniec października zadał dwa pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych. Prawnicy uważają, że są zbędne, bo odpowiedź na nie jest znana. Twierdzą jednak, że ich autor, sędzia Michał Maj chce wytrącić argumenty bankom.

NIEDOZWOLONE KLAUZULE W UMOWACH KREDYTÓW WALUTOWYCH

Rzecznik Finansowy umieścił na swojej stronie zestawienie klauzul niedozwolonych, które były stosowane przez banki w umowach kredytów pseudofrankowych (walutowych). W informacji prasowej podano, że adresatami „Mapy klauzul” mają być przede wszystkim osoby, które do tej pory nie podejmowały żadnych działań związanych z umową.

CZY BANK MOŻE POZWAĆ KLIENTA O KORZYSTANIE Z KAPITAŁU?

Po wyroku, w którym sąd orzeka nieważność umowy, kwestia żądania banków o korzystanie z kapitału pozostawia wiele wątpliwości. Kredytobiorcy przecież, aż do wyroku korzystali z pieniędzy banków. W świetle prawa żądania banków nie wydają się bezzasadne, zgodnie z brzmieniem art. 405 Kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2020.0.1740): ,,Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

KOLEJNA PROŚBA BANKÓW O REAKCJE

Komitet Stabilności Finansowej do tej pory nie zabierał głosu w sprawie sporów o kredyty frankowe. Ostatnio jednak, po tym jak bankowcy napisali do NBP, przedstawiciele polskich  banków zredagowali pismo, w którym wzywają organ do działania. Uważają, że sądy zbyt łatwo przyjmują, iż banki kursy walut, po których przeliczano raty ustalały dowolnie.

BANKOWCY PISZĄ LIST DO NBP

Bankowcy piszą list do Narodowego Banku Polskiego. Ich zdaniem umowy dotyczące umów frankowych są zbyt często unieważnianie, chcą interwencji. Bankowcy wciąż odczuwają skutki ubiegłorocznego wyroku TSUE w sprawie umów frankowych. Na mocy sądowych wyroków są bardzo często unieważniane, przez co banki ponoszą straty.

DECYZJA SĄDU NAJWYŻSZEGO ROZSTRZYGNIE SPÓR?

Kluczowe dla obu stron konfliktu może być rozstrzygnięcie wniosku, który jakiś czas temu złożył Rzecznik Finansowy do Sądu Najwyższego. Dotyczył on podjęcia uchwały mającej zmniejszyć rozbieżność w orzecznictwie sądów powszechnych.

KURS FRANKA UNORMUJE SIĘ DOPIERO W CZERWCU 2021?

Polski złoty jeszcze przez kilka długich miesięcy będzie poruszał się daleko od swoich historycznych średnich, wynika z raportu walutowego TMS Brokers. Zgodnie z prognozami analityków domu maklerskiego, kurs franka wróci w okolice neutralnych dla siebie poziomów dopiero w połowie 2021 roku.

MBANK OCZEKUJE INWAZJI SPRAW SĄDOWYCH

Podwyżka opłat bankowych nie wyrównała strat mBanku w czasie pandemii. Co więcej, ostrożność w udzielaniu kredytów skończyła się drastycznym spadkiem ich sprzedaży. Chodzi tu o klienta indywidualnego.

NAJWYŻSZA RATA W HISTORII?

Z wyliczeń Expandera wynika, że w przypadku kredytu na 300 000 zł, na 30 lat, udzielonego w styczniu 2008 r. najbliższa rata wyniesie ok. 1925 zł. Dla kredytobiorców, którzy w kwietniu i maju korzystali z wakacji kredytowych będzie to najwyższa z dotychczas zapłaconych rat. Oznacza to, że najbliższe raty kredytów frankowych będą bardzo wysokie.

WYPADEK ROWEROWY, A ODSZKODOWANIE

Jazda rowerem, to oprócz przyjemności często także – szczególnie w większych miastach – ogromna ilość zaoszczędzonego czasu, głównie w godzinach szczytu. Podczas przemieszczania się rowerem musimy pamiętać o zachowaniu ostrożność. Według panującego w Polsce prawa, rowerzysta jest takim samym uczestnikiem ruchu jak kierujący samochodem czy motocyklista, co oznacza, że musi

BANKI ZAPOWIADAJĄ ODWOŁANIE OD KAR UOKIK

PKO BP i Pekao planują skorzystać z przysługujących im środków odwoławczych od decyzji UOKiK. Banki utrzymują, że kwestionowane przez UOKiK zapisy od lat są niestosowane. PKO BP podał, że postępowanie prezesa UOKiK w sprawie uznania za niedozwolone postanowień wzorca w umowach, aneksach do umów kredytowych i pożyczek hipotecznych waloryzowanych, indeksowanych lub denominowanych do walut obcych zostało wszczęte w 2017 r., czyli pięć lat po zaprzestaniu przez bank udzielania kredytów walutowych.

MBANK ZWIĘKSZYŁ REZERWY NA KREDYTY FRANKOWE

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r.

WYGRANA W SPRAWIE O ZAPŁATĘ – WYPADEK MOTOCYKLOWY

W lipcu 2020 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał prawomocny wyrok w pozwie o zapłatę  za należne odszkodowanie. W dniu 16 września 2015 r. we Wrocławiu, nasza Klientka uległa wypadkowi drogowemu, w przebiegu którego kierowca samochodu Skoda Octavia w wyniku niezachowania należytej ostrożności zderzył się czołowo z jadącą prawidłowo motocyklem

PRAWIE 100% WIĘCEJ WNIOSKÓW O INTERWENCJĘ RF

Do Rzecznika Finansowego wpłynęło prawie 100 proc. więcej wniosków o interwencję ws. związanych z rynkiem bankowo-kapitałowym. Widać znaczny wzrost liczby wniosków o interwencję, złożonych do Rzecznika Finansowego. W pierwszej połowie br. było ich 5101, czyli o prawie 100% więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wówczas wpłynęło ich 2588

UOKiK NAKŁADA KOLEJNE KARY

UOKiK uderza w PKO BP i Pekao. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na PKO Bank Polski i bank Pekao kary w łącznej wysokości blisko 62 mln zł. Kara dotyczy klauzul spreadowych. Stanowią one podstawę do wyliczania kursu, po którym przeliczana między złotymi a walutą obcą (zwykle frankami szwajcarskimi lub euro) jest rata kredytu czy łączna kwota zadłużenia klienta.

NAJWYŻSZY KURS FRANKA W PAŹDZIERNIKU

Początek tygodnia stoi pod znakiem sporej zmienności na rynku walut. W poniedziałek złotemu udało się obronić przed większym osłabieniem, ale już kolejny dzień przyniósł skok w notowaniach głównych walut. Na podwyższonym poziomie kursy utrzymywały się także w środę o poranku.

WYBÓR KANCELARII PRAWNEJ – NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

Wybór odpowiedniego pełnomocnika procesowego w sporze dotyczącym kredytu pseudofrankowego jest niezwykle ważny.
Na co każdy kredytobiorca powinien zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o wyborze kancelarii prawnej?

NOWY KIERUNEK LINII ORZECZNICZEJ?

15 października 2020 roku Sąd Najwyższy rozpozna skargę kasacyjną kredytobiorcy Deutsche Banku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2019 roku, w którym to to przegrał w I oraz II instancji, a zarzuca nieważność umowy kredytu denominowanego.

