UOKiK NAKŁADA KOLEJNE KARY

19 paź
2020
Przegląd prasy - frankowicze

UOKiK uderza w PKO BP i Pekao. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na PKO Bank Polski i bank Pekao kary w łącznej wysokości blisko 62 mln zł. Kara dotyczy klauzul spreadowych.

Stanowią one podstawę do wyliczania kursu, po którym przeliczana między złotymi a walutą obcą (zwykle frankami szwajcarskimi lub euro) jest rata kredytu czy łączna kwota zadłużenia klienta.

 

„Banki mogą dowolnie kształtować kursy walutowe, a kredytobiorcy nie są w stanie przewidzieć wysokości płaconych rat.”

– pisze UOKiK w najnowszym komunikacie.

Na PKO BP nałożona została kara w wysokości 40,7 mln zł. W przypadku Pekao mowa o kwocie blisko 21,1 mln zł. Decyzje nie są prawomocne.

Po uprawomocnieniu się decyzji, banki PKO BP i Pekao będą musiały poinformować klientów, że zakwestionowane postanowienia w ich umowach są niedozwolone. A to oznacza, że nie są wiążące dla stron i należy je traktować tak, jakby w ogóle ich nie było w aneksie do umowy. To ułatwi klientom dochodzenie roszczeń wobec banków.

 

 

 


Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas.
Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WIĘCEJ: TUTAJ
Arbiter S.A.

Arbiter S.A.
author

error: Ta strona jest chroniona!