WYROK W SPRAWIE O ZAPŁATĘ

23 Gru
2020
Wyrok w sprawie o zapłatę

14 grudnia tego roku Sąd Rejonowy w Warszawie wydał wyrok w pozwie o zapłatę  za należne odszkodowanie. Nasza Klientka zgłosił się do nas z prośbą o pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.

W dniu 11 sierpnia 2017 r. w miejscowości, gdzie znajdują się ubezpieczone budynki miała miejsce ogromna wichura.


 

Pod wpływem wichury w stodole i w kurniku zostało zerwane pokrycie dachowe oraz popękały ściany i strop. W domu naszej Klientki również zostało zerwane pokrycie dachowe, dom zapadł się i została naruszona konstrukcja, dach groził zawaleniem. Komin był zniszczony w połowie. Wichura wybiła niektóre okna, popękały ściany.

Wiatrołap został zalany, w wyniku czego jedna ze ścian była do całkowitego zbicia i osuszenia wraz z sufitem. Dwa pokoje w domu mieszkalnym również były zalane, w kuchni zalało sufit.

 

KLIKNIJ I ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNĄ ANALIZĘ ROSZCZEŃ

 

Szkoda została zgłoszona niezwłocznie. Podjęto się również usunięcia szkód.

 

WYGRANA 30 994,71 zł

 

Ubezpieczyciel przeprowadził na budynkach naszej Klientki oględziny z których sporządził protokół i kosztorys. Ubezpieczalnia wydała decyzję i przyznała kwotę około 7 tysięcy zł tytułem odszkodowania.

Przyznana suma odszkodowania uniemożliwiała przeprowadzenie wszystkich remontów w celu przywrócenia budynków do stanu sprzed szkody. Wobec czego, do sprawy przystąpił profesjonalny pełnomocnik, który zwrócił się do ubezpieczyciela o przekazanie dokumentów dot. szkody na budynkach.

 

 

 

Wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie

Wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie

 

 

Po przeanalizowaniu sporządzonych przez stronę pozwaną kosztorysów okazało się, że odszkodowanie zostało nieprawidłowo pomniejszone o wartość zużycia technicznego, wskazanego uprzednio w polisie ubezpieczenia, tym samym wypłacona kwota nie jest adekwatna do poniesionych szkód jak i nie pozwalała powódce na przywrócenie budynków do stanu sprzed szkody. Co więcej, wartość szkody została przez stronę pozwaną pomniejszona o zużycie techniczne uwzględniając w nim także robociznę i pracę sprzętu itd., co jest sprzeczne z przepisami prawa. Ponadto, strona pozwana w swoim kosztorysie pominęła pozycję VAT i zysk, jak również zaniżyła stawki roboczogodziny oraz ceny materiałów i narzutów. Ubezpieczyciel ustalając kwotę należnego odszkodowania, przyjął węższy zakres uszkodzeń oraz koniecznych robót niż zostało zgłoszone.

 

Z racji niewypłacenia odszkodowania w wysokości adekwatnej do powstałej szkody jak i z uwagi na uchylanie się strony pozwanej od wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości, nieprawidłowej likwidacji szkody oraz pomniejszenia należnego odszkodowania, złożony pozew był konieczny i uzasadniony.

 

Sąd przychylnie rozpatrzył pozew i na rzecz Klienta naszej kancelarii, zasądził 30 994,71 zł. a także kwotę 5 442,52 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Prawna Arbiter

Kancelaria Prawna Arbiter
author