Nasz zespół

Nasz zespół

Arbiter S.A. to zespół SPECJALISTÓW.

Jesteśmy ludźmi pełnymi PASJI i ZAANGAŻOWANIA.

Łączy nas nie tylko WSPÓLNA MISJA, jaką jest POMOC, ale również zbudowane przez lata bezcenne relacje.

Nasz zespół tworzą finansiści, analitycy, adwokaci i radcy prawni, trenerzy biznesu i szkoleniowcy.

Adwokat Małgorzata Mazerant

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2008 roku ukończyła etatową aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Przez pięć lat pracowała w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Od 2013 roku wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Jest  jednocześnie wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, w tym prawie bankowym. Od 2013 r. reprezentuje konsumentów w sporach z bankami związanych z klauzulami abuzywnymi w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego oraz waloryzacji i denominacji do waluty obcej kredytów hipotecznych. Reprezentuje klientów przed Sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym. Uczestniczka licznych szkoleń specjalistycznych m.in. z zakresu ochrony konsumentów, prawa cywilnego i prawa finansowego.

Z firmą Arbiter S.A. współpracuje od 2017 roku. W imieniu Spółki reprezentuje klientów w sporach z bankami związanymi z dochodzeniem roszczeń z tytułu ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego oraz waloryzowanymi i denominowanymi do waluty obcej umowami kredytów hipotecznych.

Adwokat Tomasz Repucho

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2008 ukończył etatową aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, a następnie przez dwa lata pracował na stanowisku asystenta sędziego. W 2010 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Aby zapewnić swoim klientom jak najlepszą obsługę, bierze udział w licznych szkoleniach specjalistycznych m.in. z zakresu ochrony konsumentów i prawa cywilnego.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym oraz zakresie ochrony konsumentów w sporach z bankami. Od 2011 r. reprezentuje konsumentów w sporach z bankami związanym z tzw. „starym portfelem”, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego oraz waloryzacją i denominacją do waluty obcej kredytów hipotecznych. Zajmuje się reprezentacją klientów przed sądami wszystkich instancji, także Sądem Najwyższym.

Z firmą Arbiter S.A. adwokat Tomasz Repucho współpracuje od 2017 roku. Reprezentuje klientów w sporach z bankami związanymi z dochodzeniem roszczeń z tytułu ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego oraz waloryzowanymi i denominowanymi do waluty obcej umowami kredytów hipotecznych

 

Przejdź do strony Kancelarii. »

logo-text

Adwokat Barbara Szymanik

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu (magister prawa, magister administracji). Studiowała na Uniwersytecie w Tromsø  w Norwegii oraz na East Tennessee State University w Stanach Zjednoczonych. Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych, specjalizujących się w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, zarządzania nieruchomościami, w usługach z obszaru szeroko pojętego prawa cywilnego. Jej szczególnym polem zainteresowań jest prawo medyczne. Była uczestnikiem wielu konferencji i seminariów poświęconych problematyce odpowiedzialności lekarzy i innych podmiotów wykonujących zawód medyczny, praw pacjenta, roli biegłego w procesach medycznych.

W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej, dbając o zachowanie wysokich standardów w każdym aspekcie wykonywanej pracy.

Jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Przejdź do strony Kancelarii. »

logo (2)

Adwokat Ewa Anczewska

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Doświadczenie prawnicze zdobywała odbywając praktyki w Kancelariach Adwokackich specjalizujących się zarówno w prawie cywilnym, jak i karnym. Pracowała jako wolontariusz w stowarzyszeniu zajmującym się doradztwem prawnym i pomocą ofiarom przestępstw. Współpracowała z jedną z czołowych Kancelarii Adwokackich we Wrocławiu zajmującą się dochodzeniem wierzytelności bankowych. W ciągu ponad 10 lat praktyki zawodowej miała możliwość prowadzenia spraw o zróżnicowanym charakterze.

Z firmą Arbiter S.A. kancelaria adwokat Ewy Anczewskiej współpracuje od 2012 roku. Główna działalność to dochodzenie odszkodowań za szkody rzeczowe (szkody na budynkach powstałe w wyniku powodzi, nawałnic, gradobicia). Kancelaria prowadzi również sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody na osobie i błędy medyczne.
W ostatnim czasie kancelaria prowadzi także sprawy dotyczące polisolokat.

Reprezentuje poszkodowanych Klientów na terenie całego kraju. Do tej pory z sukcesem zakończyła około 600 spraw. Łączna kwota uzyskanych odszkodowań to ponad 17 000 000 zł.

 

Radca Prawny Kamila Puńko

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez okres studiów regularnie odbywała praktykę w Kancelarii Radcowskiej, zdobywając swoje pierwsze doświadczenia prawnicze.

W 2009 r. podjęła pracę w Kancelarii Radcowskiej we Wrocławiu, gdzie zajmowała się obsługą zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Obszar jej praktyki zawodowej obejmuje obsługę spółek prawa handlowego, prowadzenie spraw odszkodowawczych przeciwko towarzystwom ubezpieczeń, a także doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony konsumentów.

Ponadto posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu procedury administracyjnej, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz prawa pracy.

W 2012 r. ukończyła trwającą 3,5 roku aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, zakończoną egzaminem radcowskim oraz wpisem na listę Radców Prawnych.

Radca Prawny Kamila Puńko z firmą Arbiter S.A. współpracuje od 2012 roku. Główna działalność to dochodzenie odszkodowań za szkody rzeczowe. Kancelaria prowadzi również sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody na osobie, oraz z błędów medycznych. W ostatnim czasie kancelaria prowadzi także sprawy dotyczące polisolokat.

Przejdź do strony Kancelarii. »

Adwokat Łukasz Kurdyś

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

Doświadczenie prawnicze zdobywał odbywając praktyki w Kancelariach Adwokackich specjalizujących się zarówno w prawie cywilnym, jak i karnym.  Ponadto w trakcie aplikacji pracował w Kancelarii Adwokackiej.

Adwokat specjalizuje się w sprawach o odszkodowania przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym.

Z firmą Arbiter S.A. kancelaria adwokata Łukasza Kurdysia  współpracuje od 2015 roku. Główna działalność to dochodzenie roszczeń związanych z bezpodstawnym wzbogaceniem towarzystw ubezpieczeniowych w związku z przedwczesnym rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty).

Przejdź do strony Kancelarii. »

logo (1)

Radca Prawny Adriana Wróblewska

W 2006 r. ukończyła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację radcowską odbywała przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2011 r. uzyskała tytuł radcy prawnego.

W 2008 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku – Handel zagraniczny na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a w 2014 r. – na kierunku Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie autorskim, prawie umów handlowych i prawie medycznym. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych.

Od 2015 r. współpracuje z Arbiter S.A. prowadząc sprawy z zakresu szkód osobowych, wypadków w pracy, wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych i inne.

 

Radca Prawny Lucyna Filas

W 2006 r. ukończyła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację radcowską odbywała przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2011 r. uzyskała tytuł radcy prawnego.

W 2011 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku – Prawo podatkowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie podatkowym i prawie rodzinnym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w rolnictwie, wypadkach przy pracy oraz w wyniku błędu w sztuce lekarskiej.

Od 2015 r. współpracuje z Arbiter S.A. prowadząc sprawy z zakresu szkód osobowych, wypadków w pracy, wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych i inne.

Przejdź do strony Kancelarii. »

Nagrody i Wyróżnienia