Jest to przełomowy wyrok w sprawie o kredyt indeksowany. Sąd Najwyższy po raz pierwszy uznał, że:
  • wadliwy mechanizm indeksacji prowadzi do unieważnienia umowy;
  • uzupełnianie umowy kursem średnim NBP było błędne.
W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdził, że klauzule opisujące mechanizm indeksacji są niedozwolone i nie wiążą kredytobiorcy. Ponadto SN przyznał, że jego wcześniejsze stanowisko o pozostawieniu umowy w mocy przy uzupełnieniu jej kursem średnim NBP było niewłaściwe – tym samym zamknął ten temat i dyskusje związane z ewentualnym rozstrzygnięciem sporu poprzez wprowadzenie kursu średniego. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy poruszył również kwestię możliwego roszczenia banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przy nieważnej umowie.   Jak pisaliśmy we wcześniejszych artykułach, zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i Rzecznik Finansowy uważają, że bankowi nie przysługuje takie roszczenie. Po głośnej sprawie państwa Dziubaków, kiedy to Raiffeisen Bank planował skierować do sądu takie roszczenie, Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że nie znajduje ono racjonalnych podstaw w przepisach prawa polskiego, a ponadto są bezwzględnie sprzeczne z Dyrektywą  93/13.  

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

Więcej  “tutaj”