Polisolokaty

[pl_row]
[pl_col col=12]
[pl_text]

Polisolokaty

polisolokata_baner_zielony

Chcesz wiedzieć więcej o polisolokatach? – Kliknij!

Zygmunt Chajzer Klientem Arbiter S.A.

Prawnik o polisolokatach

 Umowy polisolokat zawierały szereg niedozwolonych zapisów!

Przede wszystkim w latach 2009-2012 banki i firmy ubezpieczeniowe masowo sprzedawały tzw. polisolokaty. Sprzedaż polisolokat prowadzona była w taki sposób, że Klient często nie wiedział, czym jest ten produkt. Model takiej sprzedaży to misselling, czyli celowe wprowadzanie Klienta w błąd poprzez zatajenie ważnych informacji na temat danej usługi finansowej. Misselling to po prostu nieuczciwa i nieetyczna sprzedaż.

Grupa Klientów, która zawarła umowę polisolokaty (umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) wynosi około 5 milionów osób! Klienci ulokowali na tym produkcie łącznie ponad 56 miliardów złotych. Te liczby pokazują, że polisolokaty to afera zdecydowanie większa niż Amber Gold!

Dzięki ugruntowanemu orzecznictwie, wiele sporów związanych z opłatami likwidacyjnymi kończy się ugodą sądową.

Pobieranie opłat likwidacyjnych (dotyczących rozwiązania umowy) jest niedozwolone w świetle prawa, ponieważ narusza rażąco interesy konsumenta. W związku z czym postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU) nie są wiążące. Ponadto tego rodzaju opłaty są pobierane bezpodstawnie, wobec czego pieniądze powinny zostać zwrócone poszkodowanemu, a żądanie ich zwrotu jest w pełni uzasadnione.

Utracone środki można odzyskać w sądzie, składając przeciwko ubezpieczycielowi lub bankowi pozew, a najkorzystniejszą alternatywą jest pozew indywidualny.

Arbiter S.A. prowadzi już setki spraw w sądzie mając na ten cel zbudowany zespół dedykowanych prawników, którzy specjalizują się w pozwach dotyczących produktów finansowych.

Każdy poszkodowany może w prosty sposób zgłosić swoją sprawę.
Te pieniądze można odzyskać!

Chcesz wiedzieć więcej o polisolokatach? – Kliknij!


[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]

Nagrody i Wyróżnienia