Jako piesi jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo w tym samym stopniu co kierowcy. Na co dzień warto więc pamiętać o podstawowych obowiązkach pieszego i kierowcy na przejściu dla pieszych. Są one wymienione w ustawie z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Wydarzył się wypadek? Odzyskaj należne odszkodowanie!

  1 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463), która wprowadza przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach.  

Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych  ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy ma pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.

 

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

      • zachować szczególną ostrożność,
      • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.
  Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do  ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. Źródło: https://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/16107,Bezpieczenstwo-Na-Drodze-wybrane-zmiany-w-przepisach-ruchu-drogowego-od-1062021-.html     Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadku drogowego, nie jest jednak gwarancją bezpieczeństwa. Jeżeli zdarzy się wypadek, musimy pamiętać o możliwości dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy. Należy uzyskać informacje o wykupionej przez sprawce polisie ubezpieczeniowej, wykazać przed ubezpieczycielem dokumentację medyczną i żądanie wypłaty odszkodowania. Potrącony może otrzymać zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, a także dojazdów do placówek medycznych oraz opieki.  
 

Arbiter S.A. od 2009 roku zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych.

Odzyskujemy należne odszkodowanie właśnie w takich sprawach. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas –  Odszkodowanie za szkody osobowe.