WYROK W SPRAWIE O ZAPŁATĘ

15 Sie
2020
Wyrok w sprawie o zapłatę

W grudniu 2019 roku Sąd Rejonowy w Chojnicach wydał prawomocny wyrok w pozwie o zapłatę  za należne odszkodowanie.

W dniu 11 sierpnia 2017 r. w miejscowości, gdzie znajdują się ubezpieczone budynki miała miejsce nawałnic, która spowodowała w mieniu naszego Klienta znaczną szkodę. Budynki wchodzące w skład należącego do Klienta gospodarstwa rolnego, były objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie zawartej umowy polisy.


W wyniku nawałnicy w budynku mieszkalnym uszkodzone zostało 50% pokrycia dachowego z eternitu, część została zerwana, część podziurawiona. Zniszczeniu uległ komin z cegły, a uszkodzeniu obicie ściany szczytowej budynku. Zalaniu legły salon i kuchnia, w obu pomieszczeniach popękały również ściany.

W budynku chlewni uszkodzona została część pokrycia z dachówki, a cała konstrukcja dachu została zdeformowana i odkształcona. W budynku gospodarczym uszkodzeniu uległa ściana, która popękała na powierzchni 4,0×1,0m.

 

KLIKNIJ I ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNĄ ANALIZĘ ROSZCZEŃ

 

Szkoda została przed naszego Klienta zgłoszona niezwłocznie, podjął się on również usunięcia szkody. Ubezpieczalnia uznała swoją odpowiedzialność i wypłaciła powodowi odszkodowanie w wysokości 18 653 zł.  W wyniku zdarzenia losowego zupełnemu zniszczeniu uległ też budynek stodoły, za który w ramach szkody całkowitej pozwany wypłacił 11 200 zł. Podsumowując, za szkodę na budynku mieszkalnym, chlewni i budynku gospodarczym ubezpieczyciel wypłacił naszemu klientowi kwotę 7 453 zł.

 

 

WYGRANA 42 997,44 zł

 

 

Przyznana suma odszkodowania uniemożliwiała przeprowadzenie wszystkich remontów w celu przywrócenia budynków do stanu sprzed szkody. Wobec czego, do sprawy przystąpił jeden z naszych prawników, który to wezwał pozwanego do udzielenia informacji i udostępnienia dokumentów zgromadzonych w sprawie w celu weryfikacji i ustalenia podstawy w przedmiocie wysokości wypłaconego odszkodowania.

 

 

Wyrok Sądu Rejonowego w Chojnicach

Wyrok Sądu Rejonowego w Chojnicach

 

Po przeanalizowaniu sporządzonego przez pozwanego kosztorysu okazało się, że odszkodowanie zostało nieprawidłowo pomniejszone o wartość zużycia technicznego budynków wskazanego uprzednio w polisie ubezpieczenia, tym samym wypłacona kwota nie jest adekwatna do poniesionych szkód jak i nie pozwala powodowi na przywrócenie budynków do stanu sprzed szkody.

Sąd przychylnie rozpatrzył pozew i na rzecz naszego Klienta zasądził 42 997,44  zł, a także kwotę 4 419,30 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Prawna Arbiter

Kancelaria Prawna Arbiter
author