OFERTA WSPÓŁPRACY

Partner ds. Kredytów Frankowych

O ARBITER S.A.

Od ponad 13 lat działamy w branży prawnej. Zajmujemy się przede wszystkim walką z nieuczciwymi praktykami instytucji z sektora bankowego i ubezpieczeniowego.
Współpracują z nami jedni z najlepszych prawników, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych na terenie całego kraju. Dużą wagę przykładamy do sprawnego prowadzenia sprawy na każdym etapie postępowania, informowania naszego Klienta o stanie sprawy oraz do rzetelnego przygotowania go do przesłuchania sądowego.
Jesteśmy zespołem ekspertów i nie obawiamy się wytaczać powództwa przeciwko bankom czy ubezpieczycielom, dlatego też szybko przeprowadzamy postępowanie polubownie i kierujemy sprawę na drogę sądową.

Dołącz do naszego zespołu i zostań Partnerem ds. Kredytów Frankowych.

Jeśli posiadasz wśród swoich klientów osoby, które zmagają się z problemem kredytu frankowego, możesz zaoferować im skuteczną pomoc.

Zapraszam do zapoznania się z propozycją współpracy.
– Anna Stefańska, Manager ds. Rozwoju Struktur Sprzedaży

JAKO PARTNER DS. KREDYTÓW FRANKOWYCH BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA SPRZEDAŻ LUB REKOMENDACJĘ USŁUG PRAWNYCH OFEROWANYCH PRZEZ ARBITER S.A. W ZAKRESIE KREDYTÓW FRANKOWYCH.

Umowy kredytowe indeksowane kursem CHF sprzedawane były przede wszystkim w latach 2003-2011. Umowy te zawierają niedozwolone zapisy umowne (klauzule abuzywne) w postaci klauzul indeksacyjnych.

Na mocy licznych wyroków sądów polskich oraz wyroku TSUE z dn. 3 października 2019 r. w sprawach kredytów frankowych, kredytobiorcy mają możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. Kształtuje się korzystne dla frankowiczów orzecznictwo w zakresie nieważności umów CHF.

Celem kierowanych przez nas pozwów jest: unieważnienie umowy, uznanie klauzul waloryzacyjnych za nieważne, żądanie zwrotu nadpłaconych rat.

SYSTEM WYNAGRODZEŃ

W ZALEŻNOŚCI OD MOŻLIWOŚCI ORGANIZACYJNYCH, PRZYGOTOWALIŚMY DWA WARIANTY WSPÓŁPRACY DO WYBORU:

Jeżeli w swoim środowisku posiadasz „frankowiczów”, ale nie dysponujesz czasem i możliwościami, aby spotkać się z nimi i podpisać umowę, możesz ZAREKOMENDOWAĆ klientowi pomoc prawną ze strony Arbiter S.A.

Po uzyskaniu zainteresowania klienta przekazujesz do Arbiter S.A. kontakt do niego, aby nasz Doradca mógł umówić się z Twoim klientem na spotkanie i przedstawić ofertę.

Za każdą skuteczną rekomendację (czyli podpisaną umowę z Twoim klientem) otrzymasz wynagrodzenie w wysokości 1000 zł.
Oferta cenowa dla Klienta składa się z 2000 zł brutto opłaty wstępnej oraz 21000 zł brutto success fee.

Jeżeli chcesz samodzielnie pozyskiwać Klientów dla Arbiter S.A., czyli spotykać się z nimi i pośredniczyć przy zawarciu z nimi umowy o świadczenie usług prawnych, możesz wybrać wariant POŚREDNICTWO.

W tym wariancie będziesz negocjować wynagrodzenie jakie Klient zapłaci za świadczenie usług prawnych przez Arbiter S.A. uwzględniając minimalną stawkę wynagrodzenia, które w całości należne jest Arbiter S.A.

Jako Partner zarabiasz na różnicy pomiędzy opłatą dokonaną przez Klienta a wynagrodzeniem minimalnym Arbiter S.A. przedstawionym w tabeli poniżej. Tabela pokazuje również maksymalne opłaty, jakie Partner może zaproponować Klientowi.

Najpopularniejszą wśród naszych Klientów ofertą jest wariant składający się z 2.000 zł brutto opłaty wstępnej oraz 22.000 zł brutto success fee.
Przy takich warunkach Partner zarabia 1.000 zł na opłacie wstępnej oraz 3.000 zł na success fee.

