CZY ODSZKODOWANIE PODLEGA OPODATKOWANIU?

23 lut
2022

Jak co roku, ostatniego dnia kwietnia upływa termin składania obowiązkowych deklaracji PIT za ubiegły rok. Czy od sumy uzyskanego odszkodowania należy zapłacić podatek?

 

Odszkodowanie i zadośćuczynienie ma za zadane zrekompensować szkody materialne i moralne powstałe w wyniku doznanej szkody.

Dokument prawny, który reguluje status podatkowy odszkodowań, to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).

 

Zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym, wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie, które nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym, to:

  • odszkodowania wypłacane na podstawie wyroków bądź ugód sądowych;
  • odszkodowania i zadośćuczynienia przyznawane w oparciu o przepisy wykonawcze;
  • renty;
  • świadczenia z ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

 

 

Większość odszkodowań i zadośćuczynień otrzymanych na podstawie wyroku lub ugody sądowej nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy nie zostały one przyznane przez ubezpieczyciela.

Poznaj wyjątki:

w corocznych deklaracjach będziemy musieli umieścić rekompensaty takie jak:

  • korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono
  • zawarcia umów lub ugód innych niż sądowe
  • szkód dotyczących składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

(art. 21. Zwolnienia przedmiotowe ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

 

 


WAŻNE!

  1. Bezpieczniej jest umieszczać wszystkie odsetki ze świadczeń rekompensujących straty i szkody w swojej deklaracji podatkowej (brak jednoznacznych informacji dotyczących odsetek w przepisach prawnych).
  2. Kwoty takie jak: koszt prowizji, reprezentacji w sądzie, opinii medycznej itp. można odliczyć od uzyskanego odszkodowania lub odsetek.

 

 

 


 

Arbiter S.A. od 2009 roku zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych.

Odzyskujemy należne odszkodowanie właśnie w takich sprawach.
Jeżeli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas –  Odszkodowanie za szkody osobowe.

Arbiter S.A.

Arbiter S.A.
author

error: Ta strona jest chroniona!