Windykacja

Odzyskaj swoje pieniądze.

Arbiter S.A. na rynku usług prawnych działa już od 10 lat. Nasze zespoły adwokatów i radców prawnych rozwiązują problemy prawne wymagające specjalistycznej wiedzy. Pomagamy przedsiębiorstwom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą utrzymać płynność finansową poprzez skuteczną windykację ich dłużników. Chronimy pieniądze naszych klientów. Sukces podejmowanych działań oparty jest na indywidualnym podejściu do każdej sprawy. Gwarantujemy bezpłatny audyt w ramach omawianej wierzytelności – dzięki temu wiemy, jak postępować, aby osiągnąć oczekiwany rezultat. 

 

Przejdź niżej i sprawdź, dlaczego to my powinniśmy zadbać o ochronę Twoich pieniędzy.

Bezpłatne Sprawdzanie Kondycji Finansowej Dłużników

Brak Opłat Wstępnych, Stałych, Abonamentowych

Szybkość I Wysoka Skuteczność Działań

Innowacyjne Podejście Do Windykacji

Sprawa Prowadzona Przez Specjalistów

Kompleksowa Obsługa W Zakresie Czynności Windykacyjncyh

Doradztwo W Zakresie Postępowania Wierzytelnościami

Działania Prowadzone Na Terenie Całej Polski

Oferta

WINDYKACJA NA ZLECENIE


Ten zakres usług ma na celu przede wszystkim szybkie i skuteczne odzyskiwanie zaległych płatności.

Zakres podejmowanych czynności windykacyjnych (od działań przedsądowych po egzekucję komorniczą) jest uzgadniany w drodze indywidualnych negocjacji. Tutaj proponujemy szereg różnych działań: wysyłanie pism, wniosków i faksów, wykonywanie telefonów, zawieranie ugód i zobowiązań do zapłaty, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i bezpośrednich wizyt u dłużnika. Nasi Klienci otrzymują także pomoc prawną.

 

 

DLACZEGO WARTO ZLECIĆ SPRAWĘ SPECJALISTOM?

  • Szybko nastąpi poprawa płynności finansowej Twojej firmy (dzięki zwiększonej efektywności odzyskiwania należności oraz możliwości przeniesienia nakładów finansowych z utrzymywania komórki windykacyjnej na inne cele).

  • Masz stały dostęp do informacji na temat postępów w procesie windykacyjnym.

  • Nie ponosisz żadnych kosztów rozpoczęcia działań windykacyjnych.

  • Nie ponosisz żadnego ryzyka – jeśli nie odzyskamy należności (i nie rozpocznie się postępowanie sądowe), to koszty obsługi pokrywa Arbiter S.A.

ZAKUP WIERZYTELNOŚCI


Sprzedaż wierzytelności jest najszybszym dla wierzyciela sposobem na odzyskanie należnych mu pieniędzy. Kupujemy pakiety wierzytelności korporacyjnych (tj. z obrotu gospodarczego) zarówno te, które nie były jeszcze windykowane,  jak i te, gdzie proces windykacyjny był już prowadzony (także z niepowodzeniem). Transakcja dokonywana jest na podstawie umowy zakupu należności, zwanej również cesją lub przelewem wierzytelności. Wierzytelności podlegające sprzedaży mogą wynikać z różnych tytułów i być w różny sposób udokumentowane.

 

 

POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG:

  • Szybka zamiana wierzytelności na gotówkę, a tym samym poprawa płynności finansowej.

  • Zerowe koszty windykacji. Nasi Klienci nie są obciążani żadnymi dodatkowymi opłatami i/lub ukrytymi kosztami manipulacyjnymi, jedynym kosztem jest uzgodnione dyskonto.

  • Brak ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika w trakcie procesu dochodzenia należności.

WYWIAD GOSPODARCZY


Obecnie najcenniejszym zasobem każdej firmy jest informacja. Branża, klienci, konkurencja i przede wszystkim kontrahenci – dobry system informacji na ten temat to podstawa podczas planowania i realizacji biznesu. Wywiad gospodarczy, który przeprowadzamy zaspokaja potrzeby podmiotów gospodarczych w informacje, które mogą być skuteczną bronią w walce o ich własne życie.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE I EGZEKUCYJNE


Ten krok podejmujemy w momencie, kiedy dłużnicy nie chcą uregulować należności polubownie. Dla wielu wierzycieli jest to ostateczność. Wiele takich spraw kończy się na wokandzie sądowej z uwagi na lepsze efekty. Pozew kierujemy do sądu również wtedy, gdy uzasadniona jest konieczność zabezpieczenia interesu wierzyciela i wierzytelności oraz na wyraźne życzenie wierzyciela z innych powodów. Sprawy do sądu kierujemy w trybie postepowania nakazowego, upominawczego i zwykłego.

Nagrody i Wyróżnienia

error: Ta strona jest chroniona!