Nasz zespół

Nasz zespół

Arbiter S.A. to zespół SPECJALISTÓW.

Jesteśmy ludźmi pełnymi PASJI i ZAANGAŻOWANIA.

Łączy nas nie tylko WSPÓLNA MISJA, jaką jest POMOC, ale również zbudowane przez lata bezcenne relacje.

Nasz zespół tworzą finansiści, analitycy, adwokaci i radcy prawni, trenerzy biznesu i szkoleniowcy.

Adwokat

Anna Sałek

anna.salek@arbitersa.pl
W 2009 r. ukończyła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2010 r. ukończyła również Podyplomowe Studia Kryminalistycznej Rekonstrukcji Wypadków Drogowych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w 2017 r. Podyplomowe Studia Prawa Karnego Materialnego i Procesowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2014 r. została wpisana na listę adwokatów Okręgu Wrocławskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących wypadków drogowych (zarówno karnych, jak i cywilnych), spraw związanych z dochodzeniem roszczeń w imieniu konsumentów przeciwko bankom związanych z zawartymi umowami kredytowymi powiązanymi z walutą CHF, spraw rodzinnych.
Doświadczenie prawnicze zdobywała pracując w Kancelariach adwokackich od 2006 r.
Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji naukowych z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Dla Arbiter S.A. Kancelaria Adwokat Anny Sałek prowadzi sprawy związane z dochodzeniem roszczeń w imieniu konsumentów przeciwko bankom związanych z zawartymi umowami kredytowymi powiązanymi z walutą CHF oraz dotyczące dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi doznanymi przez motocyklistów.
Prywatnie miłośniczka koni mechanicznych. Uwielbia przejażdżki na motocyklu po drogach Dolnego Śląska, a także jazdę torową. Lubi również spędzać czas jeżdżąc konno i na rolkach.

Adwokat

Katarzyna Pielużek

katarzyna.pieluzek@arbitersa.pl
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, zakończoną złożonym egzaminem adwokackim. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych wrocławskich Kancelariach, świadcząc pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym.
Zajmuje się głównie sprawami cywilnymi. Specjalizuje się w sprawach z zakresu dochodzenia roszczeń przeciwko bankom z umów kredytowych waloryzowanych kursem walut obcych, a także w sprawach odszkodowawczych, reprezentując poszkodowanych, którym zakłady ubezpieczeń odmówiły wypłaty należnego odszkodowania lub je zaniżyły.
Świadczy pomoc prawną także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Posiada również doświadczenie w sprawach karnych występując w nich w charakterze obrońcy podejrzanych i oskarżonych oraz jako pełnomocnik pokrzywdzonych.
Regularnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych.
W Arbiter S.A. zajmuje się sprawami z zakresu dochodzenia roszczeń przeciwko bankom z umów kredytowych waloryzowanych kursem walut obcych, a także szeroko pojętymi sprawami odszkodowawczymi, pomagając poszkodowanym różnego rodzaju zdarzeniami losowymi uzyskać należne im świadczenia od zakładów ubezpieczeń.
W wolnym czasie ogląda dobre filmy, czyta książki. Lubi również aktywnie spędzać czas grając w tenisa, jeżdżąc na rolkach, a w zimie na nartach.

Radca Prawny

Tomasz Ciechanowicz

tomasz.ciechanowicz@arbitersa.pl
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. W 2015 r. został wpisany na listę radców prawnych.
Specjalizuje się w prawie cywilnym. Posiada doświadczenie w zakresie dochodzenia na rzecz klientów roszczeń odszkodowawczych.

