Referencje

“Posiadają Państwo odpowiednią wiedzę i doświadczenie umożliwiające właściwą i profesjonalną ocenę sytuacji.”

– Hildegarda Liszka

“Profesjonalizm, znajomość prawa i konsekwencja w działaniu doprowadziły do pełnego sukcesu.” ……………………

– Marzena i Robert Stec

“Na każdym etapie otrzymywałam rzeczową i fachową informację dotyczącą mojej sprawy i podjętych działań.”

– Anna Solczyńska

ZYGMUNT CHAJZER POLECA ARBITER S.A.

Dla Pana Zygmunta odzyskaliśmy niesłusznie pobraną opłatę likwidacyjną przy polisolokacie.

Wysokość opłaty likwidacyjnej została ustalona przez aktuariusza TU.

Sprawa została przyjęta w czerwcu 2016 roku, a w połowie sierpnia skierowaliśmy do Towarzystwa Ubezpieczeniowego pismo z ostatecznym przedsądowym wezwaniem do zapłaty. Po negatywnej odpowiedzi, we wrześniu tego samego roku złożyliśmy pozew o zapłatę.

W kwietniu 2017 roku sąd wydał wyrok o zapłatę na rzecz naszego Klienta.

PANI JOANNA

Dla Pani Joanny odzyskaliśmy należne odszkodowanie po wypadku motocyklowym.

16 września 2015 roku, nasza Klientka uległa wypadkowi drogowemu, w przebiegu którego kierowca samochody w wyniku niezachowania należytej ostrożności zderzył się czołowo  z jadącą prawidłowo motocyklem poszkodowaną.

Postępowanie sądowe rozpoczęło się na początku 2017 roku. Ostatecznie sąd wydał wyrok w 2020 roku o zapłatę na rzecz naszej Klientki.

PRZEMYSŁAW BURDELSKI

Dla Pana Przemysława odzyskaliśmy niesłusznie pobraną opłatę likwidacyjną przy polisolokacie.

Opłata likwidacyjna wynosiła 50% wpłaconego kapitału.

Sprawa została przyjęta w styczniu 2017 roku, a w lutym skierowaliśmy do Towarzystwa Ubezpieczeniowego pismo z ostatecznym przedsądowym wezwaniem do zapłaty. Po negatywnej odpowiedzi, w lipcu tego samego roku złożyliśmy pozew o zapłatę przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu.

W 2018 roku sąd wydał wyrok o zapłatę na rzecz naszego Klienta.

JANINA DRYTKO

Dla Pani Janiny odzyskaliśmy należne odszkodowanie po powodzi.

Nasza Klientka zgłosiła się do nas po pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania po powodzi, w której wyniku uszkodzeniu uległy dom oraz budynki gospodarcze.

Po próbach ugody z towarzystwem ubezpieczeń, po skierowaniu sprawy na drogę sądową – sąd wydał wyrok o zapłatę na rzecz naszej Klientki.

ŁUKASZ BIEGA

Dla Pana Łukasza odzyskaliśmy niesłusznie pobraną opłatę likwidacyjną przy polisolokacie.

Sprawa została przyjęta w maju 2018 roku, a w czerwcu skierowaliśmy do Towarzystwa Ubezpieczeniowego pismo z ostatecznym przedsądowym wezwaniem do zapłaty. Po negatywnej odpowiedzi, pod koniec czerwca tego samego roku złożyliśmy pozew o zapłatę przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu.

W listopadzie 2018 roku doszło do ugody sądowej, w której dla naszego klienta uzyskaliśmy satysfakcjonująca kwotę.

JANINA GADOMSKA

Dla Pani Janiny odzyskaliśmy należne odszkodowanie po powodzi.

Pani Janina zgłosiła się do nas po pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania po powodzi, w której wyniku uszkodzeniu uległ budynek mieszkalny.

Po analizie i kosztorysach Arbiter SA., w ramach porozumienia Towarzystwo  Ubezpieczeniowe wypłaciło naszej Klientce satysfakcjonującą kwotę.

MACIEJ CZERNIECKI

Dla Pana Macieja odzyskaliśmy niesłusznie pobraną opłatę likwidacyjną przy polisolokacie.

Sprawa została przyjęta we wrześniu 2017 roku, a w październiku skierowaliśmy do Towarzystwa Ubezpieczeniowego pismo z ostatecznym przedsądowym wezwaniem do zapłaty. Po negatywnej odpowiedzi, w listopadzie, tego samego roku złożyliśmy pozew o zapłatę przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu.

W listopadzie 2018 roku sąd wydał wyrok o zapłatę na rzecz naszego Klienta.

SYLWESTER ROJKIEWICZ

Dla Pana Sylwestra odzyskaliśmy należne odszkodowanie po powodzi.

Pan Sylwester zgłosił się do nas po pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania po powodzi, w której wyniku uszkodzeniu uległo mieszkanie.

Należne odszkodowanie odzyskaliśmy na etapie polubownym.

ELŻBIETA UNIEJEWSKA

Dla Pani Elżbiety odzyskaliśmy niesłusznie pobraną opłatę likwidacyjną przy polisolokacie.

