Sytuacja przedsiębiorców posiadających kredyt we frankach szwajcarskich jest o tyle gorsza, że w pozwach nie mogą powoływać się na przepisy chroniące konsumentów przed skutkami narzucania nieuczciwych wyroków umownych. Przedsiębiorcy mogą powoływać się za to m.in. na przekroczenie granic swobody umów czy sprzeczność z zasadami współżycia społecznego lub ustawą.  
„Zgodnie z wspomnianym art. 3531 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W relacjach między przedsiębiorcami zasady współżycia społecznego należy rozumieć jako zasady uczciwego obrotu, rzetelnego postępowania, lojalności, zaufania w stosunku do partnera umowy. Każda ze stron powinna powstrzymać się od wszelkich zachowań, które świadczą o braku respektu dla interesów partnera lub wywołują uszczerbek w tych interesach.”

– czytamy w artykule dla Gazety Prawnej

 

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WIĘCEJ: TUTAJ