Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia pod koniec października zadał dwa pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych. Prawnicy uważają, że są zbędne, bo odpowiedź na nie jest znana. Twierdzą jednak, że ich autor, sędzia Michał Maj chce wytrącić argumenty bankom. Asesor sądowy Michał Maj zapytał, czy przepisy dyrektywy 93/13 stoją na przeszkodzie wykładni sądowej przepisów krajowych, zgodnie z którą sąd po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru warunku umownego, nie skutkującego nieważnością umowy, może uzupełnić ją przepisem dyspozytywnym. Sąd pyta również, czy zgodnie z dyrektywą może uzupełnić treść umowy przepisem dyspozytywnym, aby zapobiec jej nieważności, pomimo że konsument godzi się na nieważność. Sąd uważa, że dyrektywa stoi na przeszkodzie uzupełnienia umowy przepisami dyspozytywnymi, także w celu zapobiegnięcia jej nieważności. TSUE wielokrotnie wskazywał już, że uzupełnienie umowy jest możliwe tylko pod warunkiem spełnienia trzech przesłanek jednocześnie.  
“Taką odpowiedź udzielił już w 2013 roku w sprawie Kásler (sygn. C-26/13), a w kolejnych wyrokach doprecyzował, kiedy i jak takie uzupełnienie można stosować.”

– mówi dr Anna Dombska, adwokat ze Stowarzyszenia Forum Prawników Finansowych.

  Stąd wiadomo już, że po pierwsze umowa nie może zostać utrzymana w mocy w związku z bezskutecznością nieuczciwych warunków, po drugie jej upadek wywołałby w ocenie konsumenta niekorzystne dla niego skutki, a po trzecie w prawie krajowym istnieje znajdujący zastosowanie przepis. – Lukę po klauzuli abuzywnej odsyłającej do tabeli bankowej, powinno zastąpić odesłanie do kursu średniego NBP – mówił w rozmowie z Prawo.pl dr Piotr Bodył–Szymala, radca prawny, członek zespołu „Monitora Prawa Bankowego”. Dlatego zdaniem dr Anny Dombskiej sąd chce jakby uprzedzić sąd drugiej instancji, podając mu argumenty TSUE.      

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WIĘCEJ: TUTAJ