Strefa Akcjonariusza

Strefa Akcjonariusza

W celu realizacji wymogu ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), Spółka Arbiter S.A. wydziela na swojej stronie internetowej miejsce na komunikację z akcjonariuszami, w którym będą zamieszczane wymagane przez prawo lub statut ogłoszenia pochodzące od spółki.

Zarząd Spółki Informuje

Dodano: 05.02.2021 r.

Zarząd Spółki Arbiter S.A. informuje, że w celu realizacji wymogu określonego przez ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), dokonał pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce na zasadach określonych przez art. 16 wyżej wymienionej ustawy.

Wezwania nastąpiły w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki. Pierwsze wezwanie miało miejsce w dniu 30 września 2020 r.

Informacja o Walnym Zgromadzeniu

Dodano: 04.09.2020 r.

Zarząd Spółki Arbiter S.A. informuje, iż na dzień 28 września 2020 roku na godz. 10:00, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza 15/7.

Wszyscy Akcjonariusze zostali zawiadomieni pisemnie z informacją o szczegółowym porządku obrad w terminie określonym przez przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 505).

Informacja o Walnym Zgromadzeniu

Dodano: 25.02.2020 r.

Zarząd Spółki Arbiter S.A. informuje, iż na dzień 10 marca 2020 roku na godz. 11:00, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu, ul. Świętego Antoniego 12/1B.

Wszyscy Akcjonariusze zostali zawiadomieni pisemnie z informacją o szczegółowym porządku obrad w terminie określonym przez przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 505).

Komunikacja z akcjonariuszami

Dodano: 15.01.2020 r.

W celu realizacji wymogu ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), Spółka Arbiter S.A. wydziela na swojej stronie internetowej miejsce na komunikację z akcjonariuszami, w którym będą zamieszczane wymagane przez prawo lub statut ogłoszenia pochodzące od spółki.

Wyślij zapytanie

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych, kontaktu telefonicznego i mailowego.

Nagrody i Wyróżnienia

error: Ta strona jest chroniona!