HISTORIE FRANKOWICZÓW

Adam Guz, autor książki „Banksterzy” i współautor scenariusza filmu o takim samym tytule, zawodowo zajmuje się doradztwem finansowym i jest jedną z najbardziej znanych postaci polskiego biznesu. W trakcie swojej wieloletniej kariery zasłyszał wiele dramatycznych i nieprawdopodobnych historii Polaków, którzy wpadli w sidła bankierów przedstawiających z pozoru korzystne oferty.

PRZYGOTUJ SWÓJ MOTOCYKL NA ZIMĘ

Koniec sezonu motocyklowego oznacza, że część z Was powoli zacznie przygotowywać swoje jednoślady do zimowania lub już schowała je do garażu.   Dla tych, którzy jeszcze nie ukryli motocykla pod plandekę, podpowiadamy jak przygotować go do długiego postoju. Jeśli zrobimy to odpowiednio, kolejny sezon będziemy mogli zacząć bezproblemowo, na pewno

JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEMY FRANKOWICZÓW?

Zdaniem prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza w kwestii kredytów walutowych w pierwszej kolejności zawiniło państwo! Politycy chcieli bowiem udzielać tanich kredytów dla młodych Polaków. Dlatego państwo powinno partycypować w rozwiązaniu tego problemu.

KOLEJNY BANK Z KARĄ OD UOKIK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę finansową na kolejny bank, który udzielał kredytów frankowych. Tym razem ukarany został Raiffeisen Bank International.

KRYZYS ZŁOTEGO

Na rynek walutowy z pewnością wpływają doniesienia o wzroście liczby chorych na Covid-19 i związane z tym spekulacje o możliwym wprowadzaniu w wielu krajach drugiego lockdownu. Polsce przedstawiciele rządu podkreślają, że nie biorą pod uwagę ponownego “zamrożenia” gospodarki. Mimo to złoty przegrywa na rynku walutowym.

BEZPIECZNA JAZDA PODCZAS WICHURY

Jesienna pogoda zbliża się do nas wielkimi krokami. Wiele osób zrezygnuje już z jazdy i odstawi motocykl do garażu,
w oczekiwaniu na kolejne lato. Jeśli jednak wciąż planujemy przemieszczać się po drogach motocyklami, warto wiedzieć jak zachować się w razie nagłego zerwania silnego wiatru.
Silny wiatr jest w stanie zepchnąć lub przewrócić motocykl oraz sprawić, że na jezdni pojawią się przeszkody takie jak połamane gałęzie. Jego występowanie ma duży wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

FRANKOWICZE WYGRALI SPRAWĘ O MILION ZŁOTYCH

Frankowicze w Toruniu wygrali z bankiem sprawę o milion złotych! Wyrok sądu: “Kurs waluty dowolny, pozbawiony kontroli, narzucony klientom”  Sąd Okręgowy w Toruniu po kolejnej rozprawie, przyznał kredytobiorcom całkowitą rację w sporze z bankiem. Uznał, że umowa kredytowa zawierała tzw. klauzule abuzywne (niedozwolone) i całkowicie ją unieważnił.

MILIONOWE KARY OD UOKiK DLA BNP PARIBAS, MILLENIUM I SANTANDER BANKU

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny uznał klauzule dotyczące zasad ustalania kursów walut, na podstawie których naliczane są raty kredytów m.in. we franku szwajcarskim za niedozwolone!

80 MLD ZŁ KREDYTÓW OPARTYCH NA FRANKACH W PORTFELACH BANAKÓW

Ponad 80 mld zł kredytów opartych na frankach szwajcarskich mają w swoich portfelach banki z warszawskiej giełdy – to wynik analizy Bankier.pl. Za kolejne kilkanaście miliardów odpowiadają instytucje, których szyldów już nie zobaczymy na ulicach.

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE WICHUR, HURAGANÓW I BURZ

Dziś początek astronomicznej jesieni, warto więc wiedzieć jak zachowywać się w razie wystąpienia wichur, huraganów czy burz. Co robić wiedząc o zbliżającym się zagrożeniu lub kiedy znajdziemy się poza domem w czasie burzy? Gdzie nie parkować, jak zabezpieczyć dom – te i więcej porad w naszym wpisie. Czytaj więcej…

UCHWAŁA SN WS. KREDYTÓW FRANKOWYCH

Żądanie unieważnienia wzorca umowy nie jest tożsame z żądaniem unieważnienia całej umowy według art. 58 kc – orzekł w uchwale trzech sędziów Sąd Najwyższy, rozpoznając pytanie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie kredytu hipotecznego zaciągniętego we frankach szwajcarskich, a wypłaconych w złotówkach.

KASK – NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE

Kask motocyklowy jest jednym z najważniejszych elementów stroju motocyklisty. Zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo oraz komfort jazdy. Jak dobrać odpowiedni kask dla siebie, na co zwrócić uwagę podczas wyboru? Szukając kasku motocyklowego nierzadko zwracamy uwagę głównie na wygląd. Nie możemy zaprzeczyć, że jest to ważny element, ale w tym przypadki kluczowe są jednak inne czynniki. Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo i wygoda użytkowania. Jak zatem dobrać odpowiedni kask motocyklowy? Sprawdźmy!

STRATY NETTO GRUP GETIN NOBLE BANK

W drugim kwartale 2020 roku strata wyniosła 246,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 86,7 mln zł. To kolejny kwartał, kiedy bank znajduje się pod kreską.

ZŁOTY TRACI NA WARTOŚCI

Od końca zeszłego tygodnia złoty jest w impasie. Frankowiczów niepokoi kurs szwajcarskiej waluty na poziomie 4,12 zł. Na przełomie sierpnia i września za franka płacono 4,04 zł. W najgorszym momencie kryzysu covidowego – pod koniec marca tego roku – za franka płacono 4,36 zł, wiosną kurs spadł o 30 groszy, ale na początku lipca wzrósł do 4,20 zł.

CO ROBIĆ KIEDY NASZE MIESZKANIE ZOSTANIE ZALANE

ZALANE MIESZKANIE?
Ważne jest, żeby wiedzieć, co należy zrobić, kiedy nasze mieszkanie zostanie zalane.
Przygotowaliśmy krótką instrukcję.

SPÓR O 4,2 MLN ZŁ WYGRYWAJĄ FRANKOWICZE

Frankowicze wygrali w warszawskim sądzie sprawę z Getin Noble Bankiem o 4,2 mln zł. Wszyscy znamy ten scenariusz. Małżeństwo z Mazowsza, dziś w wieku około 40 lat. Przedsiębiorcy, zajmujący się szkoleniami w branży kulinarnej, dietetyką. W 2008 roku postanowili wziąć kredyt we frankach szwajcarskich. Bisnes szedł dobrze, mieli marzenia na duży dom, dla całej rodziny. W domu miał być prowadzony też ich biznes.

PRAWO EUROPEJSKIE WSPARCIEM DLA FRANKOWICZÓW

Forum Konsumenckie założone przez Rzecznika Praw Obywatelskich, po roku od powołania, ogłosiło wynik prac i zapowiedzieli ich kontynuację. Forum Konsumenckie to grono specjalistów od prawa cywilnego wspierającego frankowiczów, uświadamiającego o ich prawach. W sporach z bankami wciąż trwa wojna o interpretację prawa. Wniosek Forum Konsumenckiego jest taki, by kredytobiorcy i sądy nie dali sobie narzucić narracji banków.

