Oferta pracy – doradca ds. odszkodowań osobowe

OFERTA WSPÓŁPRACY

Doradca ds. Odszkodowań

O ARBITER S.A.

Od ponad 10 lat działamy w branży prawnej. Zajmujemy się przede wszystkim walką z nieuczciwymi praktykami instytucji z sektora bankowego i ubezpieczeniowego.

Współpracują z nami jedni z najlepszych prawników, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych na terenie całego kraju. Dużą wagę przykładamy do sprawnego prowadzenia sprawy na każdym etapie postępowania, informowania naszego Klienta o stanie sprawy oraz do rzetelnego przygotowania go do przesłuchania sądowego.

Jesteśmy zespołem ekspertów i nie obawiamy się wytaczać powództwa przeciwko bankom czy ubezpieczycielom, dlatego też szybko przeprowadzamy postępowanie polubownie i kierujemy sprawę na drogę sądową.

Dołącz do mojego zespołu i zostań Doradcą ds. Odszkodowań.
Zapraszam Cię do zapoznania się z propozycją współpracy,
którą znajdziesz poniżej.

Skontaktuj się ze mną i umów się na spotkanie, na którym
poznasz szczegółowe informacje.

Monika Lenartowicz
Manager ds. Rozwoju i Sprzedaży

JAKO DORADCA DS. ODSZKODOWAŃ BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ KLIENTÓW:


otrzymasz dedykowane leady do obsługi w swoim rejonie oraz dostęp do systemu CRM,

 

uzupełnienie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy z Klientem oraz przekazanie podpisanej umowy i pełnomocnictw do siedziby Arbiter S.A.,

 


bezpośrednią komunikację z Klientem mającą na celu budowanie trwałych relacji,

 


organizowanie spotkań z Klientami celem szczegółowego przedstawienia oferty dotyczącej usług świadczonych przez Arbiter S.A.

Charakteryzuje nas wysoka kultura organizacyjna oparta na wartościach

takich jak autentyczność, lojalność i szacunek.

Na każdym etapie współpracy możesz liczyć na moje wsparcie.

POSIADAMY BARDZO ATRAKCYJNĄ OFERTĘ DLA KLIENTÓW

MAMY SKUTECZNĄ STRATEGIĘ PROCESOWĄ
Po zgromadzeniu dokumentów związanych ze szkodą, przeprowadzimy postępowanie polubowne, a w przypadku jego
bezskuteczności skierujemy sprawę do sądu i zapewnimy pełnomocnika procesowego, który będzie reprezentował
poszkodowanego w sądzie.


W RAMACH KOMPLEKSOWEJ OPIEKI PRAWNEJ MOŻEMY PROWADZIĆ POSTĘPOWANIA POBOCZNE, M.IN.:

– Postępowanie karne wobec sprawcy zdarzenia.
– Sprawy spadkowe, kwestie ważności testamentu, podział spadku między spadkobiercami.
– Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, opiekuna prawnego czy ubezwłasnowolnienia.
– Uzyskanie środków zgromadzonych na koncie OFE, ZUS, PPK.

UCZCIWIE ROZLICZAMY SIE Z POSZKODOWANYM
Nie pobieramy wynagrodzenia m.in. od:
– Zwrotów kosztów leczenia, w tym kosztów hospitalizacji, rehabilitacji, leków, protez, materiałów opatrunkowych.
– Kosztów przejazdów poszkodowanego oraz członków jego najbliższej rodziny do placówek medycznych.
– Zwrotów kosztów związanych z pogrzebem członka rodziny.

WSPÓŁPRACUJEMY Z NIEZALEŻNYMI RZECZOZNAWCAMI I BIEGŁYMI LEKARZAMI
W celu wykonania opinii medycznych, ustalenia faktycznego uszczerbku na zdrowiu i określenia konsekwencji
urazów w przyszłości, współpracujemy z biegłymi lekarzami – specjalistami z zakresu ortopedii, chirurgii, neurologii,
psychologii i innych dziedzin.

 

MAMY JASNE WARUNKI FINANSOWETĘPOWANIA POBOCZNE, M.IN.:
– Nie pobieramy opłat wstępnych.
– Rozliczamy się od sukcesu po wygranej sprawie.
– Opłacamy zaliczkowo wszystkie koszty postępowania: wpis sądowy, opłaty skarbowe, koszt opinii
biegłego sądowego, koszty zastępstwa procesowego adwokata lub radcy prawnego,
w tym dojazdy na rozprawy.

Wynagrodzenie Arbiter S.A. wynosi 25-30% z możliwością negocjacji przez Doradcę.

“Bądź na tyle blisko swoich klientów, aby powiedzieć im czego chcą, zanim sami się na to zdecydują.”

–  Steve Jobs

SYSTEM WYNAGRODZEŃ

WYNAGRODZENIE DLA DORADCY SKŁADA SIĘ Z PROWIZJI I ZALICZEK WYPŁACANYCH NA JEJ POCZET.
WYNAGRODZENIE WYPŁACANE JEST ZARÓWNO NA ETAPIE POLUBOWNYM, JAK I SĄDOWYM.


– PROWIZJA w wysokości 15% od wynagrodzenia netto Arbiter S.A. uzyskanego na postępowaniu polubownym, które
trwa około 3-4 miesięcy od podpisania umowy;
– zaliczka na start – wypłacana jest po przyjęciu umowy, a jej wysokość zależna jest od Wartości Przedmiotu Sporu,
czyli wysokości odszkodowania, którego będziemy dochodzić (dalej: WPS) i przedstawia się następująco:

 

 

 

 

 

– PROWIZJA w wysokości 15% od wynagrodzenia netto Arbiter S.A. liczonego od należności głównej zasądzonej
prawomocnym wyrokiem, który wydawany jest po 12-24 miesiącach od złożenia pozwu;
– zaliczka po pozwie – wypłacana jest po złożeniu pozwu do sądu (tj. po ok. 4-5 miesiącach od podpisania umowy)
i wynosi 80% należnego Doradcy wynagrodzenia prowizyjnego na etapie sądowym.

– Spisuj minimum 4 umowy miesięcznie i otrzymaj od nas kartę paliwową ORLEN (1000 zł).
– Spisuj minimum 10 umów miesięcznie, a otrzymasz od nas samochód służbowy z kartą paliwową ORLEN (1500 zł).

W ramach współpracy z Arbiter S.A. możesz również rekomendować Poszkodowanym kancelarię Arbiter S.A.,
w takiej sytuacji otrzymasz wynagrodzenie w kwocie 500 zł za skuteczną rekomendację,
czyli taką gdzie  nasz wewnętrzny pełnomocnik podpisze z poszkodowanym  umowę o dochodzenie odszkodowania.

SYMULACJA WYNAGRODZENIA Z ETAPU SĄDOWEGO (15% prowizji)

WYNAGRODZENIE DLA DORADCY SKŁADA SIĘ Z PROWIZJI I ZALICZEK WYPŁACANYCH NA JEJ POCZET.
WYNAGRODZENIE WYPŁACANE JEST ZARÓWNO NA ETAPIE POLUBOWNYM, JAK I SĄDOWYM.

Na potrzeby symulacji przyjęto wynagrodzenie Arbiter S.A. na poziomie 22% netto.


Monika Lenartowicz

Manager ds. Rozwoju i Sprzedaży

kom. 509 824 516
monika.lenartowicz@arbitersa.pl

Zapraszam do współpracy!

Nagrody i Wyróżnienia

error: Ta strona jest chroniona!