Radca Prawny

Wojciech Laskowski

wojciech.laskowski@arbitersa.pl
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach stypendium zagranicznego poszerzał swoją wiedzę i zdobywał dodatkowe kwalifikacje na uczelniach w Regensburgu i Tel Avivie. W 2017 r. został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.
Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc pomoc prawną z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Specjalizuje się w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych (zarówno w Polsce, jak i za granicą) oraz wypadków w rolnictwie. Prowadząc sprawy odszkodowawcze uzyskuje dla swoich klientów odszkodowania za szkody osobowe i rzeczowe, zadośćuczynienie czy też rentę po śmierci osoby najbliższej.
W Arbiter S.A. zajmuje się analizą i obsługą procesową spraw dotyczących rzeczowych szkód majątkowych, w tym przede wszystkim szkód na nieruchomościach spowodowanych różnego rodzaju zdarzeniami losowymi. Reprezentuje poszkodowanych, którym towarzystwo ubezpieczeniowe zaniżyło lub odmówiło wypłaty należnego odszkodowania zarówno z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego, jak i dobrowolnego.
Prywatnie pasjonat biegów długodystansowych i jazdy na rowerze górskim. Zwolennik aktywnego trybu życia.

Adwokat

Barbara Szymanik

biuro@arbitersa.pl
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu (magister prawa, magister administracji). Studiowała na Uniwersytecie w Tromsø  w Norwegii oraz na East Tennessee State University w Stanach Zjednoczonych. Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych, specjalizujących się w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, zarządzania nieruchomościami, w usługach z obszaru szeroko pojętego prawa cywilnego. Jej szczególnym polem zainteresowań jest prawo medyczne. Była uczestnikiem wielu konferencji i seminariów poświęconych problematyce odpowiedzialności lekarzy i innych podmiotów wykonujących zawód medyczny, praw pacjenta, roli biegłego w procesach medycznych.
W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej, dbając o zachowanie wysokich standardów w każdym aspekcie wykonywanej pracy.
Jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Przejdź do strony Kancelarii. »

Adwokat

Łukasz Kurdyś

biuro@arbitersa.pl

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
Doświadczenie prawnicze zdobywał odbywając praktyki w Kancelariach Adwokackich specjalizujących się zarówno w prawie cywilnym, jak i karnym.  Ponadto w trakcie aplikacji pracował w Kancelarii Adwokackiej.
Adwokat specjalizuje się w sprawach o odszkodowania przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz szeroko pojętym prawie cywilnym z zakresu ochrony konsumentów w sporach z bankami, w tym przede wszystkim w walce o unieważnienie i/lub “odfrankowienie” tzw. umów pseudofrankowych.
Od 2019 r. współpracując z Arbiter S.A. Kancelaria Adwokata Łukasza Kurdysia prowadzi sprawy z zakresu dochodzenia roszczeń związanych z bezpodstawnym wzbogaceniem towarzystw ubezpieczeniowych w związku z przedwczesnym rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty). Reprezentuje także klientów w sporach z bankami związanymi z waloryzowanymi i denominowanymi do waluty obcej umowami kredytów hipotecznych.
Przejdź do strony Kancelarii. »

Adwokat

Tomasz Repucho

biuro@arbitersa.pl
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2008 ukończył etatową aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, a następnie przez dwa lata pracował na stanowisku asystenta sędziego. W 2010 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Aby zapewnić swoim klientom jak najlepszą obsługę, bierze udział w licznych szkoleniach specjalistycznych m.in. z zakresu ochrony konsumentów i prawa cywilnego.
Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym oraz zakresie ochrony konsumentów w sporach z bankami. Od 2011 r. reprezentuje konsumentów w sporach z bankami związanym z tzw. „starym portfelem”, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego oraz waloryzacją i denominacją do waluty obcej kredytów hipotecznych. Zajmuje się reprezentacją klientów przed sądami wszystkich instancji, także Sądem Najwyższym.
Współpracując z Arbiter S.A. Adwokat Tomasz Repucho reprezentuje klientów w sporach z bankami związanymi z dochodzeniem roszczeń z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego oraz waloryzowanymi i denominowanymi do waluty obcej umowami kredytów hipotecznych.
Przejdź do strony Kancelarii. »

Adwokat

Małgorzata Mazerant

biuro@arbitersa.pl
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2008 roku ukończyła etatową aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Przez pięć lat pracowała w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Od 2013 roku wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Jest  jednocześnie wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, w tym prawie bankowym. Od 2013 r. reprezentuje konsumentów w sporach z bankami związanych z klauzulami abuzywnymi w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego oraz waloryzacji i denominacji do waluty obcej kredytów hipotecznych. Reprezentuje klientów przed Sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym. Uczestniczka licznych szkoleń specjalistycznych m.in. z zakresu ochrony konsumentów, prawa cywilnego i prawa finansowego.
W imieniu Arbiter S.A. reprezentuje klientów w sporach z bankami związanymi z dochodzeniem roszczeń z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego oraz waloryzowanymi i denominowanymi do waluty obcej umowami kredytów hipotecznych.
Przejdź do strony Kancelarii. »

