Szkoda osobowa jest szkodą, która powstała w wyniku pogorszenia się stanu zdrowia, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy poniesionych obrażeń, a także cierpienia fizycznego i psychicznego lub śmierci osoby w wypadku. Szkoda osobowa obejmuje również utracone korzyści, które osoba mogłaby otrzymać, gdyby nie została ofiarą wypadku.


 

WYDARZYŁ SIĘ WYPADEK? ODZYSKAJ ODSZKODOWANIE!

  W przypadku obrażeń na ciele poszkodowanemu należy się odszkodowanie za poniesione koszty leczenia. Wszelkie wizyty lekarskie  lub operacje w prywatnych placówkach, dojazdy do nich (koszt paliwa lub taksówek), zakupione leki, kule itp.     Jeżeli poszkodowany potrzebował pomocy osób trzecich w codziennych czynnościach Towarzystwo również powinno zwrócić za to koszty. Konieczne będzie przedstawienie zakresu, w jakim otrzymywaliśmy pomoc. Jeżeli poszkodowany przez okres powracania do zdrowia nie mógł podjąć się pracy w celach zarobkowych i stracił przez to pewne korzyści, to również należy mu się wyrównanie. Jeżeli uszczerbek na zdrowiu jest tak poważny, że uniemożliwia dalszą pracę Towarzystwo powinno przyznać poszkodowanemu rentę. Jest ona zależna od procentu uszczerbku na zdrowiu, wcześniejszych zarobków i zmniejszeniem widoków powodzenia na przyszłość. Renta może być wypłacana co miesiąc lub może zostać skapitalizowana i wypłacona jednorazowo.  

Co można uzyskać za szkodę osobową z OC sprawcy?

  1. Zadośćuczynienie – jednorazowe świadczenie za doznaną krzywdę, które ma zadośćuczynić doznanemu bólowi psychicznemu i fizycznemu.
  2. Zwrot kosztów: m.in. leczenia, rehabilitacji, diety, opieki pielęgniarskiej, transportu medycznego, zmian w mieszkaniu w związku z jego adaptacją do potrzeb osoby poszkodowanej.
  3. Zwrot kosztów poniesionych w celu przekwalifikowania się osoby ubezpieczonej.
  4. Kapitalizację renty - jednorazowe świadczenie wypłacane zamiast renty długoterminowej.
  5. Zwrot utraconych zarobków wskutek niemożliwości wykonywania pracy nawet w krótkim okresie niesprawności.
   

Arbiter S.A. od 2009 roku zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych.

Odzyskujemy należne odszkodowanie właśnie w takich sprawach. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas -  Odszkodowanie za szkody osobowe.