FRANKOWICZE DALEJ GÓRĄ

W sierpniu, na 40 wyroków, aż 36 wygrali frankowicze! Poza jedną sprawą skierowaną do ponownego rozpatrzenia, tylko w trzech przypadkach wyroki były pomyślne dla banków.

KUNA – NIECHCIANY LOKATOR NA PODDASZU

Kiedy na nie spojrzeć – wydają się przyjazne i miłe. Gdy jednak na swoje miejsce do życia wybiorą nasz dom – okazuje się, że kuna – ssak drapieżny z rodziny łasicowatych – już taki miły i przyjazny nie jest.
Kuny mają bardzo mocne pazury i ostre zęby. Niszczą materiały dachowe, a blacha i drewno nie stanowią dla nich żadnego problemu – przegryzają ją z łatwością. Plastikowe kratki wentylacyjne i rynny forsują bez przeszkód, dlatego szybko i bez problemu potrafią zagnieździć  się na poddaszu… i narobić przy tym dużo problemów.

BANKI ZWIĘKSZAJĄ REZERWY NA HIPOTEKI

II kwartał pod względem sporu frankowego wcale nie był spokojniejszy z powodu pandemii. Sądy faktycznie wydawały mniej wyroków w tym czasie, ale kancelarie prawne nie próżnowały. Liczba toczących się spraw wciąż rośnie. W mBanku przybyło w tym czasie aż 1185 spraw (do 5353), w PKO BP ich liczba urosła o 969 (do 3079), w Santanderze o 904 (do 2782), w Millennium zaś o 878 (do 3690).

DOCHODŹ ROSZCZEŃ NAWET PO SPŁACIE KREDYTU

Frankowicze często po spłacie kredytu, który okazał się ogromnym ciężarem i powodował wiele wyrzeczeń, nie myśli nawet o dochodzeniu należności mimo zastrzeżeń co do wyliczeń banków. Prawda jest taka, że nawet całkowita spłata kredytu nie wpływa na możliwość pozwania banku. Kredytobiorca musi pamiętać, że  okres przedawnienia wynosi 10 lat.

RZECZNIK FINANSOWY W SPRAWIE GETBACK

Rzecznik Finansowy złożył pierwszy pozew w imieniu klienta Idea Bank. Zdaniem Rzecznika klient ten został wprowadzony w błąd w trakcie proponowania nabycia i oferowania obligacji korporacyjnych spółki GetBack S.A. Sprawa dodatkowo bulwersuje, ze względu na to, że na tę ryzykowną inwestycję namówiono osobę, która w momencie nabywania obligacji miała 85 lat!

FRANKOWICZU – DLACZEGO PRAWNIK JEST TAK WAŻNY W SPORZE Z BANKIEM?

Kiedy decydujemy się pozwać bank, musimy zdawać sobie sprawę, że walka będzie ciężka. Przegrywając możemy wiele stracić, dlatego w tak dużych sprawach potrzebny jest specjalista – prawnik. W pozwach dotyczących kredytów pseudofrankowych, mimo że orzecznictwo staje się coraz bardziej jednolite, trzeba zdawać sobie sprawę z przede wszystkim finansowych możliwości banków

SĄDY WRACAJĄ DO PRACY – FRANKOWICZÓW WCIĄŻ PRZYBYWA

Początek pandemii był ciężki dla frankowiczów pozywających banki. Koronawirus w dużej mierze wstrzymał funkcjonowanie sądów, co wpłynęło na zmniejszenie się liczby wyroków. W tej chwili sądy są na etapie odmrażania, a to oznacza, że na wokandy wracają sprawy kredytobiorców.

5 MLN ZŁ KARY DLA DEUTSCHE BANKU

Do UOKiK docierały skargi na wysokie opłaty, które banki pobierają z tego tytułu, zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich.
Opłata ta wynosiła nawet do 2 tys. zł za pojedyncze zaświadczenie. Urząd zwrócił uwagę, że takie zaświadczenia są potrzebne osobom, które na drodze sądowej chcą dochodzić swoich praw, a co za tym idzie m.in. unieważnienia umowy czy zwrotu niezasadnie naliczonych rat.

BNP PARIBAS W TARAPATACH!

Kredytobiorcy, którzy podpisali umowy pseudofrankowe z BNP Parbias chcą, by sąd orzekł o nieważności ich umów. Suma dochodzenia roszczeń w toczących się sprawach wynosiła pod koniec czerwca 120,02 mln zł. W sprawach zamkniętych prawomocnym wyrokiem łączna wartość roszczeń wyniosła 30,84 mln zł.

FRANKOWICZU! O TO POWODY DLA KTÓRYCH WARTO POZWAĆ BANK JUŻ TERAZ.

Poznaj powody, dzięki którym uwolnisz się od kredytu!
W polskich sądach coraz częściej zapadają wyroki na korzyść frankowiczów. Przełomem w sprawie był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym to wydał orzeczenie, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego.

90% FRANKOWICZÓW WYGRYWA

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z października 2019 roku, w którym dał zielone światło do stwierdzenia nieważności umowy państwa Dziubaków, która zawierała klauzule abuzywne (czyli zapisy łamiące prawo i dobre obyczaje) sytuacja frankowiczów wydaje się o wiele prostsza.

RZECZNIK FINANSOWY ZOSTANIE ZLIKWIDOWANY?

Od kilku dni w sieci możemy znaleźć informacje o rzekomej likwidacji Biura Rzecznika Finansowego od 2021 r. Samo Biuro RF informuje, że dotychczas nie został przesłany do Biura oficjalny projekt ustawy wprowadzający wyżej wymienione zmiany. Wobec powyższego nie może odnieść się w sposób szczegółowy do tego projektu.

LTV PROBLEMEM FRANKOWICZÓW

Dla frankowiczów nie tylko wzrost rat może stanowić problem. Eksperci portalu rynekpierwotny.pl sprawdzili jak bardzo może wzrosnąć wskaćni LtV* dotyczący kredytów CHF.

FRANKOWICZE WCIĄŻ WYGRYWAJĄ Z BANKAMI

W lipcu prawie 90% wyroków w sprawach o hipoteki frankowe było korzystnych dla klientów. Najczęściej dochodzi do unieważnień umów.

FRANK POTANIAŁ, ALE NIE SPADA PONIŻEJ 4 ZŁ.

W najgorszym momencie kurs franka w 2020 roku wynosił 4,36 zł, na początku tego tygodnia mniej niż 4,06 zł. Dzisiejszy kurs to 4.11 zł. Niestety jest małe prawdopodobieństwo, że frank spadnie do kwoty podobnej z początku 2018 roku, kiedy to kosztował mniej niż 3,50 zł

PRZEDSIĘBIORCO – TY TEŻ MOŻESZ WALCZYĆ O SWOJE PRAWA

Sytuacja przedsiębiorców posiadających kredyt we frankach szwajcarskich jest o tyle gorsza, że w pozwach nie mogą powoływać się na przepisy chroniące konsumentów przed skutkami narzucania nieuczciwych wyroków umownych.

