OFERTA WSPÓŁPRACY

Doradca ds. Produktów Bankowych

O ARBITER S.A.

Od ponad 13 lat działamy w branży prawnej. Zajmujemy się przede wszystkim walką z nieuczciwymi praktykami instytucji z sektora bankowego i ubezpieczeniowego.
Współpracują z nami jedni z najlepszych prawników, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych na terenie całego kraju. Dużą wagę przykładamy do sprawnego prowadzenia sprawy na każdym etapie postępowania, informowania naszego Klienta o stanie sprawy oraz do rzetelnego przygotowania go do przesłuchania sądowego.
Jesteśmy zespołem ekspertów i nie obawiamy się wytaczać powództwa przeciwko bankom czy ubezpieczycielom, dlatego też szybko przeprowadzamy postępowanie polubownie i kierujemy sprawę na drogę sądową.

Od 2015 roku prowadzimy sprawy dotyczące produktów bankowych, takich jak: kredyty frankowe, konsumenckie i zwroty prowizji, w których mamy prawomocne wyroki korzystne dla naszych Klientów. Od 2022 roku poszerzyliśmy naszą ofertę o sprawy dotyczące kredytów złotówkowych (WIBOR).
Doradca pracuje na portfelu Klientów zainteresowanych pomocą prawną i dysponuje jedną z najlepszych ofert świadczenia usług prawnych dostępnych obecnie na rynku.

Dołącz do mojego zespołu i zostań Doradcą ds. Produktów Bankowych.
Zapraszam Cię do zapoznania się z propozycją współpracy,
którą znajdziesz poniżej.

Skontaktuj się ze mną i umów się na spotkanie, na którym
poznasz szczegółowe informacje.

Małgorzata Ziółkowska
Dyrektor ds. Sprzedaży

USŁUGI PRAWNE

Doradca odpowiedzialny będzie za aktywną sprzedaż usług prawnych w zakresie:

CHF

KREDYTÓW PSEUDOFRANKOWYCH

Umowy kredytowe indeksowane kursem CHF w latach 2003-2011, zawierają niedozwolone zapisy umowne (klauzule abuzywne) w postaci klauzul indeksacyjnych.

Na mocy licznych wyroków sądów polskich oraz wyroku TSUE z dn. 3 października 2019 r. w sprawach kredytów frankowych, kredytobiorcy mają możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed sądem.
Kształtuje się korzystne dla frankowiczów orzecznictwo.

Celem kierowanych przez nas pozwów jest: unieważnienie umowy, uznanie klauzul waloryzacyjnych za nieważne, żądanie zwrotu nadpłaconych rat, odzyskanie nienależnie pobranych składek na UNWW.

CHF

KREDYTÓW ZŁOTÓKOWYCH (WIBOR)

Wskaźniki takie jak WIBOR 3M i 6M zgodnie z Regulaminem GPW Benchmark wyznaczane są w oparciu o oświadczenia banków, a nie o realnie zachodzące transakcje. Do wyznaczenia rzeczywistych wartości wskaźników niezbędne jest przeprowadzenie min. 120 transakcji miesięcznie.

Kredyty złotówkowe z oprocentowaniem powiązanym ze stawką WIBOR, oceniane przez pryzmat orzecznictwa TSUE, powinny spełniać te same kryteria, które orzecznictwo wskazuje w zakresie kredytów powiązanych z kursem waluty obcej. Takie umowy powinny być transparentne i zapisy w nich zawarte powinny pozwalać kredytobiorcom na weryfikację wysokości raty kredytu i stawki oprocentowania naliczanego przez bank.

Celem kierowanych przez nas pozwów jest: anulowanie wiboru, anulowanie całej klauzuli zmiennego oprocentowania (WIBOR + marża), żądanie zwrotu nadpłaconych rat, unieważnienie umowy kredytowej.

O co możemy walczyć?

– nieważność umowy
– zwrot nadpłaconych rat – bank odda Klientowi kwotę nadpłaconych rat w gotówce
– zmniejszenie salda zadłużenia – Klientowi pomniejszy się zobowiązanie przyszłe wobec banku
– UNWW, ubezpieczenie pomostowe – bank odda klientowi kwotę nienależnie pobranych składek w gotówce

Charakteryzuje nas wysoka kultura organizacyjna oparta na wartościach takich jak autentyczność, lojalność i szacunek.
Na każdym etapie współpracy możesz liczyć na moje wsparcie.

OFERTA DLA KLIENTA

Prawomocne wyroki.

Wiedza zdobyta dzięki prowadzeniu spraw bankowych od 2015 roku.

Bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych przeciwko bankom i ubezpieczycielom, na gruncie roszczeń z tytułu zastosowana klauzul abuzywnych.

Bardzo atrakcyjna na rynku oferta, oparta o rozliczenie success fee oraz gwarancja ochrony Klienta przed pozwem ze strony banku.

Doświadczony zespół prawników i analityków finansowych.

OFERTA DLA DORADCY

3-dniowe szkolenie produktowe w biurze we Wrocławiu przygotowujące do pracy.

Bardzo atrakcyjna oferta dla Klientów – rozliczana od sukcesu. Konkurencyjna na rynku prawnym.

Szkolenia merytoryczne, sprzedażowe i produktowe oraz wsparcie działu prawnego.

Portfel zainteresowanych klientów na platformie CRM online.

Przygotowanie do inicjowania spotkań z Klientami w dogodnym dla nich miejscu.

Zaplecze administracyjne i wsparcie techniczne w obsłudze systemów.

CHARAKTERYSTYKA PRACY

Zadaniem Doradcy jest sprzedaż usług prawnych Klientom posiadającym produkty bankowe (kredyty frankowe i złotówkowe – WIBOR oraz kredyty konsumenckie)

Doradca otrzymuje wykaz zainteresowanych Klientów na platformie CRM, z którymi kontaktuje się telefonicznie celem przedstawienia oferty współpracy i finazlizuje sprzedaż w formie korespondencyjnej.

Doradca negocjuje warunki zawarcia umowy na obsługę prawną w ramach spraw dotyczących kredytów w CHF.

W Arbiter S.A. dbamy o takie elementy, jak współpraca, wzajemna pomoc, brak niezdrowej rywalizacji, lojalność oraz poczucie równego traktowania. Dzięki temu nasi pracownicy czują, że są częścią wspólnoty, są bardziej odprężeni i naprawdę lubią to, co robią.

WYNAGRODZENIE

WSPÓŁPRACA W RAMACH UMOWY B2B

PROWIZJA: 1000 zł netto (+VAT) za każdą podpisaną umowę z Klientem (Klient przeakazany w CRM przez Arbiter S.A.).
PROWIZJA: 2000 zł netto (+VAT) za każdą podpisaną umowę z Klientem (Klient pozyskany samodzielnie przez Doradcę).

SYMULACJA WYNAGRODZENIA

Małgorzata Ziółkowska

Dyrektor ds. Sprzedaży

kom. 509 609 513
malgorzata.ziolkowska@arbitersa.pl

Zapraszam do współpracy!

Poznaj naszą ofertę

Poznaj naszą ofertę

Zobacz referencje

Zobacz referencje

Sprawdź aktualności

Sprawdź aktualności