WYROK W SPRAWIE O ZAPŁATĘ

09 Lis
2020
Wyrok w sprawie o zapłatę

Sąd Rejonowy w Lęborku, 22 października tego roku wydał wyrok w pozwie o zapłatę za należne odszkodowanie.

W dniu 11 sierpnia 2017 r. w miejscowości, gdzie znajdują się ubezpieczone budynki miała miejsce nawałnica, która spowodowała w mieniu powoda znaczną szkodę.


 

Stodoła wchodząca w skład należącego do Klienta gospodarstwa rolnego, była objęta ochroną ubezpieczeniową na podstawie zawartej umowy polisy. Stodoła została zniszczona całkowicie.

 

 

KLIKNIJ I ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNĄ ANALIZĘ ROSZCZEŃ

 

 

Szkoda została zgłoszona niezwłocznie. Klient podjął się również odbudowy budynku.

 

WYGRANA 71 122,22 zł

 

Ubezpieczyciel przeprowadził oględziny z których sporządził protokół i kosztorys. Ubezpieczalnia wydała decyzję i przyznała odszkodowanie.

Przyznana suma odszkodowania uniemożliwiała  jednak przeprowadzenie wszystkich remontów w celu przywrócenia stodoły do stanu sprzed szkody. Wobec czego, do sprawy przystąpił profesjonalny pełnomocnik, który się do ubezpieczyciela o przekazanie dokumentów dot. szkody na budynkach.

 

 

 

Wyrok Sądu Rejonowego w Lęborku

Wyrok Sądu Rejonowego w Lęborku

 

 

Odszkodowanie zostało nieprawidłowo pomniejszone o wartość zużycia technicznego, wskazanego uprzednio w polisie ubezpieczenia, tym samym wypłacona kwota nie była adekwatna do poniesionych szkód jak i nie pozwalała naszemu Klientowi na przywrócenie budynku do stanu sprzed szkody. Co więcej, wartość szkody została przez ubezpieczyciela pomniejszona o zużycie techniczne uwzględniając w nim także robociznę itd., co jest sprzeczne z przepisami prawa. Strona pozwana w swoim kosztorysie pominęła pozycję VAT i zysk, jak również zaniżyła stawki roboczogodziny oraz ceny materiałów i narzutów.

Z racji niewypłacenia odszkodowania w wysokości adekwatnej do powstałej szkody jak i z uwagi na uchylanie się strony pozwanej od wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości, nieprawidłowej likwidacji szkody oraz pomniejszenia należnego odszkodowania, złożony pozew był konieczny i uzasadniony.

 

 

 

‍Sąd przychylnie rozpatrzył pozew i na rzecz Klienta naszej kancelarii, zasądził 71 122,22 zł, a także kwotę 5400  zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

 

Kancelaria Prawna Arbiter

Kancelaria Prawna Arbiter
author