Ubezpieczenie zostało dodane do kredytu deweloperskiego, który chciała zaciągnąć Klientka.

Sprawa została przyjęta w sierpniu 2016 roku, a w październiku skierowaliśmy do Towarzystwa Ubezpieczeniowego pismo z ostatecznym przedsądowym wezwaniem do zapłaty. Po negatywnej odpowiedzi, w maju 2017 złożyliśmy pozew o zapłatę przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu.

W listopadzie 2018 roku sąd wydał wyrok o zapłatę na rzecz naszej Klientki.

ELŻBIETA POLAK

Dla Pani Elżbiety odzyskaliśmy należne odszkodowanie po powodzi.

Nasza Klientka zgłosiła się do nas po pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania po powodzi, w której wyniku uszkodzeniu uległ dom oraz budynek gospodarczy.

Po negatywnej odpowiedzi Towarzystwa Ubezpieczeniowego na wezwanie do zapłaty, złożyliśmy pozew o zapłatę.

Po oddaleniu apelacji pozwanego, sąd wydał wyrok o zapłatę na rzecz naszej Klientki.

DARIUSZ MIODOŃSKI

Dla Pana Dariusza odzyskaliśmy niesłusznie pobraną opłatę likwidacyjną przy polisolokacie.

Ubezpieczenie zostało dodane do kredytu, który chciał zaciągnąć nasz Klient.

Sprawa została przyjęta w kwietniu 2016 roku. Złożyliśmy pozew o zapłatę przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu.

W lipcu 2018 roku po oddaleniu apelacji pozwanego, sąd wydał wyrok o zapłatę na rzecz naszego Klienta.

TERESA BUREK

Dla Pani Teresy odzyskaliśmy należne odszkodowanie po powodzi.

Nasza Klientka zgłosiła się do nas po pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania po powodzi, w której wyniku uszkodzeniu uległ budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze.

Złożyliśmy pozew o zapłatę. Ostatecznie, po oddaleniu apelacji pozwanego, sąd wydał wyrok o zapłatę na rzecz naszej Klientki.

MAŁGORZATA DAKTERA

Dla Pani Małgorzaty odzyskaliśmy niesłusznie pobraną opłatę likwidacyjną przy polisolokacie.

Sprawa została przyjęta w maju 2016 roku. Po wypowiedzeniu umowy polisolokat, w lipcu tego samego roku skierowaliśmy do Towarzystwa Ubezpieczeniowego pismo z ostatecznym przedsądowym wezwaniem do zapłaty. W październiku złożyliśmy pozew o zapłatę.

W październiku 2017 roku po oddaleniu apelacji pozwanego, sąd wydał wyrok o zapłatę na rzecz naszej Klientki.

LESZEK SZCZEPANEK

Dla Pana Leszka odzyskaliśmy należne odszkodowanie po powodzi.

Nasz Klient zgłosił się do nas po pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania po powodzi, w której wyniku uszkodzeniu uległ budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze.

Złożyliśmy pozew o zapłatę. Sąd wydał wyrok na rzecz naszego Klientka.

KRYSTYNA SŁOWIŃSKA

Dla Pani Krystyny odzyskaliśmy niesłusznie pobraną opłatę likwidacyjną przy polisolokacie.

Ubezpieczenie zostało dodane do kredytu deweloperskiego, który chciała zaciągnąć Klientka.

Sprawę Pani Krystyny przyjęliśmy w październiku 2016 roku. W grudniu, po negatywnej odpowiedzi na przedsądowe wezwanie do zapłaty, złożyliśmy pozew o zapłatę przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu.

Na początku stycznia 2018 roku sąd wydał wyrok o zapłatę na rzecz naszej Klientki.

ZBIGNIEW NOWAK

Dla Pana Zbigniewa odzyskaliśmy niesłusznie pobraną opłatę likwidacyjną przy polisolokacie.

Sprawę przyjęliśmy w lipcu 2017 roku.

W styczniu 2018 roku odzyskaliśmy satysfakcjonującą kwotę w ramach przedsądowej ugody z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

DANUTA ADAMCZYK

Dla Pani Danuty odzyskaliśmy należne odszkodowanie po powodzi.

Nasza Klientka zgłosiła się do nas po pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania po powodzi, w której wyniku uszkodzeniu uległ budynek mieszkalny.

Sprawa toczyła się na etapie polubownym, poprzez mediacje, wezwania do zapłaty odzyskaliśmy Dla Państwa Adamczyk satysfakcjonującą kwotę.

STANISŁAW BARANOWSKI

Dla Pana Stanisława odzyskaliśmy należne odszkodowanie po wypadku samochodowym.

Pan Stanisław zgłosił się do nas po pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania po potrąceniu przez samochód osobowy. Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów, takich jak dokumentacja medyczna, faktury, itp. skierowaliśmy sprawę na drogę sądową.

Sąd wydał wyrok o zapłatę na rzecz naszego Klienta.