LISTA GRZECHÓW BANKÓW UDZIELAJĄCYCH KREDYTY PSEUDOFRANKOWE

Kredytobiorcy decydowali się na zobowiązania frankowe, ponieważ łudzeni byli samymi zaletami. Nie byli jednak świadomi, że umowy, które podpisują z danym bankiem, były pełne klauzul abuzywny.

FRANKOWICZÓW CORAZ MNIEJ

Z końcem 2016 r. hipotek we frankach było około 520 tysięcy. Przez trzy i pół roku ich liczba zmalała o 80 tysięcy. Spłacalności kredytów pomaga między innymi wciąż dobra sytuacja na polskim rynku pracy. Faktem jest, że Polacy coraz chętniej biorą udział w sporach sądowych przeciwko bankom. Pod koniec 2019 roku toczyło się ich około 20tys.!

MBANK PO 10 LATACH PRZYZNAJE, ŻE NARUSZYŁ INTERESY KONSUMENTÓW

Wygrana sprawa 1247 frankowiczów! Po 10 latach zakończyło się grupowe postępowanie przeciwko mBank.

CZAS BY SĄD NAJWYŻSZY OCENIŁ UMOWY PSEUDOFRANKOWE

Kredytobiorcy Deutsche Banku złożyli skargi kasacyjne od wyroków Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, do Sądu Najwyższego, który powinien kompleksowo zająć się kredytami denominowanymi –obie skargi dotyczą szeregu istotnych zagadnień prawnych na gruncie umów denominowanych do waluty franka szwajcarskiego.

DECYZJA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO KORZYSTNA DLA FRANKOWICZÓW

W 2013 roku w zamian za przekazanie własności kredytowej, po ugodzie z bankiem kredytobiorca został zwolniony z długu. Po kilku latach okazało się, że skarbówka wyliczyła podatek na kwotę prawie 100 tys. zł i ponad 30 tys. zł odsetek.

MBANK WYCOFUJE SIĘ Z WALKI PRZECIWKO FRANKOWICZOM

Pierwsza wygrana sprawa grupowa dotycząca kredytów frankowych z prawomocnym wyrokiem! mBank będzie musiał zwrócić klientom nadpłacone kwoty kredytów, po wyroku z 2013 roku.

SĄDY ZWRACAJĄ SIĘ Z POMOCĄ DO TSUE

W polskich sądach coraz częściej wyroki zapadają na korzyść frankowiczów. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym to zakazał uzupełnienia umowy kursem średnim NBP, banki wciąż szukają sposobu na jego ominięcie.

WYGRANA FRANKOWICZÓW! SĄD ZWALNIA Z ZAPŁATY BANKOWI 5 MLN ZŁ

W 2007 roku Getin Bank udzielił kredytu pseudofrankowego na 2 mln zł. Umowa jednak zawierała szereg klauzul abuzywnych, przez co zobowiązania pary zaciągającej kredyt wzrosły do ponad 5 mln zł. Bank wypowiedział umowę kredytobiorcom, a sprawą zajął się sąd. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił jednak powództwo Getin Banku.

SĄD ODRZUCIŁ ZAŻALENIE MBANKU

W sprawie ponad 1700 frankowiczów, którzy uczestniczą w pozwie zbiorowym przeciwko mBankowi, sąd zadecydował, że należy się im zabezpieczenie spłat kredytu. Oznacza to, że na chwilę obecną nie muszą spłacać rat, a bank nie może domagać się pieniędzy od kredytobiorców.

FRANKOWICZE MOGĄ ZAWIESIĆ SPŁATĘ RAT KREDYTU

Zgodnie z prawem kredytobiorcy przysługuje prawo wstrzymania realizacji świadczeń wynikających z nieuczciwych zapisów umowy. Sądy po wznowieniu orzekania przychylnie rozpatrują wnioski składane przez kredytobiorców.

JEDNOLITE ORZECZNICTWO W SPRAWACH FRANKOWICZÓW

Wprowadzone w ubiegłym roku regulacje w procedurze cywilnej, mogą przyspieszyć procesy rozpoznania spraw frankowiczów. Kluczowe jednak jest jednolite orzecznictwo, które może dać gwarancję, że sprawy będą rozstrzygane szybciej i w podobny sposób.

KONKRETNE DECYZJE FRANKOWICZÓW PO ODMROŻENIU SĄDÓW

Frankowicze mocno uaktywnili się po odmrożeniu sądów i zalewają polskich bankierów pozwami o zwrot nadpłaconych rat, odfrankowienie czy unieważnienie umowy.

TERMIN DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O WAKACJE KREDYTOWE PRZEDŁUŻONY DO KOŃCA WRZEŚNIA

Kredytobiorcy złożyli do tej pory ponad milion wniosków o wakacje kredytowe. Termin ich składania został przedłużony do końca września (wcześniej na składanie wniosków był czas do końca czerwca). Spłatę rat można zawiesić na maksymalnie 6 miesięcy.

OGROMNY WZROST LICZBY POZWÓW W SĄDACH. FRANKOWICZE WALCZĄ!

Początek roku 2020 to spore oblężenie dla sądów. W ciągu zaledwie 4 miesięcy do samych sądów w Warszawie wpłynęły ponad 4 tysiące spraw frankowych. To o ponad 300% więcej niż w tym samym okresie 2019 roku. Natomiast porównując statystyki kwietniowe z obu lat, widać wzrost o prawie 401% ‼️‼️

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ UOKIK W SPRAWIE WAKACJI KREDYTOWYCH

Wczoraj na stronie UOKiK pojawiło się podsumowanie działań jakie podjął Urząd w związku z oferowanymi przez banki wakacjami kredytowymi. Postępowaniem objętych zostało 26 banków. Niekorzystne warunki dla kredytobiorców pojawiły się w ofertach 14 banków.

NIEROZWIĄZANE PROBLEMY BANKÓW W DOBIE PANDEMII

Pandemia koronawirusa wywołała kryzys odczuwany przez wiele firm, w tym również banki. Fakt, że wiele banków nie rozwiązało problemu związanego ze sprzedawanymi przed laty kredytami frankowymi tylko potęguję ich niezbyt dobrą sytuację…

POLSKIE BANKI SĄ ZALEWANE POZWAMI SĄDOWYMI DOTYCZĄCYMI SPRAW FRANKOWYCH

Polskie banki są zalewane pozwami sądowymi dotyczącymi spraw frankowych. Nic dziwnego! Tak samo prawnicy Arbiter S.A., jak i innych kancelarii działają na pełnych obrotach, bo zdecydowanych frankowiczów jest coraz więcej!

UNIEWAŻNIENIE UMOWY RAIFFEISEN BANK

Warszawski sąd unieważnił umowę frankowiczów z Raiffeisen Bank na kwotę 2,4 mln złotych. W efekcie frankowicze zyskali blisko 2 mln złotych „oszczędności” oraz otrzymali ponad 30 tys. złotych zwrotu kosztów sądowych.

WAŻNE POSTANOWIENIE W SPRAWIE SPŁATY RAT

Około 20-30% z 1720 kredytobiorców frankowych w ramach pozwu zbiorowego przeciwko mBankowi otrzymała decyzję sądu zawieszającą spłatę rat kredytowych do czasu zakończenia postępowania. W ocenie frankowiczów to „bomba atomowa” dla mBanku.

