Finansowanie sporów sądowych przez stronę trzecią to coraz częściej stosowana metoda umożliwiająca obu stronom wniesienie sprawy do sądu. Finansowanie sporów sądowych przez stronę trzecią (tzw. Third Party Funding) polega na udzieleniu finansowego wsparcia przez zewnętrzną organizację lub osobę, która nie jest bezpośrednio zaangażowana w spór. Finansowanie takie może obejmować różne formy wsparcia, takie jak pokrycie kosztów sądowych, honorariów dla pełnomocników, wynagrodzeń.

 

W rozwiązaniu, jakim jest third-party funding, pojawiają się trzy strony: finansowany – Ty lub Twoja firma, pozwany, a także finansujący - Arbiter S.A..  Naszą rolą jest udział w procesie poprzez pokrycie faktycznych kosztów związanych z prowadzoną sprawą. Nie  uczestniczymy w procesie sądowym i nie mamy wpływu na jego wynik.

 

Gdy Twoja firma ma do rozstrzygnięcia spory gospodarcze.

 

Gdy nie możesz pozwolić sobie na zamrożenie własnych środków w sprawę sądową.

 

Gdy potrzebujesz silnego i rzetelnego partnera oraz wysokiej jakości usług finansowania procesu.

 

Gdy szukasz realnego wsparcia wraz z przejęciem ryzyka kosztów procesowych.

 

 

TWÓJ SUKCES  = NASZ SUKCES

 

Za cechy charakterystyczne dla finansowania sporu należy uznać dwa zasadnicze elementy:

- brak uprzednio istniejącego interesu prawnego finansującego w  sporze,

- uzależnienie uzyskania wynagrodzenia przez finansującego od wyniku sprawy.

 

Jest to rozwiązanie o wiele korzystniejsze niż zaciąganie pożyczki czy kredytu, które wiążą się z koniecznością spłaty zadłużenia. W finansowaniu procesowym nie ponosisz bowiem żadnych kosztów, a nasze wynagrodzenie pokrywasz tylko i wyłącznie w przypadku powodzenia sprawy.

 

Z uwagi na przyjmowane przez nas ryzyko prawne, każdy spór poddawany jest dokładnej ocenie przez naszych specjalistów.

 

 

DLA KOGO JEST FINANSOWANIE SPORÓW?

 

DLA WŁAŚCICIELI BIZNESU

DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Usługi Arbiter S.A. dopasowane są do właścicieli biznesów i osób fizycznych. Finansowanie postępowania sądowego przez osoby trzecie może być szczególnie przydatne dla osób o niskich dochodach, które nie mają dostępu do odpowiednich środków finansowych na samodzielne finansowanie swojej obrony w sporze, czy też po to, aby kosztowne i czasochłonne spory sądowe nie wpływały na działanie biznesu.

 


Jesteśmy w stanie zaoferować najkorzystniejsze finansowanie procesowe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WEJDŹ NA STRONĘ