BARTŁOMIEJ MALARSKI

Dla Pana Bartłomieja odzyskaliśmy niesłusznie pobraną opłatę likwidacyjną przy polisolokacie.

Obie sprawy Pana Bartłomieja rozpoczęły się w 2017 roku. W połowie roku, po negatywnych odpowiedziach na przedsądowe wezwanie do zapłaty, złożyliśmy pozewy o zapłatę przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeniowym.

Sprawy zakończyły się sukcesem, w jednej z nich sąd wydał wyrok o zapłatę na rzecz Pana Bartłomieja, w kolejnej doszliśmy do ugody pozasądowej i również odzyskaliśmy satysfakcjonującą kwotę.

PAULINA SOCHACKA

Dla Pani Pauliny odzyskaliśmy należne odszkodowanie po powodzi.

Nasza Klientka zgłosiła się do nas po pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania po powodzi, w której wyniku uszkodzeniu uległ budynek mieszkalny, gospodarczy, budynek magazynowy oraz garaż wolnostojący. Po wezwaniu Towarzystwa Ubezpieczeniowego do zapłaty z tytułu ubezpieczenia budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych oraz próbie ugodowej, razem z Klientką zdecydowaliśmy skierowania sprawy na drogę sądową.

Ostatecznie sąd wydał wyrok o zapłatę na rzecz naszej Klientki.

TOMASZ CZERMAK

Dla Pana Tomasza odzyskaliśmy pieniądze z nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej.

Na początku 2019 Pan Tomasz zgłosił się do nas po pomoc w odzyskaniu opłat likwidacyjnych. Po odmownej decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego o zapłatę, skierowaliśmy sprawę na drogę sądową.

Ostatecznie doszło do ugody pomiędzy naszym Klientem, a Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

MARIA POLAK

Dla Pani Marii odzyskaliśmy należne odszkodowanie po powodzi.

Nasza Klientka zgłosiła się do nas po pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania po powodzi, w której wyniku uszkodzeniu uległ budynek mieszkalny, budynki gospodarcze i garaż. Po wezwaniu Towarzystwa Ubezpieczeniowego do zapłaty oraz po próbie ugody, sprawa została skierowana na drogę sądową.

Ostatecznie sąd wydał wyrok o zapłatę na rzecz naszej Klientki oraz oddalił apelację pozwanego.

MONIKA MŁOCEK

Dla Pani Moniki odzyskaliśmy należne odszkodowanie po powodzi.

Nasza Klientka zgłosiła się do nas po pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania po powodzi, w której wyniku uszkodzeniu uległ budynek mieszkalny.

Należne odszkodowanie odzyskaliśmy na etapie polubownym.

KAROL SOBOLEWSKI

Dla Pana Karola odzyskaliśmy pieniądze z nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej.

W lutym 2017 r. Pan Karol zgłosił się do nas po pomoc w odzyskaniu opłat likwidacyjnych. Po odmownej decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego o zapłatę, skierowaliśmy sprawę na drogę sądową.

Sąd wydał wyrok o zapłatę na rzecz naszego klienta w sierpniu tego samego roku.

JANUSZ TŁUCZYKONT

Dla Pana Janusza odzyskaliśmy należne odszkodowanie po powodzi.

Nasz Klient zgłosił się do nas po pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania po powodzi. Zalane i uszkodzone zostały budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze. Po wezwaniu Towarzystwa Ubezpieczeniowego do, skierowaliśmy sprawę na drogę sądową.

Ostatecznie sąd wydał wyrok o zapłatę na rzecz naszego Klienta.

STANISŁAWA WOJCIECHOWSKA

Dla Pani Stanisławy odzyskaliśmy należne odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym.

Pani Stanisława zgłosiła się do nas po pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania po wypadku komunikacyjnym, w którym doznała znaczącego uszczerbku na zdrowiu. Po przeanalizowaniu niezbędnych dokumentów, takich jak faktury, dokumentacja medyczna, itp. skierowaliśmy sprawę na drogę sądową.

Sąd wydał wyrok o zapłatę na rzecz naszej Klientki.

ALEKSANDER GUCWA

Dla Pana Aleksandra odzyskaliśmy pieniądze z nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej.

Ubezpieczenie zostało dodane do kredytu, który chciał zaciągnąć nasz Klient.

W marcu 2017 r. Pan Aleksander zgłosił się do nas po pomoc w odzyskaniu opłat likwidacyjnych. Po odmownej decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego o zapłatę, skierowaliśmy sprawę na drogę sądową.

Sąd wydał wyrok o zapłatę na rzecz naszego klienta w sierpniu tego samego roku.

JOANNA TABAKA

Dla Pani Joanny odzyskaliśmy należne odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym.

Pani Joanna zgłosiła się do nas po pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania po wypadku komunikacyjnym. Wypadek wydarzył się po sprzedaży przez p. Joannę auta osobowego, niestety  samochód wciąż był zarejestrowany na naszą Klientkę.

Ostatecznie doszło do ugody pomiędzy naszą Klientką, a Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Listy referencyjne

Nagrody i Wyróżnienia

error: Ta strona jest chroniona!