Radca Prawny

Kamila Puńko

biuro@arbitersa.pl
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez okres studiów regularnie odbywała praktykę w Kancelarii Radcowskiej, zdobywając swoje pierwsze doświadczenia prawnicze.
W 2009 r. podjęła pracę w Kancelarii Radcowskiej we Wrocławiu, gdzie zajmowała się obsługą zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Obszar jej praktyki zawodowej obejmuje obsługę spółek prawa handlowego, prowadzenie spraw odszkodowawczych przeciwko towarzystwom ubezpieczeń, a także doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony konsumentów.
Ponadto posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu procedury administracyjnej, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz prawa pracy.
W 2012 r. ukończyła trwającą 3,5 roku aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, zakończoną egzaminem radcowskim oraz wpisem na listę Radców Prawnych.
Współpracując z Arbiter S.A. Radca Prawny Kamila Puńko prowadzi sprawy z zakresu dochodzenia odszkodowań za szkody rzeczowe. Kancelaria prowadzi również sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody na osobie, oraz z błędów medycznych. W ostatnim czasie kancelaria prowadzi także sprawy dotyczące polisolokat.
Przejdź do strony Kancelarii. »

Adwokat

Ewa Anczewska

biuro@arbitersa.pl
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.
Doświadczenie prawnicze zdobywała odbywając praktyki w Kancelariach Adwokackich specjalizujących się zarówno w prawie cywilnym, jak i karnym. Pracowała jako wolontariusz w stowarzyszeniu zajmującym się doradztwem prawnym i pomocą ofiarom przestępstw. Współpracowała z jedną z czołowych Kancelarii Adwokackich we Wrocławiu zajmującą się dochodzeniem wierzytelności bankowych. W ciągu ponad 10 lat praktyki zawodowej miała możliwość prowadzenia spraw o zróżnicowanym charakterze.
Współpracując z Arbiter S.A. Kancelaria Adwokat Ewy Anczewskiej prowadzi sprawy z zakresu dochodzenia odszkodowań za szkody rzeczowe (szkody na budynkach powstałe w wyniku powodzi, nawałnic, gradobicia). Kancelaria prowadzi również sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody na osobie i błędy medyczne.
W ostatnim czasie kancelaria prowadzi także sprawy dotyczące polisolokat.
Reprezentuje poszkodowanych Klientów na terenie całego kraju. Do tej pory z sukcesem zakończyła około 600 spraw. Łączna kwota uzyskanych odszkodowań to ponad 17 000 000 zł.
Przejdź do strony Kancelarii. »

Radca Prawny

Adrianna Wróblewska

biuro@arbitersa.pl
W 2006 r. ukończyła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację radcowską odbywała przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2011 r. uzyskała tytuł radcy prawnego.
W 2008 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku – Handel zagraniczny na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a w 2014 r. – na kierunku Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie autorskim, prawie umów handlowych i prawie medycznym. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych.
Współpracując z Arbiter S.A. Radca Prawny Adrianna Wróblewska prowadzi sprawy z zakresu szkód osobowych, wypadków w pracy, wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych i inne.

Radca Prawny

Lucyna Filas

biuro@arbitersa.pl
W 2006 r. ukończyła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację radcowską odbywała przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2011 r. uzyskała tytuł radcy prawnego.
W 2011 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku – Prawo podatkowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie podatkowym i prawie rodzinnym.
Posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w rolnictwie, wypadkach przy pracy oraz w wyniku błędu w sztuce lekarskiej.
Współpracując z Arbiter S.A. Radca Prawny Lucyna Filas prowadzi sprawy z zakresu szkód osobowych, wypadków w pracy, wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych i inne.

Nagrody i Wyróżnienia

error: Ta strona jest chroniona!