WYROK W SPRAWIE O ZAPŁATĘ

12 Sty
2021
Wyrok w sprawie o zapłatę

W lipcu 2020 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał wyrok
w pozwie o zapłatę  za należne odszkodowanie. Nasz Klient zgłosił się do nas z prośbą o pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

W dniu 11 sierpnia 2017 r. w miejscowości, gdzie znajdują się ubezpieczone budynki miały miejsce huragan z deszczem nawalnym.


 

W wyniku nawałnicy, zniszczeniu uległy budynki na terenie gospodarstwa naszego Klienta. Największe szkody wyrządzone zostały w stodole, której murowane ściany po prostu się przewróciły. W całości zniszczona została konstrukcja dachu oraz instalacja elektryczna. Stodoła została w całości rozebrana i postawiona przez naszego Klienta na nowo. Zniszczeniu uległy także garaż oraz obora, których murowane ściany, wiatr przesunął do środka konstrukcji budynków, przewracając je. W obu budynkach naruszona zostały ściany kolankowe, cała konstrukcja budynków jest popękana, zaś pokrycia dachowe, zostały w skutek silnego wiatru podniesione i przesunięte bądź poodrywane.

 

KLIKNIJ I ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNĄ ANALIZĘ ROSZCZEŃ

 

Szkody wyrządzone zostały również w budynku mieszkalnym, na którym podniesiony i uszkodzony został dach. W wyniku uszkodzenia dachu, zalaniu uległy wszystkie pomieszczenia mieszkalne na pierwszym piętrze domu, w dolnej jego części zalało natomiast 3 pomieszczenia. Siła wiatru była tak duża, że zniszczone zostały nowe, dwuletnie plastikowe okna, przez które również wlewała się do środka budynku woda. W piwnicy budynku woda wdarła się do wysokości 25 cm.

 

Szkoda została zgłoszona niezwłocznie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

 

 

WYGRANA 109 749,18 zł

 

 

Ubezpieczyciel przeprowadził na budynkach naszego Klienta oględziny z których sporządziła protokół i kosztorys. Ubezpieczalnia wydała decyzję i przyznała kwotę 94.894,97 zł tytułem odszkodowania.

Przyznana suma odszkodowania uniemożliwiała przeprowadzenie remontów w celu przywrócenia budynków do stanu sprzed szkody. Wobec czego, do sprawy przystąpił profesjonalny pełnomocnik, który zgłosił się do ubezpieczyciela o przekazanie dokumentów dot. szkód na budynkach.

 

 

 

Wyrok w sprawie o zapłatę

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

 

 

Po przeanalizowaniu sporządzonych przez stronę pozwaną kosztorysów okazało się, że odszkodowanie zostało nieprawidłowo pomniejszone o wartość zużycia technicznego, wskazanego uprzednio w polisie ubezpieczenia, tym samym wypłacona kwota nie jest adekwatna do poniesionych szkód jak i nie pozwalała powodowi na przywrócenie budynku mieszkalnego do stanu sprzed szkody. Co więcej, wartość szkody została przez pozwaną pomniejszona o zużycie techniczne uwzględniając w nim także robociznę i pracę sprzętu itd., co jest sprzeczne z przepisami prawa. Ubezpieczyciel ustalając kwotę należnego odszkodowania, przyjęła węższy zakres uszkodzeń oraz koniecznych robót niż zostało zgłoszone.

 

Z racji niewypłacenia odszkodowania w wysokości adekwatnej do powstałej szkody jak i z uwagi na uchylanie się strony pozwanej od wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości, nieprawidłowej likwidacji szkody oraz pomniejszenia należnego odszkodowania, złożony pozew był konieczny i uzasadniony

 

Sąd przychylnie rozpatrzył pozew i na rzecz Klienta naszej kancelarii, zasądził 109 749,18 zł, a także kwotę 10 922,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Prawna Arbiter

Kancelaria Prawna Arbiter
author