CO ROBIĆ PODCZAS POŻARU?  

08 gru
2020
Co robić podczas pożaru

Kiedy w miejscu, w którym się znajdujemy wybuchnie pożar wiemy, że pierwszą z rzeczy, które powinniśmy zrobić to wykonać telefon pod numer alarmowy 998 (straż pożarna). Są jednak takie sytuacje, kiedy pożar nabiera sił, a sam telefon do straży nie wystarczy. Co wtedy robić?


Poinformowanie straży pożarnej

Informując straż pożarną o zaistniałym zagrożeniu musimy podać kilka niezbędnych informacji:

– adres, pod którym jest pożar
– trasę dojazdu, jeśli  ten może być utrudniony np. w czasie zimy lub gdy pożar jest w trudno dostępnym i nieznanym miejscu
– jeśli pożar ma miejsce w budynku wielorodzinnym, powinniśmy poinformować straż o tym, na którym piętrze się znajduje. Istotna jest także informacja o tym czy jest to mieszkanie, czy np. piwnica.
– powinniśmy podać też swoje dane, imię oraz nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwonimy.

Może się zdarzyć, że po zakończonej rozmowie, na ten sam numer, otrzymamy telefon zwrotny w celu potwierdzenia wiarygodności zgłoszenia. Ważne jest aby na wszelki wypadek nie odkładać telefonu i mieć go cały czas przy sobie.

 

Szkody po pożarze? Wypełnij formularz kontaktowy, oddzwonimy!

 

Pożar – poinformowanie mieszkańców o zagrożeniu

W momencie powstania pożaru trzeba dokładnie określić stan zagrożenia, dlatego kiedy już zauważymy, że w naszym otoczeniu pojawił się pożar, niezwłocznie powinniśmy poinformować o tym wszystkie osoby, które mogą być zagrożone. Są to np. mieszkańcy danego budynku, osoby znajdujące się w sąsiedztwie czy współpracownicy. Wszystkie  osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia i w jego pobliżu powinny zostać ewakuowane.

Do powstania ognia mogą przyczynić się różne rzeczy. Najczęstszą z nich są zwarcia elektryczne urządzeń takich jak czajniki, komputery, ładowarki. Nawet niedopałek papierosa może spowodować ogromne szkody, dlatego, żeby wykluczyć ryzyko pojawienia się pożaru należy przed wyjściem z domu, pracy czy innych miejsc, w których znajdziemy wyżej wymienione urządzenia, wyłączyć je, wypiąć wtyczki z kontaktów i nie zostawiać źródeł ognia takich jak np. niedopałek papierosa.

 

JEŚLI ZAUWAŻYSZ POŻAR – NIE WPADAJ W PANIKĘ

Działaj pewnie i świadomie, tylko takie zachowanie zapewni bezpieczeństwo!

 

Poza poinformowaniem zagrożonych i straży pożarnej, o zaistniałej sytuacji powinniśmy poinformować także zarządcę lub właściciela budynku.

Jeżeli mamy możliwość, w bezpieczny sposób odłączmy energię elektryczną poprzez wciśnięcie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Bez wyraźnej konieczności nie powinniśmy otwierać drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem. Dopływ powietrza może przyspieszyć rozprzestrzenianie się ognia. Następnie, jeśli dysponujemy sprawnym sprzętem gaśniczym, powinniśmy zacząć gasić pożar oraz sprawdzić czy osoby poszkodowane potrzebują pomocy.

 

Pożar domu mieszkania hali budynków gospodarczych

Ubezpieczyciel wypłacił zaniżone odszkodowanie? Kliknij w obrazek i wypełnij formularz, odzyskaj należne odszkodowanie!

 

Jeśli dojazd do budynku z jakichś przyczyn jest utrudniony. np. jest zima, są zaspy lub pożar ma miejsce w mało dostępnym miejscu, na trasie straży do źródła pożaru, powinny znaleźć się osoby, które ułatwią strażakom dojazd i pokierują ich we właściwym kierunku.

Do czasu przybycia straży pożarnej akcją ratowniczo-gaśniczą kieruje osoba wskazana w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub w Instrukcji ogólnej. Po przybyciu straży pożarnej na miejsce, dowodzenie akcji zawsze przejmuje kierownik akcji ratowniczej. Ma on prawo żądania niezbędnej pomocy od wszelkich instytucji państwowych i organizacji, a także od obywateli. Dlatego też wszystkie osoby znajdujące się w miejscu pożaru powinny podporządkować się jego poleceniom.  

 

Centrum pożaru

Gdyby zdarzyło się tak, że znajdziemy się w środku niebezpiecznego pożaru i będziemy musieli się ewakuować, jeśli mamy taką możliwość – zakryjmy usta mokrą szmatką. Pozwoli to uniknąć wdychania dymu, który jest bardzo niebezpieczny. Opuszczając zadymiony budynek pamiętajmy o tym, żeby wychodzić z niego znajdując się jak najbliżej podłogi

 

 

WAŻNE

  • Nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem.
  • W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonym budynku, należy natychmiast przekazać taką informację kierującemu akcją ratowniczą.

 

Telefony alarmowe

 

 

Źródła:
https://pg.edu.pl/dzial-bezp-higieny-pracy-i-ochrony-ppoz/zasady-ewakuacji
Co zrobić podczas pożaru? – Instalacje – Budowa i remont – Infor.pl

Kancelaria Prawna Arbiter

Kancelaria Prawna Arbiter
author