ARBITER S.A.

Odzyskaj swoje pieniądze

Arbiter S.A. na rynku usług prawnych działa już od ponad 14 lat. Nasze zespoły adwokatów i radców prawnych rozwiązują problemy prawne wymagające specjalistycznej wiedzy. Pomagamy przedsiębiorstwom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą utrzymać płynność finansową poprzez skuteczną windykację ich dłużników. Chronimy pieniądze naszych klientów. Sukces podejmowanych działań oparty jest na indywidualnym podejściu do każdej sprawy. Gwarantujemy bezpłatny audyt w ramach omawianej wierzytelności – dzięki temu wiemy, jak postępować, aby osiągnąć oczekiwany rezultat.

Sprawdź, dlaczego to my powinniśmy zadbać o ochronę Twoich pieniędzy.

Skuteczność to nasza misja.

Brak opłat

Brak opłat wstępnych, stałych, abonamentowych

Darmowa ocena

Bezpłatne sprawdzanie kondycji finansowej dłużników

Zespół specjalistów

Szybkość i wysoka skuteczność działań

Profesjonalna obsługa

Kompleksowa obsługa w zakresie windykacji

Wiedza ekspertów

Doradztwo w postępowaniu wierzytelnościami

Obsługa spraw

Działania prowadzone na terenie całej Polski
Szybkie i skuteczne odzyskiwanie zaległych płatności

Windykacja na zlecenie

Zakres podejmowanych czynności windykacyjnych (od działań przedsądowych po egzekucję komorniczą) jest uzgadniany w drodze indywidualnych negocjacji. Tutaj proponujemy szereg różnych działań: wysyłanie pism, wniosków i faksów, wykonywanie telefonów, zawieranie ugód i zobowiązań do zapłaty, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i bezpośrednich wizyt u dłużnika. Nasi Klienci otrzymują także pomoc prawną.

Plynność finansowa

Szybko nastąpi poprawa płynności finansowej Twojej firmy.

Brak kosztów

Nie ponosisz żadnych kosztów rozpoczęcia działań windykacyjnych.

Śledzenie postępów

Stały dostęp do informacji na temat postępów w procesie.

Brak ryzyka

Jeżeli nie odzyskamy należności, koszty obsługi pokrywamy my.

Oddaj sprawę w ręce specjalistów!

odkupimy pakiet wierzytelności

Zakup wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności jest najszybszym dla wierzyciela sposobem na odzyskanie należnych mu pieniędzy. Kupujemy pakiety wierzytelności korporacyjnych (tj. z obrotu gospodarczego) zarówno te, które nie były jeszcze windykowane, jak i te, gdzie proces windykacyjny był już prowadzony (także z niepowodzeniem). Transakcja dokonywana jest na podstawie umowy zakupu należności, zwanej również cesją lub przelewem wierzytelności. Wierzytelności podlegające sprzedaży mogą wynikać z różnych tytułów i być w różny sposób udokumentowane.

Poprawa płynności finansowej

Szybka zamiana wierzytelności na gotówkę, a tym samym poprawa płynności finansowej.

Zerowe koszty windykacji

Nasi Klienci nie są obciążani żadnymi dodatkowymi opłatami i/lub ukrytymi kosztami manipulacyjnymi, jedynym kosztem jest uzgodnione dyskonto.

Brak ryzyka

Brak ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika w trakcie procesu dochodzenia należności.

Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

Obecnie najcenniejszym zasobem każdej firmy jest informacja. Branża, klienci, konkurencja i przede wszystkim kontrahenci – dobry system informacji na ten temat to podstawa podczas planowania i realizacji biznesu. Wywiad gospodarczy, który przeprowadzamy zaspokaja potrzeby podmiotów gospodarczych w informacje, które mogą być skuteczną bronią w walce o ich własne życie.


Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe

Ten krok podejmujemy w momencie, kiedy dłużnicy nie chcą uregulować należności polubownie. Dla wielu wierzycieli jest to ostateczność. Wiele takich spraw kończy się na wokandzie sądowej z uwagi na lepsze efekty. Pozew kierujemy do sądu również wtedy, gdy uzasadniona jest konieczność zabezpieczenia interesu wierzyciela i wierzytelności oraz na wyraźne życzenie wierzyciela z innych powodów. Sprawy do sądu kierujemy w trybie postepowania nakazowego, upominawczego i zwykłego.
ZGŁOŚ SPRAWĘ

Odzyskamy Twoje pieniądze

Skontaktuj się z nami już dziś. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania, omówimy Twoje potrzeby i pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązania dla Ciebie.