SZKODY W ROLNICTWIE

Szkody w rolnictwie?

Doświadczenie w likwidacji szkód z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych gromadzimy już od przeszło 10 lat.
Pomagamy przedsiębiorcom rolnym z terenu całej Polski – wszystkim tym, którym Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaniżyło wypłacone odszkodowanie. Dzięki współpracy z biegłymi rzeczoznawcami szacujemy rzeczywisty rozmiar szkody.

SPRAWY, KTÓRYMI SIE ZAJMUJEMY:

Szkody na nieruchomościach

SZKODY
NA NIERUCHOMOŚCIACH

szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (powódź, podtopienie, gradobicie, nawałnica, huragan, pożar).

Szkody w uprawach

SZKODY
W UPRAWACH

szkody spowodowane przez powódź, susze, grad, ujemne skutki przezimowania czy przymrozki wiosenne.

Jaka jest podstawa prawna przy obowiązkowym
ubezpieczeniu rolnym?


Jedyną obowiązującą ustawą jest ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. nr 150, poz. 1249 z późniejszymi zmianami), która reguluje wszelkie stosunki umowne obowiązkowego ubezpieczenia. Jednak nie jest to dokument wyczerpujący. Kwestie sporne dotyczące zapisów umownych najczęściej wynikają z faktu, iż ustawa o ubezpieczeniu obowiązkowym upraw nie definiuje pojęcia odszkodowania, zdawkowo tylko informując, że może być ono pomniejszone o nie więcej niż 10% wartości szkód. W ustawie nie ma więc przepisów regulujących istotną kwestię dotyczącą umowy ubezpieczenia, związaną ze świadczeniem głównym ubezpieczyciela, jakim jest ochrona ubezpieczeniowa i odszkodowanie.

ZADBAJ O SWOJE GOSPODARSTWO!

Zabezpiecz się na wypadek szkód w rolnictwie i uzyskaj
odpowiednie odszkodowanie w sytuacji powstania szkód i strat.

WAŻNE!


Rekomendujemy, aby sprawę zgłosić do nas niezwłocznie po zauważeniu
szkody. Dzięki naszej natychmiastowej interwencji, szkoda zostanie zgłoszona
do Towarzystwa Ubezpieczeniowego w odpowiednim terminie, który jest wyznaczony
w regulaminach danego Ubezpieczyciela, a ponadto wszelkie dowody szkody
zostaną zabezpieczone w ramach wniosku o zabezpieczenie dowodów w postaci
opinii biegłego.

Jak zgłosić się po pomoc prawną?


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Zadzwoń: 717 807 100
Napisz: sprawy@arbitersa.pl

PRZEDSTAW SPRAWĘ
Opowiedz, co się stało.

PRZEŚLIJ DOKUMENTY
Wyślij skan dokumentów
do BEZPŁATNEJ analizy
(polisa ubezpieczeniowa,
decyzja wypłaty lub odmowy
wypłaty z Towarzystwa
Ubezpieczeniowego).

UMÓW SIE Z DORADCĄ
Umów się bezpośrednio
z naszym Doradcą.

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE ARBITER S.A. BY PRAWIDŁOWO OSZACOWAĆ ROZMIAR SZKODY
I UZYSKAĆ NALEŻNE ODSZKODOWANIE?


Wiemy, że kompleksowość działań jest kluczowa zarówno dla rzetelnej oceny rozmiaru szkód, jak i pozyskania materiału dowodowego, co przenosi się później na skuteczne odzyskanie należnych kwot odszkodowania.

 

ZAPEWNIAMY PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ NA KAŻDYM ETAPIE
LIKWIDACJI SZKODY NA UPRAWACH:

  • Pomoc i doradztwo w zgłoszeniu szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego w odpowiednim terminie.

  • Zabezpieczenie materiału dowodowego po szkodzie.

  • Wniosek o zabezpieczenie dowodów w postaci opinii biegłego rzeczoznawcy.

  • Udział w oględzinach miejsca szkody prowadzonych przez likwidatora z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i biegłego sądowego.

  • Oszacowanie rzeczywistego rozmiaru szkody.

  • Odwołanie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego i/lub wezwanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego do zapłaty.

  • Skierowanie sprawy na drogę sądową i reprezentacja przed I i II instancją aż do uzyskania prawomocnego wyroku.

Nagrody i Wyróżnienia

error: Ta strona jest chroniona!