DLA BIZNESU

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz Klientów biznesowych.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną na rzecz Klientów  biznesowych.

Nasi Adwokaci i Radcy Prawni zapewniają doradztwo w kwestiach prawnych, przygotowują pisma i dokumenty procesowe, reprezentują Klientów przed sądami, a także prowadzą negocjacje w sprawach prawnych.

BRANŻE

BUDOWNICTWO

NIERUCHOMOŚCI

PRODUKCJA

ENERGETYKA

HANDEL

TRANSPORT

ROLNICTWO

OCHRONA ŚRODOWISKA

BANKOWOŚĆ

TELEKOMUNIKACJA

KULTURA I SZTUKA

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ


Nasz zespół posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, a także w prowadzeniu postępowań mediacyjnych i innych. Ponadto oferujemy Klientom usługi prawne w zakresie tworzenia umów, udzielania porad prawnych, opiniowania dokumentów, negocjacji, doradztwa w zakresie prawa podatkowego, a także w zakresie inwestowania i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Nasi eksperci dysponują wiedzą i doświadczeniem w różnym zakresie prawa, co umożliwia nam świadczyć szeroki zakres usług, m.in. w zakresie ochrony prywatności, prawa rynków finansowych, prawa pracy i prawa spółek. Oferujemy również profesjonalną pomoc w zakresie sporządzania opinii, wskazówek prawnych i wykonywania innych usług.

Stale monitorujemy przepisy prawne, aby zapewnić swoim Klientom aktualną i profesjonalną poradę.

SPECJALIZACJE

SPORY SĄDOWE I MEDIACJE


Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed organami administracji publicznej. W pełni angażujemy się w każdą z prowadzonych spraw, pozostając do dyspozycji Klienta na każdym z etapów prowadzonej działalności. Zapewniamy doradztwo i wsparcie w bieżącej działalności gospodarczej Klienta, poczynając od pomocy w sporządzaniu i negocjacjach warunków umownych, jak i w sporządzaniu opinii prawnych i w późniejszym dochodzeniu roszczeń.

 • Spory i mediacje z instytucjami bankowymi

 • Spory administracyjne

 • Spory i mediacje z ubezpieczycielami

 • Spory z zakresu dochodzenia trudnych wierzytelności

PRAWO SPÓŁEK


W pełni angażujemy się w każdą z prowadzonych spraw, pozostając do dyspozycji Klienta na każdym z etapów działalności spółki.

 • Obsługa korporacyjna firm

 • Doradztwo

NIERUCHOMOŚCI


Doradzamy we wszystkich aspektach prawnych związanych z obsługą rynku nieruchomości. Przygotowujemy projekty umów nabycia nieruchomości i reprezentujemy Klienta w negocjacjach związanych z ich nabyciem. Zajmujemy się także badaniem i porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości.

 • Analizy stanu prawnego nieruchomości

 • Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości

 • Umowy najmu i dzierżawy

 • Opinie prawne

PRAWO KONKURENCJI I OCHRONY KONSUMENTÓW


Prowadzimy doradztwo także w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz ochrony konsumentów. Dla Klientów biznesowych oferujemy wsparcie m.in. w zakresie nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Doradzamy także w zakresie prawa konsumenckiego, w szczególności w zakresie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Reprezentujemy Klientów na etapie sądowym i przedsądowym.

 • Analiza i negocjacje

 • Reprezentacja Klienta w sądach

PRAWO KARNE GOSPODARCZE


Zapewniamy wsparcie w każdej fazie postępowania dotyczącego prawa karnego gospodarczego. Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie postępowania sądowego i administracyjnego.

 • Przygotowanie dokumentacji

 • Gromadzenie dowodów

 • Przeprowadzanie wywiadów ze świadkami

 • Przygotowanie opinii prawnej

PRAWO PRACY


Zapewniamy wsparcie w każdej fazie postępowania dotyczącego prawa karnego gospodarczego. Zajmujemy się obroną oskarżonych i reprezentacją pokrzywdzonych w skomplikowanych postępowaniach z zakresu prawa karnego gospodarczego. Oferujemy doradztwo w zakresie ochrony członków organów spółek przed ryzykiem odpowiedzialności karnej związanej z pełnioną funkcją.

 • Negocjacje

 • Prowadzenie sporów sądowych

 • Restrukturyzacja

 • Zatrudnianie kadr i pracowników

Napisz do nas

* Pola wymagane

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu telefonicznego i mailowego.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych.

Dowiedz się więcej!
Małgorzata Ziółkowska

tel: 509 609 513
e-mail: malgorzata.ziolkowska@arbitersa.pl

Nagrody i Wyróżnienia

error: Ta strona jest chroniona!