Kredytobiorcy Deutsche Banku złożyli skargi kasacyjne od wyroków Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, do Sądu Najwyższego, który powinien kompleksowo zająć się kredytami denominowanymi –obie skargi dotyczą szeregu istotnych zagadnień prawnych na gruncie umów denominowanych do waluty franka szwajcarskiego. Umowy kredytów denominowanych do CHF Deutsche Banku są trudne do zaskarżenia, ponieważ linia orzecznictwa na gruncie tych umów jest rozchwiana. Część sądów uważa, że po usunięciu zapisów odsyłających do tabel kursowych umowy wciąż mogą pozostać w mocy jako wykonywane w walucie CHF, co oznacza, że powinny być wypłacane oraz spłacane w walucie franka szwajcarskiego.  
„[…] oba sądy – usuwając z umowy przeliczenia według tabel kursowych – poszły dalej i usunęły cały warunek dotyczący wypłaty kredytu w walucie PLN i spłaty w walucie PLN uznając, że operacje te mogą być wykonywane we franku szwajcarskim. „Umowy Deutsche Banku są najbardziej nietransparentne w szczególności w zakresie mechanizmów, które przynoszą niekorzystne skutki finansowe w sytuacji konsumentów, a których konsument nie mógł dostrzec w dacie zawarcia umowy z uwagi na jej niejasną treść.

– mec. Barbara Garlacz

   

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WIĘCEJ: TUTAJ