OFERTA WSPÓŁPRACY

DORADCA INWESTYCYJNY

O ARBITER S.A.

Od ponad 14 lat działamy w branży prawnej. Zajmujemy się przede wszystkim walką z nieuczciwymi praktykami instytucji z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Współpracują z nami jedni z najlepszych prawników, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych na terenie całego kraju. Dużą wagę przykładamy do sprawnego prowadzenia sprawy na każdym etapie postępowania, informowania naszego Klienta ostanie sprawy oraz do rzetelnego przygotowania go do przesłuchania sądowego. Jesteśmy zespołem ekspertów i nie obawiamy się wytaczać powództwa przeciwko bankom czy ubezpieczycielom, dlatego też szybko przeprowadzamy postępowanie polubownie i kierujemy sprawę na drogę sądową.

Dołącz do mojego zespołu i zostań Doradcą Inwestycyjnym.
Zapraszam Cię do zapoznania się z propozycją współpracy, którą znajdziesz poniżej.

CO OFERUJE ARBITER S.A. INWESTOROWI?

Bezpieczny produkt inwestycyjny – Zabezpieczoną Pożyczkę - z gwarancją zwrotu kapitału i zyskiem w wysokości 25% od pożyczonej kwoty.

Gwarancję zwrotu - Inwestor zawsze (w każdym przypadku) otrzyma zwrot pożyczonej kwoty wraz z wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału.

Produkt dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych - umowy Zabezpieczonych Pożyczek zawierane są zarówno z osobami fizycznymi jak i przedsiębiorcami. Pożyczkobiorcą jest zawsze Arbiter S.A.

Dodatkowe zabezpieczenie - dodatkowym zabezpieczeniem umowy Zabezpieczonej Pożyczki jest weksel in blanco.

Kwoty umów Zabezpieczonej Pożyczki są zawsze uzgadniane z Inwestorem przed podpisaniem umowy, ale zysk jest stały i niezmienny i wynosi zawsze 25% od pożyczonej kwoty.

Przedmiotem Zabezpieczonych Pożyczek jest przeniesienie na własność Arbiter S.A. określonej kwoty pieniędzy. Arbiter S.A. zobowiązuje się w określonym czasie do oddania Inwestorowi tej samej kwoty, powiększonej o wynagrodzenie za korzystanie z pożyczonego kapitału, które stanowi zysk dla Inwestora.

zabezpieczona pożyczka

Umowa Zabezpieczonej Pożyczki

PODSTAWOWE INFORMACJE

Główny model biznesowy Spółki opiera się na finansowaniu spraw sądowych klientów za wynagrodzeniem succes fee oraz na nabywaniu wierzytelności od osób trzecich, których zaspokojenia Arbiter S.A. dochodzi potem w postępowaniu sądowym na własny rachunek. W obu przypadkach moment otrzymania środków za świadczone usługi jest odsunięty w czasie aż do wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia kończącego sprawę dochodzenia roszczeń. A to – dla Arbtier S.A. – oznacza wydłużenie czasu otrzymania środków za świadczone usługi. Dzięki umowie zabezpieczonej pożyczki Arbiter S.A. może pozyskać kapitał na swój rozwój i finansowanie kolejnych spraw. W zamian Arbiter S.A. zobowiązuje się w określonym czasie do oddania Inwestorowi tej samej kwoty, powiększonej o wynagrodzenie za korzystanie z pożyczonego kapitału, które stanowi zysk dla Inwestora. Podstawowym zabezpieczeniem Pożyczki jest weksel in blanco wystawiony przez Arbiter S.A. 

Przedmiotem Zabezpieczonych Pożyczek jest przeniesienie na własność Arbiter S.A. określonej kwoty pieniędzy. Arbiter S.A. zobowiązuje się w określonym czasie do oddania Inwestorowi tej samej kwoty, powiększonej o wynagrodzenie za korzystanie z pożyczonego kapitału, które stanowi zysk dla Inwestora.

