OFERTA WSPÓŁPRACY

Doradca ds. Sprzedaży Telefonicznej

O ARBITER S.A.

Od ponad 13 lat działamy w branży prawnej. Zajmujemy się przede wszystkim walką z nieuczciwymi praktykami instytucji z sektora bankowego i ubezpieczeniowego.
Współpracują z nami jedni z najlepszych prawników, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych na terenie całego kraju. Dużą wagę przykładamy do sprawnego prowadzenia sprawy na każdym etapie postępowania, informowania naszego Klienta o stanie sprawy oraz do rzetelnego przygotowania go do przesłuchania sądowego.
Jesteśmy zespołem ekspertów i nie obawiamy się wytaczać powództwa przeciwko bankom czy ubezpieczycielom, dlatego też szybko przeprowadzamy postępowanie polubownie i kierujemy sprawę na drogę sądową.

Od 2015 roku prowadzimy sprawy dotyczące produktów bankowych, takich jak: kredyty frankowe, konsumenckie i zwroty prowizji, w których mamy prawomocne wyroki korzystne dla naszych Klientów. Od 2022 roku poszerzyliśmy naszą ofertę o sprawy dotyczące kredytów złotówkowych (WIBOR).
Doradca pracuje na portfelu Klientów zainteresowanych pomocą prawną i dysponuje jedną z najlepszych ofert świadczenia usług prawnych dostępnych obecnie na rynku.

Dołącz do mojego zespołu i zostań Doradcą ds. Telefonicznej Sprzedaży Produktów Prawnych. Zapraszam Cię do zapoznania się z propozycją współpracy, którą znajdziesz poniżej.

Skontaktuj się ze mną i umów się na spotkanie, na którym poznasz szczegółowe informacje.

– Monika Lenartowicz

USŁUGI PRAWNE

Doradca odpowiedzialny będzie za aktywną sprzedaż usług prawnych w zakresie:

CHF

KREDYTÓW PSEUDOFRANKOWYCH

Umowy kredytowe indeksowane kursem CHF w latach 2003-2011, zawierają niedozwolone zapisy umowne (klauzule abuzywne) w postaci klauzul indeksacyjnych.

Na mocy licznych wyroków sądów polskich oraz wyroku TSUE z dn. 3 października 2019 r. w sprawach kredytów frankowych, kredytobiorcy mają możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed sądem.
Kształtuje się korzystne dla frankowiczów orzecznictwo.

Celem kierowanych przez nas pozwów jest: unieważnienie umowy, uznanie klauzul waloryzacyjnych za nieważne, żądanie zwrotu nadpłaconych rat, odzyskanie nienależnie pobranych składek na UNWW.

O co możemy walczyć?

– nieważność umowy
– zwrot nadpłaconych rat – bank odda Klientowi kwotę nadpłaconych rat w gotówce
– zmniejszenie salda zadłużenia – Klientowi pomniejszy się zobowiązanie przyszłe wobec banku
– UNWW, ubezpieczenie pomostowe – bank odda klientowi kwotę nienależnie pobranych składek w gotówce

Charakteryzuje nas wysoka kultura organizacyjna oparta na wartościach takich jak autentyczność, lojalność i szacunek.
Na każdym etapie współpracy możesz liczyć na moje wsparcie.

OFERTA DLA KLIENTA

Prawomocne wyroki.

Wiedza zdobyta dzięki prowadzeniu spraw bankowych od 2015 roku.

Bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych przeciwko bankom i ubezpieczycielom, na gruncie roszczeń z tytułu zastosowana klauzul abuzywnych.

Bardzo atrakcyjna na rynku oferta, oparta o rozliczenie success fee oraz gwarancja ochrony Klienta przed pozwem ze strony banku.

Doświadczony zespół prawników i analityków finansowych.

OFERTA DLA DORADCY

Praca zdalna, w elastycznych godzinach pracy.

Szkolenie produktowe przygotowujące do pracy oraz wsparcie i pomoc opiekuna projektu na każdym etapie pracy.

Szkolenia merytoryczne, sprzedażowe i produktowe oraz wsparcie działu prawnego.

Bardzo atrakcyjna oferta dla Klientów – rozliczana od sukcesu. Konkurencyjna na rynku prawnym.

Portfel zainteresowanych klientów na platformie CRM online.

Narzędzia pracy, takie jak: laptop z systemem CRM, słuchawki, telefon komórkowy.

CHARAKTERYSTYKA PRACY

Zadaniem Doradcy jest telefoniczna sprzedaż usług prawnych Klientom posiadającym kredyty frankowe.

Doradca otrzymuje wykaz zainteresowanych Klientów na platformie CRM, z którymi kontaktuje się telefonicznie celem przedstawienia oferty współpracy i finazlizuje sprzedaż w formie korespondencyjnej.

Doradca prowadzi rozmowy telefoniczne z Klientem, spotkania on-line (Teams), korespondencje mailowe.

W Arbiter S.A. dbamy o takie elementy, jak współpraca, wzajemna pomoc, brak niezdrowej rywalizacji, lojalność oraz poczucie równego traktowania. Dzięki temu nasi pracownicy czują, że są częścią wspólnoty, są bardziej odprężeni i naprawdę lubią to, co robią.

WYNAGRODZENIE

WSPÓŁPRACA W RAMACH UMOWY ZLECENIE

Gwarantowane wynagrodzenie wynosi 3 000 zł netto

Arbiter S.A. rozlicza się z Doradcą na podstawie poniższego systemu prowizyjnego, jednak niezależnie od podpisanych przez Doradcę w miesiącu umów, Arbiter S.A. dopłaci do wysokości gwarantowanego wynagrodzenia, które wynosi 3 000 zł netto.


System prowizyjny:
Prowizja z tytułu podpisanej umowy z Klientem CHF: 600 zł netto

Średnio Doradca podpisuje 12 umów w miesiącu, co daje wynagrodzenie w wysokości 7 200 zł netto.

Monika Lenartowicz

kom. 509 824 516
e-mail: monika.lenartowicz@arbitersa.pl

Zapraszam do współpracy!

Poznaj naszą ofertę

Poznaj naszą ofertę

Zobacz referencje

Zobacz referencje

Sprawdź aktualności

Sprawdź aktualności