WYROK W SPRAWIE O ZAPŁATĘ

10 Lip
2020
Wyrok w sprawie o zapłatę

W marcu 2020 roku Sąd Rejonowy w Tucholi wydał wyrok w pozwie o zapłatę za należne odszkodowanie.
Nasi Klienci zgłosili się do nas z prośbą o pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.


 

W dniu 11 sierpnia 2017 r. w wyniku bardzo silnej wichury połączonej z dużą ulewą, powstały ogromne zniszczenia u uszkodzenia budynków. W garażu uszkodzony został dach. W innych budynkach gospodarczych częściowo został zerwany dach, uszkodzone zostały rynny, oszklenie okien, a ściany popękały.

Na oborze i budynku mieszkalnym dach był całkowicie zerwany. Poddasze zostało zalane, podłogi wymagały całkowitej wymiany.

 

KLIKNIJ I ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNĄ ANALIZĘ ROSZCZEŃ

 

Szkoda została zgłoszona niezwłocznie. Klienci podjęli się również usunięcia szkody.

 

WYGRANA 29.408 zł

 

Ubezpieczyciel przeprowadził na budynkach naszego Klienta oględziny z których sporządziła protokół i kosztorys. Ubezpieczalnia wydała decyzję i przyznała kwotę 7 075,71 zł tytułem odszkodowania.

Przyznana suma odszkodowania uniemożliwiała przeprowadzenie wszystkich remontów w celu przywrócenia budynków do stanu sprzed szkody. Wobec czego, do sprawy przystąpił profesjonalny pełnomocnik, który się do ubezpieczyciela o przekazanie dokumentów dot. szkody na budynkach.

 

 

Wyrok Sądu Rejonowego w Tucholi

Wyrok Sądu Rejonowego w Tucholi

 

 

Po przeanalizowaniu sporządzonych przez ubezpieczycieli kosztorysów okazało się, że odszkodowanie zostało nieprawidłowo pomniejszone o wartość zużycia technicznego, wskazanego uprzednio w polisie ubezpieczenia, tym samym wypłacona kwota nie była adekwatna do poniesionych szkód jak i nie pozwalała naszym Klientom na przywrócenie budynków do stanu sprzed szkody.

Towarzystwo ubezpieczeniowe NIEZGODNIE z prawem pomniejszyło wartość szkody uwzględniając w nim robociznę i pracę sprzętu!
Podobnie jak w wielu innych sprawach TU pominęło w swoim kosztorysie pozycję VAT i zysk, jak również zaniżone zostały stawki roboczogodzin oraz ceny materiałów
i narzutów.

 

Sąd przychylnie rozpatrzył pozew i na rzecz Klienta naszej kancelarii, zasądził 29 408 zł.

Kancelaria Prawna Arbiter

Kancelaria Prawna Arbiter
author