Praca wypełni ci dużą część życia. Jedynym sposobem na prawdziwą satysfakcję z pracy jest robienie tego, w czego wielkość się wierzy.
A jedynym sposobem na robienie rzeczy wielkich dla ciebie jest miłość do tego, co się robi.
– Steve Jobs

CO OFERUJE ARBITER S.A. DORADCY?

Bardzo atrakcyjną ofertę dla Klienta (Inwestora) – bezpieczny produkt inwestycyjny z gwarancją zwrotu kapitału dla Inwestora.

Atrakcyjny system wynagrodzeń – wynagrodzenie na poziomie 50 000 PLN NETTO (plus VAT) i więcej.

Elastyczny czas pracy – to Ty zarządzasz swoim czasem pracy.

Szkolenia produktowe i merytoryczne.

Zadowolonego Klienta – produkt, który oferuje Spółka jest w pełni bezpieczny. Zapewniamy zwrot kapitału wraz z zyskiem w każdej możliwej sytuacji.

Samochód służbowy i kartę floty.

W Arbiter S.A. dbamy o takie elementy jak: współpraca, wzajemna pomoc, brak niezdrowej rywalizacji oraz lojalność i poczucie równego traktowania.
Dzięki temu nasi pracownicy czują, że są częścią wspólnoty, a w konsekwencji są bardziej odprężeni i naprawdę lubią to, co robią.

CHARAKTERYSTYKA PRACY

Doradca Inwestycyjny

Pracuje w wyznaczonym przez siebie terenie, na portfelu klientów, który posiada lub których samodzielnie pozyska.

Przedstawia ofertę Spółki klientom inwestycyjnym. Doradca może pracować wyłącznie z produktami Arbiter S.A. lub dołączyć produkty Spółki do własnej oferty inwestycyjnej.

Podpisuje umowy z klientami i dostarcza je w uzgodniony i dogodny sposób do biura Arbiter S.A.

SYSTEM WYNAGRODZEŃ

FORMA WSPÓŁPRACY:  B2B LUB UMOWA ZLECENIE

Gwarantowane wynagrodzenie Doradcy Inwestycyjnego wynosi 6 000 zł netto.

Arbiter S.A. rozlicza się z Doradcą na podstawie poniższego systemu prowizyjnego, jednak niezależnie od pozyskanych w ciągu miesiąca Inwestorów przez Doradcę, Arbiter S.A. dopłaci do wysokości gwarantowanego wynagrodzenia, które wynosi 6 000 zł netto.

SYSTEM PROWIZYJNY:

Wynagordzenie prowizyjne w wysokości 4% od każdej wpłaty – od każdego nowo pozyskanego Inwestora i podpisanej z nim umowy.

Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 3% od każdej wpłaty – w przypadku reinwestycji środków lub nowych wpłat od pozyskanego wcześniej Inwestora.

Końcowe wynagrodzenie zależy wyłącznie od Twojego zaangażowania i pracy w danym miesiącu.

Współpracujący z nami Doradcy Inwestycyjni osiągają przychody znacznie powyżej 50 000 PLN netto (plus vat) miesięcznie.

Gwarantowane wynagrodzenie Przedstawiciela Handlowego wynosi 6 000 zł netto
Wynagrodzenie zależy wyłącznie od Twojego zaangażowania i pracy w danym miesiącu.

Doradcy Inwestycyjnemu przysługuje wynagrodzenie w postaci prowizji w wysokości 5% od każdej wpłaty od każdego nowo pozyskanego Inwestora i podpisanej z nim umowy.

W przypadku reinwestycji środków lub nowych wpłat od pozyskanego wcześniej Inwestora, Doradcy Inwestycyjnemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4% od każdej takiej wpłaty.

Jeśli jesteś gotów pomagać Klientom w osiąganiu stabilnych i bezpiecznych celów finansowych, a jednocześnie rozwijać się zawodowo w dziedzinie inwestycji i pozyskiwania kapitału, serdecznie zapraszamy do współpracy!

Poznaj naszą ofertę

Poznaj naszą ofertę

Zobacz referencje

Zobacz referencje

Sprawdź aktualności

Sprawdź aktualności