ZANIŻONE ODSZKODOWANIA ZA BUDYNKI ROLNE

29 gru
2020
Zaniżone odszkodowania za budynki rolne

Do Rzecznika Finansowego trafia rocznie ponad 300 wniosków
o interwencję, dotyczących ubezpieczeń rolników.
Prawie każdego dnia instytucja otrzymuje skargę, która dotyczy nieprawidłowości w wypłacaniu odszkodowań za uprawy czy budynki rolne.


Każdy rolnik posiadający gospodarstwo rolne powyżej 1 ha, ma obowiązek posiadać aktualne ubezpieczenie budynków w swoim gospodarstwie. Nie są to polisy dotowane z budżetu państwa.

 

 

Rzecznik finansowy o ubezpieczeniach

 

 

Rolnicy w przypadku tych ubezpieczeń skarżą się na zbyt niskie odszkodowania w stosunku do oczekiwanych kwot. Te, które oferuje ubezpieczyciel nie pozwalają
na odbudowę budynków. Najczęstsze praktyki stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, przez które dochodzi do takich sytuacji to:

  • różne sposoby określenia wysokości odszkodowania, w zależności od tego czy ma być podjęta odbudowa zniszczonego budynku czy też nie jest ona przewidziana. W tym drugim przypadku wysokość szkody określana jest na podstawie cenników dowolnie kształtowanych przez ubezpieczycieli, które często zawierają ceny materiałów i usług, istotnie odbiegające od najniższych cen rynkowych. Aktualnie obowiązujące przepisy nie precyzują o jakie cenniki chodzi, z wykorzystaniem jakich danych są one sporządzane, czy z jakich źródeł te dane pochodzą etc. Brak przejrzystości przepisów w tym zakresie często prowadzi do nieprawidłowości
    i sporów.

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ I UZYSKAJ BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

 

 

  • dwukrotne uwzględnianie stopnia zużycia ubezpieczonych budynków: raz przy ustalaniu sumy ubezpieczenia i drugi przy ustalaniu wysokości odszkodowania.
    W praktyce polega to na tym, że w chwili zakupu polisy ustalana jest suma ubezpieczenia budynku według jego wartości rzeczywistej (z uwzględnieniem stopnia zużycia budynku). Z kolei gdy dochodzi do wypłaty odszkodowania następuje pomniejszenie jego wysokości o taki sam procent całkowitego zużycia budynku, nie zaś wyłącznie o jego zużycie w okresie od rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela do daty powstania szkody. W rezultacie wyliczane odszkodowanie jest istotnie zaniżone.

 

 

 

Eksperci Rzecznika Finansowego proponują istotne zmodyfikowanie przepisów ustawy o ubezpieczeniach w zakresie ustalania sumy ubezpieczenia budynków rolnych. W szczególności prawidłowe i przejrzyste zasady określania stopnia zużycia technicznego oraz zasady ustalania wysokości odszkodowania.

 

Takie interpretacje i praktyki są krzywdzące dla ubezpieczonych. Dlatego konieczne jest wyraźne, precyzyjne i weryfikowalne określenie zasad ustalania sumy ubezpieczenia i rozliczania szkody. Nasze propozycje zmian zapewnią rolnikom realną ochronę, a tym samym adekwatne odszkodowanie pozwalające na remont lub odbudowę budynków. Nowe regulacje pozwolą bowiem przeciwdziałać dzisiejszym nieprawidłowościom, które prowadzą do uwolnienia się ubezpieczycieli od odpowiedzialności lub do znacznego zaniżenia należnego odszkodowania.

– mówi Mariusz Golecki

 

 

 

 

Uważasz, że Twój ubezpieczyciel postępuje nieuczciwie?

Skontaktuj się z nami! Oddaj sprawę w ręce profesjonalistów – ODZYSKAMY TWOJE ODSZKODOWANIE!

Wypełnij formularz kontaktowy – https://www.odszkodowanie.arbitersa.pl/ – lub napisz e-mail – sprawy@arbitersa.pl

 

 

Źródło: https://rf.gov.pl/2020/08/19/rolnicy-skarza-sie-na-ubezpieczycieli/
Kancelaria Prawna Arbiter

Kancelaria Prawna Arbiter
author