OFERTA WSPÓŁPRACY

EKSPERT SPRZEDAŻY MOBLINY DORADCA KLIENTA

O ARBITER S.A.

Od ponad 13 lat działamy w branży prawnej. Zajmujemy się przede wszystkim walką z nieuczciwymi praktykami instytucji z sektora bankowego i ubezpieczeniowego.
Współpracują z nami jedni z najlepszych prawników, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych na terenie całego kraju. Dużą wagę przykładamy do sprawnego prowadzenia sprawy na każdym etapie postępowania, informowania naszego Klienta o stanie sprawy oraz do rzetelnego przygotowania go do przesłuchania sądowego.
Jesteśmy zespołem ekspertów i nie obawiamy się wytaczać powództwa przeciwko bankom czy ubezpieczycielom, dlatego też szybko przeprowadzamy postępowanie polubownie i kierujemy sprawę na drogę sądową.

Dołącz do mojego zespołu i zostań Mobilnym Doradcą Klienta.
Zapraszam Cię do zapoznania się z propozycją współpracy,
którą znajdziesz poniżej.

CO OFERUJE ARBITER S.A. KLIENTOWI?

Bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowyc przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeniowym.

Bardzo atrakcyjna na rynku oferta oparta oparta o rozliczenie success fee, bez opłat wstępnych.

Setki prawomocnych wyroków korzystnych dla naszych klientów.

Wiedza zdobyta dzięki prowadzeniu spraw sądowych od 2009 roku.

Doświadczony zespół prawników i biegłych z zakresu budownictwa i wyceny nieruchomości.

Praca wypełni ci dużą część życia. Jedynym sposobem na prawdziwą satysfakcję z pracy jest robienie tego, w czego wielkość się wierzy.
A jedynym sposobem na robienie rzeczy wielkich dla ciebie jest miłość do tego, co się robi.
– Steve Jobs

CO OFERUJE ARBITER S.A. DORADCY?

Bardzo atrakcyjna oferta dla klientów – bezkonkurencyjna na rynku prawnym.

Szkolenia merytoryczne, sprzedażowe, coaching w terenie.

Narzędzia pracy: samochód z kartą paliwową, dalmierz, telefon.

Budżet na noclegi hotelowe podczas wyjazdów.

Szeroka oferta produktowa: rzeczowe szkody majątkowe (RSM) spowodowane zjawiskami atmosferycznymi i pożary budynków.

W Arbiter S.A. dbamy o takie elementy jak: współpraca, wzajemna pomoc, brak niezdrowej rywalizacji oraz lojalność i poczucie równego traktowania.
Dzięki temu nasi pracownicy czują, że są częścią wspólnoty, a w konsekwencji są bardziej odprężeni i naprawdę lubią to, co robią.

CHARAKTERYSTYKA PRACY

Ekspert Sprzedaży – Mobilny Doradca Klienta ds. Rzeczowych Szkód Majątkowych

pracuje w wyznaczonym przez Zespół Wsparcia Sprzedaży rejonie (usługi prawne świadczymy na terenie całej Polski);

samodzielnie pozyskuje klientów na wskazanym obszarze na podstawie przekazanego raportu lokalizacji szkody;

przedstawia ofertę usług prawnych dot. dochodzenia odszkodowania;

sporządza protokół obmiaru szkody i podpisuje umowę z klientem;

dostarcza dokumenty klienta do Arbiter S.A.

SYSTEM WYNAGRODZEŃ

FORMA WSPÓŁPRACY: UMOWA ZLECENIE

Gwarantowane wynagrodzenie Mobilnego Doradcy Klienta wynosi 4 000 zł netto

Arbiter S.A. rozlicza się z Doradcą na podstawie poniższego systemu prowizyjnego, jednak niezależnie od podpisanych przez Doradcę w miesiącu umów, Arbiter S.A. dopłaci do wysokości gwarantowanego wynagrodzenia, które wynosi 4 000 zł netto.

SYSTEM PROWIZYJNY:

Umowa z tytułu szkód majątkowych spowodowanych pożarem: 1 000 zł netto
Umowa z tytułu szkód majątkowych, takich jak uszkodzony/zerwany dach: 500 zł netto
Umowa z tytułu szkód majątkowych spowodowanych zalaniem i/lub gradobiciem: 300 zł netto

Średnie miesięczne wynagrodzenie Doradcy wynosi 7-8 tys. zł netto.

Ponadto Doradca otrzymuje: samochód służbowy z kartą paliwową, telefon, a w przypadku wyjazdów budżet na hotele.

FORMA WSPÓŁPRACY: B2B

Gwarantowane wynagrodzenie Mobilnego Doradcy Klienta wynosi 6 800 zł.

Arbiter S.A. rozlicza się z Doradcą na podstawie poniższego systemu prowizyjnego, jednak niezależnie od podpisanych przez Doradcę w miesiącu umów, Arbiter S.A. dopłaci do wysokości gwarantowanego wynagrodzenia, które wynosi 6 800 zł.

Kwota gwarancji oraz wynagrodzenia prowizyjnego, o których mowa poniżej dla przedsiębiorców niebędących płatnikami podatku VAT są kwotami brutto, natomiast dla przedsiębiorców będących płatnikami VAT są kwotami netto i będą powiększone o należny podatek VAT wg. stawki obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT.

SYSTEM PROWIZYJNY:

Umowa z tytułu szkód majątkowych spowodowanych pożarem: 1 600 zł.
Umowa z tytułu szkód majątkowych, takich jak uszkodzony/zerwany dach: 800 zł.
Umowa z tytułu szkód majątkowych spowodowanych zalaniem i/lub gradobiciem: 500 zł.

Ponadto Doradca otrzymuje: samochód służbowy z kartą paliwową, telefon, a w przypadku wyjazdów budżet na hotele.

Poznaj naszą ofertę

Poznaj naszą ofertę

Zobacz referencje

Zobacz referencje

Sprawdź aktualności

Sprawdź aktualności