Odszkodowanie

Odszkodowania

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Każdy z nas może doznać szkody i każdy z nas ma prawo do adekwatnego odszkodowania i zadośćuczynienia.
Na polskich drogach każdego roku dochodzi do ponad 380 tysięcy wypadków i kolizji drogowych,
oprócz tego zdarzają się zdarzenia losowe (wichura, powódź, gradobicie) czy nieszczęśliwe wypadki (upadek w sklepie, na chodniku).
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zgłoszenia sprawy do bezpłatnej analizy
za pośrednictwem formularza kontaktowego.

WYPADKI KOMUNIKACYJNE 

 • Od kogo?

  Arbiter S.A. odzyskuje należne odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku lub od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jeśli sprawca nie miał polisy OC.
 • Kiedy?

  Odszkodowanie można odzyskać w ciągu 3 lat od wypadku lub w ciągu 20 lat, gdy wypadek kwalifikowany jest jako przestępstwo.
 • O co?

  Arbiter S.A. może odzyskać dla poszkodowanego odszkodowanie, zadośćuczynienie za cierpienie, zwrot poniesionych kosztów leczenia i rekonwalescencji oraz rentę.

WYPADKI ŚMIERTELNE

 • Od kogo?

  Arbiter S.A. odzyskuje należne odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku lub od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jeśli sprawca nie miał polisy OC.
 • Kiedy?

  Odszkodowanie można odzyskać w ciągu 3 lat od wypadku lub w ciągu 20 lat, gdy wypadek kwalifikowany jest jako przestępstwo.
 • O co?

  Arbiter S.A. może odzyskać dla poszkodowanego odszkodowanie,
  zadośćuczynienie za cierpienie, zwrot poniesionych kosztów pochówku oraz rentę, jeśli zmarły był jedynym żywicielem rodziny.

SZKODY MAJĄTKOWE

 • Od kogo?

  Arbiter S.A. odzyskuje należne odszkodowanie z polisy na dom i budynki gospodarcze właściciela nieruchomości – z polisy dobrowolnej lub obowiązkowej, w przypadku gospodarstwa rolnego.
 • Kiedy?

  Odszkodowanie można odzyskać w ciągu 3 lat od zdarzenia.
 • O co?

  Arbiter S.A. może odzyskać dla poszkodowanego odszkodowanie za wszystkie budynki, którego uległy zniszczeniu w wyniku zdarzenia.

SZKODY OSOBOWE

 • Od kogo?

  Arbiter S.A. odzyskuje należne odszkodowanie od osoby/podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody. Często jest to firma odpowiedzialna za utrzymanie porządku w miejscu powstania szkody.
 • Kiedy?

  Odszkodowanie można odzyskać w ciągu 3 lat od zdarzenia.
 • O co?

  Arbiter S.A. może odzyskać dla poszkodowanego odszkodowanie,
  zadośćuczynienie za cierpienie, zwrot poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji oraz rentę.

BŁĘDY MEDYCZNE

 • Od kogo?

  Arbiter S.A. odzyskuje należne odszkodowanie z polisy OC placówki medycznej lub z polisy OC lekarza.
 • Kiedy?

  Odszkodowanie można odzyskać w ciągu 3 lat od zdarzenia (jednak nie później niż po 10 latach) lub w ciągu 20 lat, gdy zdarzenie jest kwalifikowane jako przestępstwo.
 • O co?

  Arbiter S.A. może odzyskać dla poszkodowanego odszkodowanie,
  zadośćuczynienie za cierpienie, zwrot poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji oraz rentę.

WYPADKI W PRACY

 • Od kogo?

  Arbiter S.A. odzyskuje należne odszkodowanie z polisy OC zakładu pracy, przy czym odszkodowanie lub zadośćuczynienie można uzyskać, jeśli szkoda nie została pokryta w pełni przez świadczenie uzyskane z ZUS w związku z wypadkiem w pracy.
 • Kiedy?

  Odszkodowanie można odzyskać w ciągu 3 lat od wypadku lub w ciągu 20 lat, gdy wypadek jest kwalifikowany jako przestępstwo.
 • O co?

  Arbiter S.A. może odzyskać dla poszkodowanego odszkodowanie,
  zadośćuczynienie za cierpienie, zwrot poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji oraz rentę.

Nagrody i Wyróżnienia