SĄDY WSPIERAJĄ FRANKOWICZÓW – ZAWIESZAJĄ RATY LUB ZABEZPIECZAJĄ KAPITAŁ

W coraz większej liczbie spraw dotyczących umów pseudofrankowych sądy wspierają kredytobiorców poprzez zawieszenie spłaty rat na czas procesu lub zabezpieczenie kwoty roszczenia tak, aby w przypadku zasądzenia zwrotu nadpłaconych rat, bank był wypłacalny i mógł zrealizować wyrok sądu.

TSUE WSKAZAŁ KIERUNEK FRANKOWICZOM

4 czerwca TSUE wydał orzeczenie w niemieckiej sprawie, w której uznał, że konsument po odstąpieniu od umowy nie może domagać się od banku odszkodowania za bezumowne korzystanie z jego kapitału w postaci wpłaconych rat. Według Rzecznika Praw Obywatelskich to orzeczenie wskazuje na to, że bank również nie może wystąpić z takim roszczeniem po unieważnieniu umowy frankowej.

CZAS NA UJEDNOLICENIE ORZECZEŃ FRANKOWYCH

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska zapowiada podjęcie uchwał rozszerzonych składów w sprawie ujednolicenia orzeczeń dotyczących kredytów frankowych.

SPADEK RAT KREDYTÓW WE FRANKACH

Pandemia koronawirusa bardzo mocno dotknęła frankowiczów. Przez epidemię raty urosły do poziomu najwyższego wręcz w historii, a ponadto kryzys sprawił, ze dochody części kredytobiorców drastycznie spadły. Sytuację częściowo uratowały wakacje kredytowe, choć i w nich zdarzały się niekorzystne dla frankowiczów warunki.

MOŻLIWOŚĆ WZNOWIENIA PRAWOMOCNIE ZAKOŃCZONYCH SPRAW FRANKOWYCH

Część pełnomocników frankowiczów, którzy przegrali swoją sprawę w sądzie przed wyrokiem TSUE, zdecydowała się na złożenie wniosku o wznowienie postępowania po ukazaniu się tego orzeczenia. Mimo tego, że polskie prawo nie wymienia takiej podstawy do wznowienia prawomocnie zakończonych postępowań, to Sąd Okręgowy w Katowicach już w dwóch sprawach przyjął wniosek kredytobiorców i oba postępowania są ponownie w toku.

POTRZEBNA ODPOWIEDŹ SĄDU NAJWYŻSZEGO – UCHWAŁA SIÓDEMKOWA

Sprawy frankowe wymagają jeszcze wielu odpowiedzi na zadane dotąd pytania oraz nierozstrzygnięte rozbieżności. Sądy zawiesiły wiele postępowań do czasu przyjęcia stanowiska przez Sąd Najwyższy w zakresie skierowanych pytań w skardze kasacyjnej.

Z WAKACJI KREDYTOWYCH MOŻNA SIĘ WYCOFAĆ

W przeciągu około 2 tygodniu wnioski o wakacje kredytowe podpisało aż ponad 800 tysięcy kredytobiorców.  Wielu z nich zrobiło to jednak pochopnie, bardziej pod wpływem niepewnej sytuacji finansowej związanej z pandemią koronawirusa niż ze względu na warunki oferowane ze strony banków, bo te niekoniecznie są zawsze korzystne.

ZAWIESZENIE RAT I DOPŁATY DO CZYNSZU

Tarcza antykryzysowa ma uwzględniać interesy kredytobiorców. Co to oznacza? Jeśli przez panującą pandemię koronawirusa, kredytobiorca stracił pracę, może starać się o odroczenie spłaty rat kredytu. Zawieszenie spłaty kredytu ma obejmować okres 3 miesięcy. W tym czasie wszystkie banki będą miały obowiązek dostosować się do odroczenia i nie będą mogły obarczać kredytobiorców dodatkowymi opłatami.

CZY CZEKA NAS KRYZYS BANKOWY?

Polskie banki mimo tego, że mają ogromne zaplecze finansowe, to jednak – również za sprawą panującej pandemii, zaczyna im mocno doskwierać ogromny udział w portfelach hipotecznych kredytów we frankach. Czy obecna sytuacja i decyzje, które zostały podjęte kilka-kilkanaście lat temu doprowadzą do kryzysu bankowego?

UNIEWAŻNIENIE UMOWY A KLAUZULE ABUZYWNE

Za każdym razem, gdy zostanie stwierdzone, że zapisy umowy frankowej są niedozwolone (czyli są klauzulami abuzywnym), sąd ma obowiązek sprawdzić, czy umowa bez tych zapisów ma rację bytu. Jeśli może nadal obowiązywać bez tych zapisów, dochodzi do ich wykreślania, a w następstwie do odfrankowienia umowy. Jeśli natomiast zapisy uznane za abuzywne mają spore znaczenie w odniesieniu do całości postanowień, wówczas cała umowa musi upaść, czyli dochodzi do unieważnienia umowy o kredyt pseudofrankowy.

WYROK W SPRAWIE WAKACJI KREDYTOWYCH – SANTANDER BANK

To jest dobra wiadomość dla kredytobiorców frankowych. Sąd wydał przełomowe postanowienie w sprawie nieuczciwych zapisów w aneksach dotyczących zawieszenia/wstrzymania spłaty rat kredytowych, czyli tzw. wakacji kredytowych.

JAK PRZEDSTAWIA SIĘ KURS FRANKA?

Ile teraz kosztuje frank szwajcarski? Nadal utrzymuje się powyżej poziomu 4,30 zł. Wczoraj (20.05.2020) kurs franka szwajcarskiego wobec polskiego złotego wynosił 4,3005 zł. To niewielki spadek.

MINISTER SZUMOWSKI RÓWNIEŻ JEST FRANKOWICZEM

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wypełnił oświadczenie majątkowe. Wykazał w nim, że ma do spłaty całkiem spory kredyt frankowy zaciągnięty w BRE Banku (obecnie mBank).

MBANK POZOSTANIE W GRUPIE COMMERZBANKU

Commerzbank nie chce sprzedawać teraz mBanku, bo uznał, że sprzedaż jest obecnie niewykonalna na rozsądnych warunkach. Jedyną „poważną” ofertę zakupu mBank złożył Bank Pekao S.A. Bank chcieli kupić również amerykańscy inwestorzy, a także PKO BP, grupa ING oraz Credit Agricole.

KREDYTY HIPOTECZNE BUDZĄCE NAJWIĘKSZE OBAWY

Kryzys gospodarczy praktycznie zawsze prowadzi do negatywnych zmian dotyczących spłacalności kredytów mieszkaniowych. Biuro Informacji Kredytowej opublikowało ostatnio raport „Kredyt Trendy”, który podsumowuje rok 2019.

UWAGA NA SANTANDER – WAKACJE KREDYTOWE

Wielokrotnie już pisaliśmy o niekoniecznie korzystnych wakacjach kredytowych. W aneksach dotyczących zawieszenia/wstrzymania spłaty rat kredytowych, niektóre banki wprowadzają zapisy, poprzez które kredytobiorca potwierdza saldo zobowiązania, co może skutecznie zamknąć drogę do sądowego dochodzenia roszczeń związanych z wprowadzeniem w umowę kredytową klauzul abuzywnych.

