Żądanie unieważnienia wzorca umowy nie jest tożsame z żądaniem unieważnienia całej umowy według art. 58 kc – orzekł w uchwale trzech sędziów Sąd Najwyższy, rozpoznając pytanie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie kredytu hipotecznego zaciągniętego we frankach szwajcarskich, a wypłaconych w złotówkach.    
„To są różne żądania i sąd nie może ich zastępować. Wybór należy do powoda, który może je zmienić, ale tylko w pierwszej instancji.”

– powiedziała w uzasadnieniu sędzia SN Marta Romańska.

  Sędzia nie zgodziła się też ze stwierdzeniem prokuratora i prawniczkami banku, że uchwała jest niepotrzebna
„Jest potrzebna frankowiczom, by wiedzieli, co się wiąże z poszczególnymi roszczeniami, i ich prawnikom, by wiedzieli, jak formułować pozwy, ale też sądom orzekającym w takich sprawach.”
 
„Wniosek jest taki, że pozew obejmujący wyłącznie żądanie stwierdzenia nieważności, a nie także żądanie stwierdzenia bezskuteczności, będzie podlegał oddaleniu, jeżeli sąd uzna, że ta druga kwalifikacja jest właściwa. W takim wypadku konsumentowi przysługiwać będzie prawo do ponownego wytoczenia powództwa o stwierdzenie bezskuteczności. To samo dotyczy odwrotnej sytuacji.”

– ocenia dr Mariusz Korpalski, radca prawny.

 


Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WIĘCEJ: TUTAJ