Jednorazowe odszkodowanie to forma pomocy z ZUS skierowana do ubezpieczonych, którzy są niezdolni do pracy, bo z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jak uzyskać jednorazowe odszkodowanie i ile wynosi? Sprawdź komu przysługuje!

   

Wydarzył się wypadek? Odzyskaj należne odszkodowanie!

   

DLA KOGO JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE?

O jednorazowe odszkodowanie wniosek może złożyć osoba, która:
 • jest objęta ubezpieczeniem wypadkowym,
 • na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stała się długotrwale lub stale niezdolna do pracy.
 

CO OZNACZA DŁUGTRWAŁY LUB STAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU?

 • Długotrwały uszczerbek na zdrowiu – to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy, ale jest możliwa poprawa stanu zdrowia.
 • Stały uszczerbek na zdrowiu – to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy.
   

JAK USTALA SIĘ WYSOKOŚĆ JEDNORAZOWEGO ODSZKODOWANIA?

Pomoc w postaci jednorazowego odszkodowania przyznawana jest w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przeciętne wynagrodzenie to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane dla celów emerytalnych. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłasza Prezes GUS w „Monitorze Polskim”. Kwota, która przysługuje za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, zmienia się raz w roku i jej stawka obowiązuje od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Obecnie stawka ta wynosi 1133 zł za każdy procent długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu.  

ILE WYNOSI JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE?

 • 1133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • 1133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
 • 19 819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
 • 19 819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
 • 101 926 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • 50 963 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
 • 101 926 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
 • 101 926 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
 • 19 819 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
 • 50 963 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
   

KIEDY ZUS OCENIA STOPIEŃ USZCZERBKU NA ZDROWIU?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oceni stopień uszczerbku na zdrowiu i jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, po zakończonym leczeniu i rehabilitacji.    
 

Arbiter S.A. od 2009 roku zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych.

Serdecznie zapraszamy do poznania nas bliżej. Na naszej stronie znajdą Państwo referencje klientów polecających usługi Arbiter S.A.

ZOBACZ REFERENCJE

Zachęcamy do obejrzenia nagranych wypowiedzi oraz przeczytania listów polecających.

          Źródło: https://www.zus.info.pl/jednorazowe-odszkodowanie/