SĄD APELACYJNY WSTRZYMUJE RATY NA CZAS PROCESU

Prawomocne postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie (sygn. akt VI Acz 1137/19): uzasadnione jest wstrzymanie spłat na czas procesu, kontynuowanie spłat ponad udzielony kredyt w czasie procesu o jego unieważnienie podważałoby sens takiej sprawy.

WZROST OPROCENTOWANIE KREDYTÓW FRANKOWYCH

Już wcześniej pisaliśmy o obniżce stóp procentowych, która dotyczyła kredytobiorców złotówkowych. Jak sytuacja wygląda u frankowiczów? Ich ta obniżka nie dotyczy. W przypadku kredytu we franku szwajcarskim oprocentowanie nie tylko nie spadło, ale nawet zauważalny jest minimalny wzrost.

POLSKI SEKTOR BANKOWY OSŁABIONY PRZEZ KORONAWIRUSA

Kryzys związany z pandemią koronawirusa może mocno osłabić polski sektor bankowy, który i tak od lat ma problemy z malejącą rentownością. Do procesów sądowych dotyczących kredytów frankowych, zwrotu prowizji za wcześniej spłacone kredyty konsumpcyjne (tzw. małe TSUE) i niskich stóp procentowych, koronawirus dodał jeszcze znaczny wzrost ryzyka kredytowego.

SYTUACJA W SZWAJCARII – JAKI MA WPŁYW NA KURS FRANKA?

Od decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego zależy kurs CHF/PLN i sytuacja polskich frankowiczów. Globalna epidemia koronawirusa spowodowała wzrost notowań franka szwajcarskiego do poziomu ponad 4 zł. Frankowicze bardzo mocno odczuwają skutki tej zmiany w momencie, regulowania kolejnych rat kredytu.

WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU NIEZGODNE Z UNIJNYMI PRZEPISAMI

Nie dziwi nas, że frankowicze zastanawiają się, czy bank wyjdzie do nich z roszczeniem o wynagrodzenie z tytułu korzystania z kapitału. Temat ten został poruszony w ostatnim uzasadnieniu Sądu Najwyższego i mocno podchwycony przed media przy jednoczesnym zbagatelizowaniu wręcz innych bardzo korzystnych dla kredytobiorców aspektów opublikowanego uzasadnienia i podjętych przez Sąd decyzji. 

POWOLNE ROZMRAŻANIE SĄDÓW. CZĘŚCIOWO RUSZĄ OD 15 MAJA.

Od 15 maja zaczną biec terminy w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, karnych, karnoskarbowych oraz w postępowaniach w sprawach o wykroczenia. Czyli od 15 maja terminy, które wcześniej nie biegły, zaczynają swój bieg, a te które zostały zawieszone, biegną dalej. Wznowienie biegu terminów procesowych nie spowoduje jednak, że sądy wrócą do normalnego trybu pracy.  W sprawach cywilnych nadal będą prowadzone głównie sprawy, które da się zrealizować na posiedzeniach niejawnych, czyli takie, w których pozwany uznał powództwo lub gdy na podstawie pism procesowych sąd uzna, że rozprawa nie jest konieczna.

SĄD NAJWYŻSZY PO RAZ PIERWSZY UNIEWAŻNIŁ UMOWĘ FRANKOWĄ

W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdził, że klauzule opisujące mechanizm indeksacji są niedozwolone i nie wiążą kredytobiorcy. Ponadto SN przyznał, że jego wcześniejsze stanowisko o pozostawieniu umowy w mocy przy uzupełnieniu jej kursem średnim NBP było niewłaściwe.

EKSPERT EKONOMICZNY O KREDYTACH FRANKOWYCH

Ekspert ekonomiczny dr Jacek Chołoniewski przybliża problem kredytów frankowych, który rozpoczął się w czasie boomu kredytowego w latach 2005-2008. W tych latach udzielono kilkaset tysięcy takich kredytów.

WAKACJE KREDYTOWE TO NADAL GORĄCY TEMAT

Rzecznik Finansowy wystąpił do Prezesa UOKIK o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez Santander Bank oraz BNP Paribas Bank przy podpisywaniu aneksów dotyczących zawieszenia spłaty rat kredytowych.

NOWOŚCI NA STRONIE POŚWIĘCONEJ FRANKOWICZOM

Znaczna część Klientów, którzy w tym tygodniu wysłali skan swojej umowy kredytowej do analizy prawnej, takie wyliczenie i analizę zapisów umowy już otrzymała. Do odzyskania mają Państwo wiele tysięcy złotych! Cieszy nas fakt, że podjęliście decyzję o walce z bankiem i odzyskaniu nadpłaconych rat. Robimy wszystko co w naszej mocy, by w tej trudnej sytuacji związanej z panującą pandemią koronawirusa, ułatwić Państwu wszystkie czynności związane z rozpoczęciem procesu walki z bankiem.

FRANK SZWAJCARSKI NADAL POWYŻEJ 4,30 ZŁ

Frankowicze nadal są w nieciekawej sytuacji. Kurs franka w gorę. Spowolnienie w gospodarce powoduje, że waluta CHF znów drożeje, a z drugiej strony niższe stopy procentowe w Polsce doprowadzają do wzrostu różnicy między kredytem złotowym a frankowym.

UOKIK I RZECZNIK FINANSOWY BIORĄ POD LUPĘ WAKACJE KREDYTOWE

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza zasady oferowania wakacji kredytowych przez banki, a Rzecznik finansowy apeluje do banków o rezygnację z konkretnych zapisów w aneksach o odroczenie spłaty rat kredytu.

POMOC: CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA FRANKOWICZÓW?

Celem kierowanych przez Arbiter S.A. pozwów jest: unieważnienie umowy, uznanie klauzul waloryzacyjnych za nieważne, żądanie zwrotu nadpłaconych rat, odzyskanie nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jednakże strategię procesową każdorazowo indywidualnie ustalamy z Klientem.

KURS CHF. FRANK NADAL POWYŻEJ 4 ZŁOTYCH

Frank szwajcarski, jedna z głównych walut wymienialnych na całym świecie, nadal kosztuje ponad 4 zł. Wysokość franka jest niezbyt dobrą informacją dla frankowiczów. Obecnie posiadaczy kredytów frankowych jest około 850 tysięcy – i to dla nich wzrost ceny CHF oznacza rosnące raty za zaciągnięte kredyty mieszkaniowe.

POLSKIE WAKACJE KREDYTOWE. CO PROPONUJĄ BANKI?

29 marca cypryjski parlament uchwalił ustawę, która pozwala na zawieszenie do końca roku spłaty kredytów z powodu epidemii. Ponadto ustawa wydłuża okres spłaty rat o dodatkowe 9 miesięcy. A jak wygląda to w Polsce? Czytaj więcej.

BANKI ZAROBIŁY PRAWIE 1,8 MILIARDÓW ZŁOTYCH – DANE STYCZEŃ-LUTY 2020

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane sektora bankowego. Wynika z nich, że w dwóch pierwszych miesiącach bieżącego roku banki zarobiły prawie 1,8 miliarda złotych, czyli ponad połowę więcej niż w tym samym okresie w roku 2019.

