OFERTA WSPÓŁPRACY

Kosztorysant

O ARBITER S.A.

Od ponad 13 lat działamy w branży prawnej. Zajmujemy się przede wszystkim walką z nieuczciwymi praktykami instytucji z sektora bankowego i ubezpieczeniowego.
Współpracują z nami jedni z najlepszych prawników, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych na terenie całego kraju. Dużą wagę przykładamy do sprawnego prowadzenia sprawy na każdym etapie postępowania, informowania naszego Klienta o stanie sprawy oraz do rzetelnego przygotowania go do przesłuchania sądowego.
Jesteśmy zespołem ekspertów i nie obawiamy się wytaczać powództwa przeciwko bankom czy ubezpieczycielom, dlatego też szybko przeprowadzamy postępowanie polubownie i kierujemy sprawę na drogę sądową.

Dołącz do mojego zespołu i zostań kosztorysantem.
Zapraszam Cię do zapoznania się z propozycją współpracy,
którą znajdziesz poniżej.

Zapraszam do zapoznania się z propozycją współpracy.
– Małgorzata Ziółkowska, Dyrektor ds. Sprzedaży

CHRAKTERYSTYKA PRACY
DO ZADAŃ KOSZTORYSANTA NALEŻY:

Analiza dokumentacji projektowej, opisu technicznego, protokołu oględzin, a także dokumentacji szkodowej otrzymanej od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Przygotowywanie kompleksowych kosztorysów (kalkulacji opartych na katalogach KNR) odbudowy lub remontu budynków, odzwierciadlających koszty związane z odbudową lub remontem, określonych zgodnie z obowiązującymi w budownictwie zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych – przy uwzględnieniu dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów i wyposażenia; oraz zużycia technicznego budynków od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń do dnia powstania szkody.

Analiza kosztorysów weryfikacyjnych sporządzonych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe i biegłych sądowych w odpowiedzi na wykonane kosztorysy oraz ich weryfikacja.

Nanoszenie, na wniosek Zamawiającego, poprawek na kosztorysy.

PRACUJEMY na programie do kosztorysowania NORMA.

Charakteryzuje nas wysoka kultura organizacyjna oparta na wartościach takich jak autentyczność, lojalność i szacunek.
Na każdym etapie współpracy możesz liczyć na moje wsparcie.

SYSTEM WYNAGRODZEŃ

Wynagrodzenie powiązane jest z ilością opracowanych kosztorysów liczonych w każdej sprawia z osobna, w wysokości:
– 250 zł netto + VAT za pierwszy kosztorys w danej sprawie,
– 200 zł netto + VAT za każdy kolejny kosztorys w sprawie.

Średnio w jednej sprawie do wykonania są 3 kosztorysy, najczęściej jest to budynek mieszkalny – dom wolnostojący i zabudowa gospodarcza w postaci: budynków gospodarczych typu: stodoła, garaż, chlewnia, obora itp.

Małgorzata Ziółkowska
Dyrektor ds. Sprzedaży


kom. 509 609 513
malgorzata.ziolkowska@arbitersa.pl

 

Zapraszam do współpracy!

Poznaj naszą ofertę

Poznaj naszą ofertę

Zobacz referencje

Zobacz referencje

Sprawdź aktualności

Sprawdź aktualności