SZKODY W ROLNICTWIE

Szkody w rolnictwie?

Doświadczenie w likwidacji szkód z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych gromadzimy już od przeszło 10 lat.
Pomagamy przedsiębiorcom rolnym z terenu całej Polski – wszystkim tym, którym Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty odszkodowania lub zaniżyło jego wysokość. Dzięki współpracy z biegłymi rzeczoznawcami szacujemy rzeczywisty rozmiar szkody.

SPRAWY, KTÓRYMI SIE ZAJMUJEMY:

Straty w zwierzętach rolnych

STRATY W ZWIERZĘTACH
GOSPODARSKICH

straty spowodowane chorobą, wypadkiem, ogniem, huraganem, powodzią, piorunem czy innymi zdarzeniami losowymi.

Szkody na nieruchomościach

SZKODY
NA NIERUCHOMOŚCIACH

szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (powódź, podtopienie, gradobicie, nawałnica, huragan, pożar).

Szkody w maszynach rolniczych

USZKODZONE
MASZYNY ROLNICZE

szkody spowodowane przez powódź, huragan, pożar, uszkodzenia czy kradzież.

Szkody w uprawach

SZKODY
W UPRAWACH

szkody spowodowane przez powódź, susze, grad, ujemne skutki przezimowania czy przymrozki wiosenne.

Jaka jest podstawa prawna przy obowiązkowym
ubezpieczeniu rolnym?


Jedyną obowiązującą ustawą jest ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. nr 150, poz. 1249 z późniejszymi zmianami), która reguluje wszelkie stosunki umowne obowiązkowego ubezpieczenia. Jednak nie jest to dokument wyczerpujący. Kwestie sporne dotyczące zapisów umownych najczęściej wynikają z faktu, iż ustawa o ubezpieczeniu obowiązkowym upraw nie definiuje pojęcia odszkodowania, zdawkowo tylko informując, że może być ono pomniejszone o nie więcej niż 10% wartości szkód. W ustawie nie ma więc przepisów regulujących istotną kwestię dotyczącą umowy ubezpieczenia, związaną ze świadczeniem głównym ubezpieczyciela, jakim jest ochrona ubezpieczeniowa i odszkodowanie.

ZADBAJ O SWOJE GOSPODARSTWO!

Zabezpiecz się na wypadek szkód w rolnictwie i uzyskaj
odpowiednie odszkodowanie w sytuacji powstania szkód i strat.

WAŻNE!


Rekomendujemy, aby sprawę zgłosić do nas niezwłocznie po zauważeniu
szkody. Dzięki naszej natychmiastowej interwencji, szkoda zostanie zgłoszona
do Towarzystwa Ubezpieczeniowego w odpowiednim terminie, który jest wyznaczony
w regulaminach danego Ubezpieczyciela, a ponadto wszelkie dowody szkody
zostaną zabezpieczone w ramach wniosku o zabezpieczenie dowodów w postaci
opinii biegłego.

Jak zgłosić się po pomoc prawną?


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Zadzwoń: 717 807 100
Napisz: sprawy@arbitersa.pl

PRZEDSTAW SPRAWĘ
Opowiedz, co się stało.

PRZEŚLIJ DOKUMENTY
Wyślij skan dokumentów
do BEZPŁATNEJ analizy
(polisa ubezpieczeniowa,
decyzja wypłaty lub odmowy
wypłaty z Towarzystwa
Ubezpieczeniowego).

UMÓW SIE Z DORADCĄ
Umów się bezpośrednio
z naszym Doradcą.

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE ARBITER S.A. BY PRAWIDŁOWO OSZACOWAĆ ROZMIAR SZKODY
I UZYSKAĆ NALEŻNE ODSZKODOWANIE?


Wiemy, że kompleksowość działań jest kluczowa zarówno dla rzetelnej oceny rozmiaru szkód, jak i pozyskania materiału dowodowego, co przenosi się później na skuteczne odzyskanie należnych kwot odszkodowania.

 

ZAPEWNIAMY PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ NA KAŻDYM ETAPIE
LIKWIDACJI SZKODY NA UPRAWACH:

  • Pomoc i doradztwo w zgłoszeniu szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego w odpowiednim terminie.

  • Zabezpieczenie materiału dowodowego po szkodzie.

  • Wniosek o zabezpieczenie dowodów w postaci opinii biegłego rzeczoznawcy.

  • Udział w oględzinach miejsca szkody prowadzonych przez likwidatora z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i biegłego sądowego.

  • Oszacowanie rzeczywistego rozmiaru szkody.

  • Odwołanie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego i/lub wezwanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego do zapłaty.

  • Skierowanie sprawy na drogę sądową i reprezentacja przed I i II instancją aż do uzyskania prawomocnego wyroku.

Nagrody i Wyróżnienia

error: Ta strona jest chroniona!