WYROK W SPRAWIE O ZAPŁATĘ

05 Lip
2020
Wyrok w sprawie o zapłatę

W lutym 2020 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał prawomocny wyrok w pozwie o zapłatę  za należne odszkodowanie.

W sierpniu 2017 r. w miejscowości, gdzie znajdują się ubezpieczone budynki jednej z naszych Klientek, miały miejsce huragan z deszczem nawalnym, które spowodowały znaczną szkodę. Budynki były objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie zawartej umowy polisy.


W wyniku nagłego i silnego działania tych zjawisk atmosferycznych, w budynku uszkodzone zostało całe pokrycie dachowe oraz konstrukcja dachu – dach został zerwany przez wiatr. Strop żelbetowy uległ zniszczeniu. Uszkodzona została stolarka okienna. Ponadto, ściany szczytowe i część ścian kolankowych zostały przewrócone. Budynek został wyłączony z użytkowania. W garażu uszkodzone zostało pokrycie dachu oraz została uszkodzona elewacja – pojawiły się pęknięcia na ścianie zewnętrznej. Z kolei w domu jednorodzinnym uszkodzone zostało całe pokrycie dachowe oraz konstrukcja dachu, huragan zerwał łaty i jętki. Strop drewniany także uległ zniszczeniu. Pomieszczenia zostały zalane, pojawił się grzyb w całym budynku i odspojenia tynku. Uszkodzona została stolarka. Pojawiły się również pęknięcia ściany zewnętrznej, ściana kolankowa została zniszczona, pojawiły się również ubytki cegieł. Budynek został wyłączony z użytkowania – groził zawaleniem.

 

KLIKNIJ I ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNĄ ANALIZĘ ROSZCZEŃ

 

Szkoda zaistniała na ww. budynkach, została zgłoszona niezwłocznie do firmy ubezpieczeniowej. Ubezpieczalnia przyjęła zgłoszenie szkody i przyznała naszej Klientce kwotę 4.000,00 zł, a następnie po dokonaniu oględzin i sporządzeniu kosztorysów, przyznała dalszą kwotę 22.085,54 zł na podstawie decyzji z dnia 13 grudnia 2017 r. tytułem odszkodowania za szkody na budynkach: chlewni, garażu i domu jednorodzinnym.

Jednak przyznane kwoty zostały wypłacone jedynie w połowie, mimo że udział naszej Klientki w nieruchomości wynosił 594/768. Niemniej pozostałe osoby mające prawa do nieruchomości nie otrzymały w ogóle należnego odszkodowania.

 

 

WYGRANA 139.156,93 zł

 

 

Szkody zostały usunięte przez powódkę i jej rodzinę. Strona powodowa przedkłada dokumentację zdjęciową oraz faktury VAT na okoliczność rozmiaru szkód oraz na okoliczność, iż podjęła się remontów i napraw uszkodzeń.

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

 

Przyznana suma odszkodowania uniemożliwiała przeprowadzenie wszystkich remontów w celu przywrócenia budynków do stanu sprzed szkody. Wobec czego, do sprawy przystąpił profesjonalny pełnomocnik, który to drogą poczty elektronicznej w dniu 7 sierpnia 2018 r. zwrócił się do ubezpieczalni o przekazanie dokumentów dot. szkody na budynkach powodów.

Po przeanalizowaniu sporządzonego przez firmę ubezpieczającą kosztorysu okazało się, że odszkodowanie zostało nieprawidłowo pomniejszone o wartość zużycia technicznego budynków, wskazanego uprzednio w polisie ubezpieczenia, tym samym wypłacona kwota nie była adekwatna do poniesionych szkód jak i nie pozwalała powodom na przywrócenie budynków do stanu sprzed szkody. Co więcej, wartość szkody została pomniejszona o zużycie techniczne uwzględniając w nim także robociznę i pracę sprzętu itd., co jest sprzeczne z przepisami prawa. Ponadto, ubezpieczyciel w swoich kosztorysach pominął podatek VAT.

 

Sąd przychylnie rozpatrzył pozew i na rzecz naszej Klientki zasądził 139.156,93 zł, a także kwotę 13.176 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Prawna Arbiter

Kancelaria Prawna Arbiter
author