Mamy na uwadze to, jak ważne jest budowanie i utrzymanie wzajemnego zaufania w biznesie, dlatego też szczycimy się bardzo atrakcyjną ofertą dla Klienta:

POSIADAMY DLA NIEGO BARDZO ATRAKCYJNĄ OFERTĘ:

Bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych przeciwko bankom i ubezpieczycielom, na gruncie roszczeń z tytułu zastosowana klauzul abuzywnych.

Bardzo atrakcyjna na rynku oferta oparta w dużej mierze o rozliczenie success fee.

Prawomocne wyroki korzystne dla frankowiczów.

Wiedza zdobyta dzięki prowadzeniu spraw frankowiczów od 2016 roku.

Doświadczony zespół prawników i analityków finansowych.

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ W ZAKRESIE PROWADZENIA SPRAWY SĄDOWEJ Z BANKIEM W CELU UNIEWAŻNIENIA LUB „ODFRANKOWIENIA” UMOWY KREDYTOWEJ, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI:

– opiekę analityka finansowego, który wyliczy wysokość roszczenia wobec banku,
– opiekę i prowadzenie sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika na etapie postępowania sądowego do czasu uzyskania prawomocnego wyroku.

A W PRZYPADKU PRAWOMOCNEGO STWIERDZENIA PRZEZ SĄD NIEWAŻNOŚCI UMOWY KREDYTU ZAPEWNIAMY:

– wezwanie banku do zaprzestania pobierania dalszych rat kapitałowo-odsetkowych, z zastrzeżeniem zwrotu w przypadku ich pobrania,
– złożenie wniosku do banku o wydanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej,
– złożenie wniosku o wykreślenie danych Klienta o kredycie z Biura Informacji Kredytowej,
– zapewnienie obsługi prawnej w sprawie z powództwa banku przeciwko Klientowi w związku z roszczeniami wynikającymi z nieważności umowy kredytowej (tzw. wynagrodzenie za korzystnie z kapitału).

WARUNKI FINANSOWE DLA KLIENTA:

Wynagrodzenie składa się z opłaty wstępnej płatnej po podpisaniu umowy oraz wynagrodzenia od sukcesu płatnego po uprawomocnieniu się wyroku sądu powszechnego:
– stwierdzającego nieważność umowy kredytu LUB
– gdy nastąpi tzw. „odfrankowienie” umowy kredytu LUB
– w przypadku zawarcia ugody.

Sprawy kredytów frankowych prowadzimy już od 2016 roku i mamy 100% skuteczność popartą prawomocnymi wyrokami.

PRZYKŁADOWE PRAWOMOCNE WYROKI NASZYCH KLIENTÓW

INNE PRODUKTY PRAWNE

W naszej kancelarii pracują jedni z najlepszych ekspertów z różnych dziedzin prawnych.
87% Polaków przyznało, że przynajmniej raz w roku potrzebuje porady prawnika.

TWÓJ KLIENT BORYKA SIĘ Z PROBLEM PRAWNYM? NIE WIE JAK GO ROZWIĄZAĆ?

SYSTEM WYNAGRODZEŃ

Przygotowaliśmy przejrzysty system wynagrodzeń oparty o 2 warianty współpracy.

1. ZAREKOMENDUJ pomoc prawną swojemu Klientowi!
Otrzymasz 10% wynagrodzenia od stawki Arbiter S.A. zawartej w umowie usług prawnych.

2. Jeżeli zależy Ci na osobistej opiece nad Klientem, na podtrzymaniu bądź wzmocnieniu relacji wybierz wariant: POŚREDNICZENIA PRZY ZAWIERANIU UMOWY
W tej opcji otrzymasz 20% wynagrodzenia od stawki Arbiter S.A. zawartej w umowie usług prawnych.

Anna Stefańska
Manager ds. Rozwoju Struktur Sprzedaży

tel. 799 350 453
kom. 574 004 701
anna.stefanska@arbitersa.pl

Zapraszam do współpracy!

Poznaj naszą ofertę

Poznaj naszą ofertę

Zobacz referencje

Zobacz referencje

Sprawdź aktualności

Sprawdź aktualności