O nas

O Arbiter S.A.

O nas

Arbiter S.A. od 2009 roku zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych.

Współpracują z nami jedni z najlepszych prawników i analityków, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych na terenie całego kraju. Jesteśmy zespołem ekspertów.

Zajmujemy się m. in.:

  • pomoc prawna – w każdej sprawie wymagającej pomocy prawnej zapewniamy pełną reprezentację przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, organami ścigania i administracji publicznej;
  • kredyty pseudofrankowe – celem kierowanych przez nas pozwów jest: unieważnienie umowy, uznanie klauzul waloryzacyjnych za nieważne, żądanie zwrotu nadpłaconych rat, odzyskanie nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, jednakże strategia procesowa każdorazowo jest indywidualnie ustalana z Klientem;
  • polisolokaty – celem podejmowanych przez nas działań jest odzyskanie nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej, która często stanowiła nawet 80% wpłaconego kapitału;
  • zwrot prowizji bankowej – odzyskujemy zwrot prowizji bankowej w kredytach spłaconych przed czasem; gdy Klient dokonał konsolidacji lub przeniesienia kredytu lub po prostu spłacił go wcześniej, bank zobowiązany jest zwrócić opłaty administracyjne, prowizje i składki na ubezpieczenie;
  • odszkodowania – uzyskujemy należne odszkodowanie w takich sprawach, jak: wypadki komunikacyjne, wypadki śmiertelne, szkody majątkowe, szkody osobowe, błędy medyczne, wypadki w pracy i inne zdarzenia.

Świadcząc pomoc prawną bezwzględnie respektujemy tajemnicę adwokacką, zapewniając klientom bezpieczeństwo powierzonych informacji.

Działamy na terenie całej Polski i z każdym rokiem rozbudowujemy swoje struktury, dzięki którym pozyskujemy nowych klientów, dążąc do stania się liderem wśród firm w branży prawnej. Cechują nas szybkość działania, komfortowa komunikacja i wysoka skuteczność. Partnerskie relacje z klientami oraz gotowość do sprawnego świadczenia usług, niezależnie od miejsca i czasu, to ściśle przestrzegane przez nas priorytety. Dużą wagę przykładamy do wysokiej jakości obsługi klienta, w tym przede wszystkim do informowania go o postępach w jego sprawie oraz do rzetelnego przygotowania go do przesłuchania sądowego w sytuacjach tego wymagających.

Szereg spraw, którymi się zajmujemy, każdego dnia wzbogaca nas o nowe doświadczenia i umiejętności. Liczne szkolenia wewnętrzne, jakie oferujemy kadrze pracowników, budują profesjonalizm i rzetelność naszego zespołu, a dzięki nieustannie pogłębianej wiedzy nasza skuteczność cały czas rośnie.

Na naszej stronie znajdą Państwo referencje klientów polecających usługi Arbiter S.A. Zachęcamy do obejrzenia nagranych wypowiedzi oraz przeczytania listów polecających. Z dumą możemy pochwalić się, że zostaliśmy obdarzeni zaufaniem przez Pana Zygmunta Chajzera.

Pan Chajzer dołączył do grona klientów Arbiter S.A. powierzając nam sprawy dotyczą­ce posiadanych polisolokat, które w sposób nieuczciwy były sprzedawane jeszcze kilka lat temu. Umowy polisolokat, podobnie jak umowy pseudofrankowe, zawierały szereg klauzul abuzywnych, co sprawiało, że zawar­ta umowa stawała się niezgodna z prawem. Aby osiągnąć sukces i odzyskać dla Pana Zygmunta Chajzera bezprawnie pobrane środki, musieliśmy skierować przeciwko ubez­pieczycielowi sprawę do sądu.
Poniżej prezentujemy Państwu wypowiedź Pana Zygmunta Chajzera – zachęcamy do obejrzenia nagrania.

Nasza Misja

W oparciu o profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy z zakresu prawno-finansowego, koncentrując się w swych działaniach na wypracowanych wartościach określonych poprzez człowieka, etykę i rzetelność, dążymy do najefektywniejszego zakończenia postępowania,
dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i komfort Klienta przez cały proces prowadzenia sprawy.

Nasze działania skoncentrowane są na czterech wartościach

CZŁOWIEK

Na pierwszym miejscu stawiamy dobro i bezpieczeństwo człowieka, który staje się naszym Klientem. Rozpościeramy nad nim parasol ochronny, dzięki któremu czuje on komfort i spokój. Przekazując nam swoją sprawę ma pewność, że zajmiemy się wszystkimi czynnościami z tym związanymi w sposób kompleksowy. Nasz Klient wie, że działania Arbiter S.A. przyniosą pożądany skutek.

ETYKA

Wdrożony Kodeks Etyczny Arbiter S.A. jest gwarancją wysokiej jakości usług uwzględniających wszelkie normy moralne stosowane przez cały zespół w codziennych działaniach. Wszelkie nieporozumienia, które często pojawiają się na drodze prowadzonego postępowania, rozwiązujemy poprzez skuteczne mediacje, dzięki którym wyznaczony cel osiągamy szybciej i z najlepszym efektem dla naszego Klienta.

PARTNERSTWO

Jest dla nas współdziałaniem pracowników w realizacji zadań dla osiągnięcia wspólnie przyjętego celu. To także postawa prezentowana wobec klientów, która charakteryzuje się wzajemnym poszanowaniem, odpowiedzialnością i otwartością na współpracę. To działanie w oparciu o tę wartość buduje prokonsumenckie podejście do codziennie wykonywanych czynności.

RZETELNOŚĆ

Głęboka odpowiedzialność za podejmowane działania, rzetelność i precyzyjność w stosowanych procedurach oraz odwoływanie się do uniwersalnych wartości etycznych stanowią nieodłączny atrybut naszej pracy. Podczas udzielania pomocy z zakresu prawno-finansowego promujemy rzetelną i solidną obsługę każdego Klienta i jego sprawy, dbając przy tym o umocnienie wzorców rzetelności, uczciwości i wzajemnej współpracy.

Wyślij zapytanie

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych, kontaktu telefonicznego i mailowego.

Nagrody i Wyróżnienia