WYROK W SPRAWIE O ZAPŁATĘ

05 Sty
2021
Wyrok w sprawie o zapłatę

09 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Tucholi wydał wyrok
w pozwie o zapłatę  za należne odszkodowanie. Nasz Klient zgłosił się do nas z prośbą o pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

W dniu 11 sierpnia 2017 r. w miejscowości, gdzie znajdują się ubezpieczone budynki miały miejsce huragan z deszczem nawalnym.


 

Pod wpływem nawałnicy zostało zerwane pokrycie dachowe oraz została naruszona konstrukcja dachu. Zniszczeniu i przesunięciu uległa ściana szczytowa.
Okna były wyrwane. Huragan spowodował zalanie pomieszczeń mieszkalnych i pojawienie się zacieków. W niektórych pomieszczeniach podniosło zalane panele.

 

KLIKNIJ I ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNĄ ANALIZĘ ROSZCZEŃ

 

Szkoda została zgłoszona niezwłocznie. Klient podjął się również usunięcia szkody.

 

 

WYGRANA 41 737,33 zł

 

 

Ubezpieczyciel przeprowadził na budynkach naszego Klienta oględziny z których sporządziła protokół i kosztorys. Ubezpieczalnia wydała decyzję i przyznała kwotę 1.862,67 zł tytułem odszkodowania.

Przyznana suma odszkodowania uniemożliwiała przeprowadzenie remontów w celu przywrócenia budynku mieszkalnego do stanu sprzed szkody. Wobec czego,
do sprawy przystąpił profesjonalny pełnomocnik, który zwrócił się do ubezpieczyciela o przekazanie dokumentów dot. szkód na budynku.

 

 

 

Wyrok w sprawie o zapłatę

Wyrok Sądu Rejonowego w Tucholi

 

 

Po przeanalizowaniu sporządzonych przez stronę pozwaną kosztorysów okazało się, że odszkodowanie zostało nieprawidłowo pomniejszone o wartość zużycia technicznego, wskazanego uprzednio w polisie ubezpieczenia, tym samym wypłacona kwota nie jest adekwatna do poniesionych szkód jak i nie pozwalała powodowi na przywrócenie budynku mieszkalnego do stanu sprzed szkody. Co więcej, wartość szkody została przez pozwaną pomniejszona o zużycie techniczne uwzględniając w nim także robociznę i pracę sprzętu itd., co jest sprzeczne z przepisami prawa. Ubezpieczyciel ustalając kwotę należnego odszkodowania, przyjęła węższy zakres uszkodzeń oraz koniecznych robót niż zostało zgłoszone.

 

Z racji niewypłacenia odszkodowania w wysokości adekwatnej do powstałej szkody jak i z uwagi na uchylanie się strony pozwanej od wypłaty odszkodowania
w pełnej wysokości, nieprawidłowej likwidacji szkody oraz pomniejszenia należnego odszkodowania, złożony pozew był konieczny i uzasadniony.

 

Sąd przychylnie rozpatrzył pozew i na rzecz Klienta naszej kancelarii, zasądził 41 737,33 zł, a także kwotę 7 254 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Prawna Arbiter

Kancelaria Prawna Arbiter
author