BEZ RYZYKA

Zapewniamy, że nasze usługi są bezpieczne.

ZE SPORYM ZWROTEM

Uzyskamy zwrot kosztów nawet
do 12 000 zł!

ZE SPECJALISTAMI

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów i adwokatów.

Jeśli podejrzewasz, że w Twojej umowie występują nieprawidłowości, nie wahaj się skontaktować z nami. Przeanalizujemy Twoje dokumenty, wskażemy ewentualne naruszenia prawa i pomożemy Ci w odzyskaniu należnych środków.

ZWROTY PROWIZJI BANKOWYCH

Twój bank może być Ci winny pieniądze

Banki często przekraczają granice prawa, wprowadzając liczne błędne i niezgodne z ustawą zapisy (klauzule abuzywne) do umów kredytowych.

Nasz cel polega na wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zespołu Arbiter S.A., które w sprawach przeciwko bankom zdobywamy od 2015 roku, aby pomóc Ci w wykryciu tych błędów w Twojej umowie kredytowej. Działamy w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami, a nasze działania są oparte na solidnych podstawach prawnych.

ZWROTY BANKOWE

Nie pozwól by banki nadużywały swojej pozycji

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo występowania błędów w umowach bankowych. Wyślij umowę kredytową do analizy! Jeśli zidentyfikujemy takie błędy w Twoich umowach, pomożemy Ci odzyskać wszelkie poniesione koszty kredytowe! W przypadku, gdy Twój kredyt został spłacony przed ustalonym terminem, podejmiemy działania w celu odzyskania wszelkich niewłaściwie naliczonych prowizji, które Ci się należą.
Przeanalizujemy Twoje umowy całkowicie bezpłatnie, aby zidentyfikować ewentualne błędy i określić, czy możemy pomóc Ci w odzyskaniu należnych Ci pieniędzy.

SPRAWDŹ KIEDY NALEŻY CI SIĘ ZWROT PROWIZJI I KOSZTÓW OD BANKU

Prowizja

Gdy bank pobrał prowizję od kredytu.

Kwota kredytu

Jeśli kredyt konsumencki był w kwocie nie wyższej niż 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej.

Kredyt dla Ciebie

Jeżeli Twój kredyt był udzielony na osobę fizyczną, a nie na firmę.

Data zawarcia umowy

Gdy umowę kredytu zawarłeś po 18 grudnia 2011 r. - od tego momentu obowiązują zapisy ustawy o kredycie konsumenckim.

Spłata kredytu

Jeśli jesteś w trakcie spłaty lub spłaciłeś kredyt przed czasem, czyli wcześniej niż przewidywał termin zawarty w umowie poprzez samodzielną spłatę lub konsolidację lub kiedy dokonałeś refinansowania, czyli przeniosłeś zobowiązanie do innej instytucji.
14
lat doświadczenia
SKD

Jako konsument masz prawo do Sankcji Kredytu Darmowego

W artykule 45 ustawy dotyczącej kredytu konsumenckiego jednoznacznie zostały określone warunki, które muszą być spełnione, aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Wykorzystanie tej możliwości przez konsumenta oznacza, że spłaca on dokładnie tę samą kwotę, którą pożyczył, bez żadnych dodatkowych kosztów w postaci odsetek, prowizji lub opłat przygotowawczych. Konsument spłaca jedynie pierwotny kapitał pożyczki. Konsument może skorzystać z sankcji kredytu darmowego zarówno w trakcie spłaty kredytu, jak i w ciągu roku od momentu zakończenia umowy – co często oznacza po spłacie kredytu. Jednakże istnieje również możliwość skorzystania z tych korzyści, gdy kredyt został spłacony wcześniej, a bank dopiero niedawno zwrócił część prowizji lub w ogóle tego nie zrobił – w takiej sytuacji nadal istnieje opcja skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Zobacz nasze wyroki

Zobacz uzyskane nakazy zapłaty

Wyślij umowę do bezpłatnej analizy!

Stanowisko Rzecznika Finansowego i UOKiK
DOKUMENTY POTRZEBNE DO ANALIZY

Umowa

Prześlij do nas umowę kredytową. Możesz zakryć na niej swojej dane.

Regulamin

Wraz z umową, prześlij dołączony do niej regulamin.

Płatności

Potwierdzenie spłaty (lub potwierdzenie przelewu z konta)
ZGŁOŚ SPRAWĘ

3 proste kroki!

ZGŁOŚ SPRAWĘ

Wypełnij formularz kontaktowy i przekaż nam informacje na temat kredytów, które posiadałeś – w jakich latach, w jakim banku, jakie kwoty. Odpowiemy na wszystkie twoje pytania.

PRZEŚLIJ DOKUMENTY

Pomożemy Ci skompletować niezbędną dokumentację, następnie nasi specjaliści przeanalizują dokumenty i wyliczą kwoty, jakie są do odzyskania z tytułu różnego rodzaju kosztów, które poniosłeś. Jak najszybciej zadzwonimy do Ciebie z informacją, ile pieniędzy możesz odzyskać.

ODZYSKAJ SWOJE PIENIĄDZE

Otrzymasz od nas umowę i pełnomocnictwa do podpisu. Odzyskamy Twoje pieniądze.