FRANKOWICZE OBAWIAJĄ SIĘ „WAKACJI KREDYTOWYCH”. SŁUSZNIE.

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o propozycjach banków dotyczących odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kredytowo-odsetkowych na okres 3 miesięcy. Uczulaliśmy Państwa na zapisy aneksów do umów zawierających tę propozycję i prosiliśmy o każdorazową konsultację z prawnikiem.

KORZYSTNE ROZWIĄZANIA PODATKOWE DLA OSÓB, KTÓRE MAJĄ KREDYT MIESZKANIOWY (W TYM DLA FRANKOWICZÓW)

Ministerstwo Finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym od 31 marca br., podał resort. Rozporządzenie dotyczy kredytów udzielonych przed 15 stycznia 2015 r.

UWAGA! FRANKOWICZE POWINNI BYĆ OSTROŻNI, JEŚLI CHODZI O PROPOZYCJE BANKÓW DOTYCZĄCE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU

W odpowiedzi na obecną sytuację Związek Banków Polskich wydał komunikat rekomendujący bankom podjęcie działań, które mogłyby pomóc kredytobiorcom. Banki przygotowały więc propozycje – odroczenie (zawieszenie) spłaty rat na okres od 3 do 6 miesięcy. Praktycznie każdy bank inaczej zdefiniował zakres i warunki takiego odroczenia,.

FRANKOWICZE PÓJDĄ DO SĄDÓW. DOBRE ORZECZNICTWO BUDUJE ODWAGĘ KREDYTOBIORCÓW

Portal Bankier.pl przeprowadził kolejną edycję badania dotyczącego sytuacji związanej z kredytami pseudofrankowymi. Blisko ¼ respondentów jest w trakcie postępowania sądowego z bankiem lub ma takie za sobą.

ROZWÓJ EPIDEMII KORONAWIRUSA A WZROST FRANKA. JAKI MA TO WPŁYW NA FRANKOWICZÓW?

Polski złoty cały czas osłabia się do głównych walut:
– Kurs CHF/PLN przebił poziom z czarnego czwartku z połowy stycznia 2015 roku osiągając wzrost od początku roku aż o 10,4 proc.

OŚWIADCZENIE: DZIAŁALNOŚĆ ARBITER S.A. W CZASIE PANDEMII

Arbiter S.A. wdrożyła rozwiązania, które pozwalają nam na pełną obsługę Państwa spraw z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Jesteśmy przygotowani operacyjnie – każdy nasz pracownik i współpracownik może pracować zdalnie, nie ma problemu zarówno z pobieraniem, jak i obsługą wszelkich wniosków, analiz, pism czy pozwów sądowych.

CZY FRANKOWICZE DŁUŻEJ POCZEKAJĄ NA WYROKI?

W tej chwili ze względu na pandemię koronawirusa sytuacja związana z funkcjonowaniem instytucji publicznych jest bardzo niepewna. Nikt tak naprawdę nie jest w stanie określić, co będzie się działo w najbliższych dniach, czy tygodniach. Na ewentualne wydłużenie się postępowań dotyczących umów kredytowych może mieć jednak wpływ nie tylko panująca pandemia, ale także przyjęcie przez TSUE pytań wysłanych przez polski sąd.

FRANKOWICZE A PANDEMIA KORONAWIRUSA.

Pandemia koronawirusa to obecnie temat numer jeden w każdej dziedzinie. Niemal każdy z niecierpliwością oczekuje rozwiązań rządowych w zakresie pomocy w każdej branży. Nie inaczej jest z kredytobiorcami.

BANKI PISZĄ SKARGĘ DO KNF – KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO TWARDO ODPOWIADA.

Związek Banków Polskich wysłał list do KNF, w którym domaga się jednoznacznego stanowiska. Banki skarżą się na ich negatywne postrzeganie społeczne, negatywną atmosferę wokół nich, która w ich ocenie prowadzi do narastającej fali spraw sądowych związanych m.in. z kredytami mieszkaniowymi indeksowanymi do walut obcych, a także kształtowania się niekorzystnej dla banków linii orzeczniczej.

KORONAWIRUS W POLSCE. PREZYDENT ZAPOWIADA ZŁAGODZENIE SKUTKÓW SPŁAT KREDYTÓW.

Koronawirus ma duży wpływ na sytuację finansową kredytobiorców. Włochy, które w tej chwili są w bardzo trudnej sytuacji i walczą z wirusem na wielu frontach podjęły decyzję o zawieszeniu spłat kredytów hipotecznych w całym kraju.

FRANKOWE RATY NIEMAL NAJWYŻSZE W HISTORII.

W ostatnim czasie mocno wzrosły kursy franka szwajcarskiego. Waluta uznawana jest za bezpieczną  i w sytuacjach kryzysowych – a taką jest epidemia koronawirusa – jej wartość wzrasta. Aktualnie kurs wynosi ponad 4zł, a była już sytuacja, gdzie sięgał poziomu 4,11zł – najwyższego od końca 2016 roku.

192 SPRAWY PRZECIWKO BNP PARIBAS POLSKA. FRANKOWICZE WALCZĄ

Dane pochodzą z raportu rocznego banku i zostały podane przez „Puls Biznesu”.  Według przekazanych informacji tylko w tym roku złożono 82 nowe sprawy, 26 wszczęto pod koniec zeszłego roku – czyli już po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego stosowania przez banki niedozwolonych klauzul, tzw. abuzywnych. 

SZWAJCARSKI BANK NARODOWY INTERWENIUJE W CELU OSŁABIENIA FRANKA

Mocny kurs szwajcarskiej waluty zaczyna przeszkadzać Szwajcarskiemu Bankowi Centralnemu. Jest to spowodowane między innymi  zwróceniem się inwestorów w kierunku bezpiecznych aktywów. Dużą rolę odgrywa sytuacja związana z koronawirusem, który w ostatnim czasie wywołuje niemalże panikę na światowym rynku akcji. W ubiegłym tygodniu kurs euro do franka znalazł się na najniższym  od ponad 4 lat poziomie.

PIT-Y ZA KREDYTY – BANKI WYSYŁAJĄ FRANKOWICZOM.

Zgodnie z obowiązującym prawem frankowicze osiągnęli przychód, dzięki ujemnemu oprocentowaniu. Stąd PKO BP rozesłał swoim kredytobiorcom PIT-y, bo według prawa powinni oni zapłacić podatek. Ministerstwo Finansów obiecuje jednak szybką zmianę przepisów. Czy frankowicze będą musieli zapłacić dodatkowy podatek? – Ministerstwo zapewnia, że nie.  Wstępny termin zmian w prawie MF zapowiada– do 30 kwietnia.

KOLEJNY WYROK NA KORZYŚĆ FRANKOWICZÓW – JEDEN ARGUMENT WYSTARCZYŁ, ŻEBY UNIEWAŻNIĆ UMOWĘ KREDYTOWĄ

Powyższa sytuacja dowodzi, że walczyć warto. Co jest jednak ważne? Argumenty. Jak najwięcej argumentów. Bo w tym przypadku sąd przychylił się właśnie do jednego z kilku argumentów i na jego podstawie uznał, że niektóre postanowienia umowne zawarte w umowie kredytowej są abuzywne – chodzi o mechanizm ustalania przez pozwany bank kursów waluty (kupna i sprzedaży), który dawał kredytodawcy nadmierną swobodę. Na podstawie tego zapisu wyrok okazał się pozytywny dla frankowicza, a cała umowa upadła.

