Jeśli przydarzył Ci się wypadek podczas wykonywania pracy, ważne jest, aby w sposób przepisowy przebiegło postępowanie powypadkowe, a dokumentacja została sporządzona rzetelnie.

 

 

Przydarzył się wypadek? Napisz do nas!

 

Jak zgłosić wypadek?

Jeżeli zaraz po zdarzeniu jesteś w stanie samodzielnie zgłosić przełożonemu wypadek – zrób to jak najszybciej. Jeśli jednak stan Twojego zdrowia na to nie pozwala, wypadek powinni zgłosić świadkowie. Ostatecznie to pracodawca powinien zgłosić zdarzenie do ZUS-u.  

Miejsce wypadku

Miejsce wypadku powinno zostać zabezpieczone tuż po zdarzeniu. Nie powinno się dopuszczać do niego osób niepowołanych, przestawiać albo uruchamiać urządzeń, maszyn, które przyczyniły się do szkody.  

Postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe musi przeprowadzić pracodawca, bezpośrednio po otrzymaniu informacji o wypadku. Oznacza to, że pracodawca powołuje zespół, który zajmuje się ustalaniem przyczyn oraz okoliczności wypadku. Kiedy zostaną ustalone, w ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji o wypadku, sporządzić protokół powypadkowy. Jeżeli ustalanie przyczyn trwa dłużej, w treści protokołu powinna zostać przyczyna opóźnienia z uzasadnieniem.    

Protokół powypadkowy

Protokół powypadkowy musi zostać sporządzony w wystarczającej ilości egzemplarzy. Do protokołu trzeba dołączyć: - protokół z przesłuchania poszkodowanego - protokół z przesłuchania świadków wypadku - wszelkie dowody, dokumenty, opinie lekarskie, fotografie miejsca zdarzenia zebrane podczas postępowania powypadkowego.   Jako poszkodowany możesz zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku. Może to również zrobić członek rodziny zmarłego poszkodowanego.     ŚWIADCZENIE Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO, ZA KTÓRE SKŁADKI ODPROWADZA PRACODAWCA DO ZUS-U; ZUS dokonuje wypłaty należnych świadczeń – zasiłku, świadczenia rehabilitacyjnego oraz ewentualnie renty poszkodowanemu. Jeżeli dojdzie do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ZUS wypłaca jednorazowe odszkodowanie oraz w określonych przypadkach rentę na rzecz najbliższych zmarłego.    

POZA ŚWIADCZENIAMI Z ZUS-U, MASZ PRAWO DO ODSZKODOWANIA OD SWOJEGO PRACODAWCY LUB JEGO UBEZPIECZYCIELA,

A TAKŻE Z PRYWATNEJ LUB GRUPOWEJ POLISY NNW.

Napisz do nas! Pomożemy odzyskać należne odszkodowanie!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

   
 

Arbiter S.A. od 2009 roku zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych.

Odzyskujemy należne odszkodowanie właśnie w takich sprawach.

   

Źródło