Na świeczniku wciąż są propozycje dla banków, w których to KNF nakłania do ugód z frankowiczami. Rozwiązanie zaproponowane przez szefa KNF zakłada, że banki przygotują projekt ugody dla kredytobiorców, którzy zaciągali kredyty hipoteczne w szwajcarskiej walucie. Oznacza to pozasądowe porozumienia, które byłyby alternatywą wchodzenia na ścieżkę sądową. Punktem wyjścia w ugodzie ma być kredyt złotowy oprocentowany polską stawką WIBOR powiększoną o marżę stosowaną dla tych kredytów w czasie, w którym kredytobiorca zaciągał kredyt walutowy. Banki zwróciłyby klientom różnicę zapłaconych rat i obniżyły zadłużenie oraz podwyższyły przyszłe oprocentowanie i raty. Czy warto zgodzić się na ugodę? Jest kilka powodów, dla których odradzamy:
  • Podpisując ugodę automatycznie zrzekamy się wszelkich roszczeń wobec banku.
  • Akceptujemy fakt, że nie będziemy mieć możliwości zwrotu nienależnie pobranych kwot z ostatnich 10 lat lub będą one o wiele niższe niż te, które można odzyskać w procesie sądowym.
  • Banki mogą łatwo zmanipulować klienta niższym kursem, który jest znacznie wyższy niż pierwotnie, a co za tym idzie, nakłonić nas do akceptacji wyższego salda.
  • Przejście na WIBOR, który jest oprocentowaniem wyższym od LIBOR (LIBOR aktualnie jest ujemny), spowoduje, że rata wzrośnie.
Już przed propozycją KNF, niektóre banki proponowały klientom ugody i choć wydawały się one korzystne, to w ogólnym zestawieniu tracił klient.    

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.