NASTĘPNE BANKI ROBIĄ REZERWY BANKOWE

Banki obawiając się przegranych w sądach tworzą rezerwy finansowe. Pekao Bank Hipoteczny podjął decyzję o rezerwie w wysokości 12 milionów złotych, a także 35,4 mln zł dodatkowych odpisów na kredyty udzielone w latach 2004-2008.

CZY KORONAWIRUS BĘDZIE MIAŁ WPŁYW NA WYŻSZE RATY KREDYTÓW WE FRANKACH?

Zdaniem ekspertów koronawirus może doprowadzić do wzrostu rat kredytów we frankach szwajcarskich – to, że zdecydowanie spowolniła chińska gospodarka będzie odczuwalne także w Polsce i może oddziaływać negatywnie na sektor usługowy i handlowy. Zdaniem ekspertów najczęściej przy słabych odczytach makroekonomicznych zyskują waluty uznawane za bezpieczne – czyli m.in. frank szwajcarski. Tracić może polski złoty.

KURS WALUTY NAJWYŻSZY OD 2015 ROKU!!

Kurs franka szwajcarskiego utrzymuje się w okolicach 4 złotych – jest najdroższy od niemal 5 lat! Frankowicze obawiają się wzrostem wysokości rat. Kiedy to się skończy? Kredytobiorcy, którzy mają kredyty hipoteczne w szwajcarskiej walucie, a szczególnie ci, którzy zobowiązanie zaciągali przy rekordowo niskim kursie na poziomie 2 zł 20 gr, nie mają się cieszyć z obecnego wzrostu kursu waluty.

PKO BP WIDZI MOŻLIWOŚĆ ZAWIERANIA UGÓD WS. KREDYTÓW FRANKOWYCH. PYTANIE: JAKIE BĘDĄ ICH WARUNKI?

Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło przyznał, że bank widzi możliwość zawierania ugód z kredytobiorcami. Jednak nikt ze strony banku na razie nie zdradza, czy będą proponować frankowiczom atrakcyjniejsze niż do tej pory warunki ugód. A to jest kwestia zasadnicza.

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH OSTRO O PRAKTYKACH BANKÓW PO TSUE

RPO nie pozostawia suchej nitki na Związku Banków Polskich – zarzuca, że ZBP nie traktuje konsumentów po partnersku, jako kontrahentów równych sobie. W stanowisku RPO podkreślono, że nie można zaakceptować stanowiska, że orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie powinny być powszechnie stosowane, a wykładnia TSUE wiąże wyłącznie sąd, który zadał mu pytanie.

BANKI BRONIĄ SIĘ PRZED PROCESAMI – CHCĄ UGÓD Z FRANKOWICZAMI

Jak podaje Rzeczpospolita, kredytodawcy zaczynają coraz częściej oferować frankowiczom ugody.  Santander Bank na przykład podobno przygotowuje dla swoich Klientów ugody pozasądowe, które chce im przedstawić w drugiej połowie roku. Dokument z głównymi założeniami ugody niebawem ma trafić do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

WYGRALIŚMY!!! MBANK MUSI ODDAĆ PIENIĄDZE NASZEMU KLIENTOWI

Wspaniałe wieści! Mamy kolejny PRAWOMOCNY wyrok. Tym razem mBank i ODFRANKOWIENIE kredytu!

FRANKOWICZE NIE MAJĄ ŁATWO – BANKI UTRUDNIAJĄ JAK MOGĄ

Lawina pozwów sądowych  to dla instytucji finansowych nie lada kłopot. Banki zachodzą w głowę, jak utrudnić lub uniemożliwić frankowiczom dochodzenie roszczeń. Wydaje się, że znalazły sposób – jaki? – zaczęły opieszale podchodzić do próśb o wydanie dokumentów kredytowych i zaświadczeń potrzebnych do prowadzenia sprawy czy też podnoszą koszty wydania niezbędnej dokumentacji.

FRANKOWICZÓW PRZYBYWA – BANKI SZYKUJĄ REZERWY W PORTFELACH

TSUE jednoznacznie opowiedział się po stronie kredytobiorców – a pozytywny wyrok wpłynął  na decyzje frankowiczów o tym, by wystąpić na drogę sądową i walczyć o swoje pieniądze z bankami. Kredytobiorcy poczuli się pewnie i przestali się bać, że ich roszczenia zostaną oddalone przez sąd.

PORTRET FRANKOWICZA

W ciągu ostatnich trzech lat (2017-2019) liczba czynnych kredytów mieszkaniowych we frankach zmniejszyła się o 13,3%. Na koniec 2019 roku pozostawało w portfelach banków 451 tys. kredytów we frankach szwajcarskich.

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KREDYTACH WE FRANKACH – KOMPEDIUM WIEDZY

Frank szwajcarski jeszcze kilka lat temu był doskonałą alternatywą dla złotówki, jeśli chodzi o kredyty. Kredyty we frankach były wówczas  niżej oprocentowane niż złotowe , mimo iż obarczone wyższym ryzykiem, ze względu na trudny do oszacowania kurs franka w przyszłości. Bankierzy i doradcy finansowi zachęcali klientów do wyboru właśnie waluty szwajcarskiej tłumacząc, że jest stabilna, a klienci chętnie kredyty we frankach brali a to na budowę domu, a to na zakup mieszkania.

MILIONOWA KARA DLA GETIN NOBLE BANKU

Bank Leszka Czarneckiego nie ma dobrej passy. UOKiK właśnie nałożył na Getin Noble Bank karę w wysokości prawie 13,5 miliona zł  za stosowanie niedozwolonych klauzul we wzorcach aneksów do umów kredytowych. Zakazał ich też wykorzystywania. UOKiK zakwestionował postanowienia dotyczące ustalania kursów walut według których naliczane są raty. Urząd uznał także, że zasady te są dla klientów niejasne.

FRANKOWICZE NIE MUSZĄ ZAPŁACIĆ ZA KAPITAŁ

To prawdopodobnie pierwszy taki wyrok w Polsce i choć nie jest prawomocny, prawnicy reprezentujący frankowiczów pozytywnie go oceniają. Białostocki Sąd rozpatrując roszczenia Banku o kapitał i opłatę za korzystanie z niego – oddalił oba żądania. O sprawie napisała ”Rzeczpospolita” – Klienci ING Banku Śląskiego, którzy posiadali kredyt we frankach, po 7 latach spłacania go, podważyli warunki umowy powołując się na obecność klauzul abuzywnych.

NOWE PYTANIA DO TSUE – FRANKOWICZE MOGĄ BYĆ SPOKOJNI?

Tysiące spraw w sądach, a tu nagle Sąd w Gdańsku zadaje pięć pytań prejudycjalnych do TSUE – czy to może wydłużyć postępowania sądowe? Ta informacja może spowodować niepewność wśród frankowiczów. Pytania do unijnego trybunału nie powinny mieć znaczenia i wpływu na toczące się przed sądami sprawy – twierdzą eksperci.

Nagrody i Wyróżnienia

error: Ta strona jest chroniona!