Wielokrotnie już pisaliśmy o niekoniecznie korzystnych wakacjach kredytowych. W aneksach dotyczących zawieszenia/wstrzymania spłaty rat kredytowych, niektóre banki wprowadzają zapisy, poprzez które kredytobiorca potwierdza saldo zobowiązania, co może skutecznie zamknąć drogę do sądowego dochodzenia roszczeń związanych z wprowadzeniem w umowę kredytową klauzul abuzywnych. Właśnie za tego rodzaju zapisy Rzecznik Finansowy skierował do sądu wniosek przeciwko Santanderowi.   Jak brzmi zapis stosowany przez Santander Bank Polska, który budzi niemałe wątpliwości?   „Strony zgodnie oświadczają, że Bank posiada niesporną wierzytelność wobec Kredytobiorcy z tytułu kredytu…”  
"Takie postanowienie nie oznacza, że klient może zrzec się prawa do dochodzenia unieważnienia umowy albo usunięcia z niej klauzul niedozwolonych. Uważam jednak, że takie postanowienie może zniekształcać zachowanie rynkowe konsumenta poprzez zniechęcenie go do dochodzenia swoich praw w przyszłości. (…) Praktyka zniekształcająca lub mogąca zniekształcić zachowania konsumenta jest nieuczciwa i zakazana"

– mówi Rzecznik Finansowy (portal wyborcza.biz).

  Rzecznik Finansowy złożył do sądu wniosek o zabezpieczenie powództwa i zakazanie bankowi stosowania nieuczciwej praktyki. Taki wniosek podczas panującej epidemii może być szybciej rozpatrzony, a zatem interesy klientów będą chronione jeszcze przed rozpoczęciem właściwego procesu. Rzecznik finansowy złożył również wniosek przeciwko Raiffeisenowi. W związku ze stosowaniem przez Raiffeisen Bank nieuczciwych praktyk rynkowych polegających na domaganiu się od klientów zapłaty tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu, Rzecznik Finansowy złożył wniosek w sądzie. Rzecznik wystąpił tu na rzecz kredytobiorców, którzy otrzymali prawomocne orzeczenie sądowe w sprawie frankowej – unieważnienie kredytu. Po wydaniu tego wyroku Raiffeisen Bank wezwał kredytobiorców do zapłaty astronomicznej kwoty 1,5 mln zł… Rzecznik Finansowy jest zdania, że roszczenie banku nie ma żadnej podstawy prawnej.  

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

Więcej  “tutaj”