POSIEDZENIE IZBY CYWILNEJ SN W SPRAWIE KREDYTÓW FRANKOWYCH PRZENIESIONE

17 mar
2021
Przegląd prasy - frankowicze

Z powodu choroby prezes Małgorzaty Manowskiej zaplanowana na 25 marca rozprawa Izby Cywilnej SN ws. kredytów frankowych została odwołana.

Jej nowy termin wyznaczono na 13 kwietnia.

 

“W związku z trwającą hospitalizacją Pierwszego Prezesa SN, Zarządzeniem nr 31/2021 z dnia 17 marca 2021 r. termin posiedzenia całego składu Izby Cywilnej w sprawie z wniosku Pierwszego Prezesa SN o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych (sygn. akt III CZP 11/21) został zmieniony z dnia 25 marca 2021 r. na dzień 13 kwietnia 2021 r.”

– podaje SN, informując także, że czynności w tej sprawie podejmowane są terminowo.

 


Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas.
Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

Więcej  “tutaj”

 

Kancelaria Prawna Arbiter

Kancelaria Prawna Arbiter
author