Umowy kredytowe we frankach z rażącym naruszeniem Konstytucji.

"W skargach nadzwyczajnych dotyczących kredytów frankowych doszło do naruszenia zasad i wartości wywodzonych z Konstytucji RP "
- orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN.
Dwa orzeczenia wydane przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej otworzyły drogę do wzruszania niekorzystnych wyroków związanych z umowami frankowymi.
Według Konstytucji RP, władze publiczne mają obowiązek chronić konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa. Dlatego Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargi nadzwyczajne Prokuratora Generalnego złożone od nakazów zapłaty w sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych.

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Czytaj więcej TUTAJ