WYNIKI FINANSOWE

Arbiter S.A.
Bilans oraz RZiS

Udostępniamy Państwu bilanse oraz rachunki zysków i strat.

2023

Rok 2023

2023 / Kwartał III

2023 / Kwartał II

2023 / Kwartał I

2022

Rok 2022

2022 / Kwartał III

2022 / Kwartał II

2022 / Kwartał I

Sprawozdanie biegłego

Sprawozdanie biegłego

2022 r.
Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

2022 r.